جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


سهیل موبدعابدی

محمد مویدعابدی      

مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

.

.

.

.

.

.

 • فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات :
 1. دفتر خدمات کامپیوتری 113 سال 1379
 2. شرکت کامپیوتری گیلانا پالیز شبکه سال 1382
 3. کافی نت نتیزن 1382
 4. مدیربازاریابی شرکت طرح و اندیشه نو 1383
 5. مدیر شرکت پخش گیلانه پالیزآفتاب 1385
 6. کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران 1386
 7. آموزش علوم کامپیوتر (سخت افزار ، نرم افزار و فناوری اطلاعات)
 8. مجری پیاده سازی شبکه های کامپیوتری در مدارس
 9. مجری پیاده سازی شبکه های کامپیوتری  شرکت ها
 10. طراحی  سایت
 11. مشاور شرکت های فعال در تجارت الکترونیک
 12. مشاوره و ارائه راه حلهای فـــــروش مبتنی بر وب
 13. ارائه تکنیکهای موفق بازاریابی آنلاین
 14. فروشگاه اینترنتی
 15. بررسی آمادگی الکـترونیکی سازمان ها و شرکت ها

.

.

.

.

 • فعالیتهای حوزه بیمه ای :

 1. جزء خانواده بزرگ بیمه ایران از بدو تولد
 2. کارشنــاس اداره خسارت اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایـــــران
 3. کارشنــاس اداره صدور اشخاص اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایــــران
 4. کارشنــــاس واحد توسعه بیمه های زندگی  شرکت سهامی بیمه ایــــران
 5. کارشناس اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران
 6. تحقیقات در زمینه روشهای آنلاین فروش بیمه
 7. ترجمه مقالات بیمه ای
 8. فعالیت در زمینه پیاده سازی فروش بیمه آنلاین
 9. مشاور در زمینه بیمه و تکافل
 10. آموزش آنلاین بیمه
 11. نگارش مقاله و پایان نامه در حوزه  بیمه
 12. گسترش فرهنگ بیمه ای بوسیله تولید محتوای آنلاین در سایت و شبکه های مجازی
 13. مدیر مسئول سایت جهان بیمه

.

.

.

.

همه آنچه که در مورد بیـــــــــــــــــــــمه و علم مدیریت بیمه باید بدانیم...

mail

 e-mail: moayyedabedi@gmail.com.

.

.

.

.