جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


حسابداری شرکتهای بیمه (Insurance accounting)

حل تمرینات کتاب "حسابداری مدیریت" دکتر شباهنگ انتشارات حسابرسی

مقالات پژوهشی

کتاب مدیریت استراتژیک آر.دیوید Fred R.David

سیستمهای مدیریت اطلاعات Management information system

مدیریت استراتژیک

مقالات کامل مورد نیاز دانشجویان مدیریت بازرگانی

نقش بانکداری الکترونیک در پولشویی وروش مقابله با آن

بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بانکداری الکترونیکی بر رفتار مصرف کننده

تعیین معیارهای جذابیت بازار و انتخاب بازار هدف

10 معیار اساسی برای انتخاب بازار هدف

ارائه ی مدل مفهومی برای تبیین عوامل کلیدی موثر برکیفیت سیستمهای ارائه دهنده خدمات بانکداری اینترنتی

فایل پاورپوینت فصل اول اقتصاد مدیریت

مدیریت استراتژیک جناب آقای دکتر شاهرودی

جزوه اقتصاد مدیریت

جزوه حل تمرین کتاب اقتصاد مدیریت 

مدیریت ریسک و بیمه
ریسک و مدیریت آن در صنعت بیمه 
رابطه بین مدیریت ریسک و بیمه
مدیریت ریسک (مفاهیم و مقدمات)
ضرورت بکارگیری مدیریت ریسک در بیمه شخص ثالث
  
   مقاله یک                           An Introduction to Reinsurance            
    مقاله دو            Reinsurance Market Microstructure__Topic: Pricing Risk
   مقاله پنج           Reinsurance Principles and Practices
  مقاله هفت        The Reinsurance Price and the Insurance Cycle
 مقاله هشت        Reinsurance for Catastrophes
   مقاله نهم         Understanding reinsurance:How reinsurance creat value and manage risk
  مقاله دهم         Reinsurance:how insurers protect themselves


________________