جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


۲۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در تاریخ 1347/09/26 توسط مجلس شورای ملی تصویب و از اول فروردین ماه 1348 ابلاغ گردید و از اول تیرماه 1348 توسط شرکت سهامی بیمه ایران به اجرا گذاشته شد،که این قانون حدود 40 سال در کشور اجرا شد.......
  • محمد مویدعابدی

قانون معاملات بیمه

محمد مویدعابدی | سه شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۴۰ ق.ظ
ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .
متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه........
  • محمد مویدعابدی

مقدار دیه قتل نفس وشرحی در باره آن

محمد مویدعابدی | سه شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۳۰ ق.ظ

فھرست مطالب صفحه

ماده 297 شرحی پیرامون امور ششگانه

بخش نخست – اجناس ومقادیردیات ونظرات فقها

بخش دوم -آیا اجناس دیه یکی اصل است وباقی بدل ویا

بخش سوم –آیا دست جانی در پرداخت دیه باز است

بخش چهارم –روش متناسب با مقتضیات زمان برای محاسبه دیه

بررسی تاریخ تحولات نقود اسلامی

آشنایی با دو نقد اسلامی 1-درهم 2-دینار

  • محمد مویدعابدی

قانون بیمه

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۱۳ ق.ظ

معاملات بیمه

ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده 2-عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی.........

  • محمد مویدعابدی

تکافل چیست؟

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۱۱ ق.ظ

از آنجائیکه ماهیت عملیات بیمه را میتوان در نظام کمک های دو جانبه برای پرداخت پول خون (دیه) در آداب و رسوم عرب نیز مشاهده کرد، از اینرو، قضات مسلمان عموماً معتقدند که مفهوم بیمه با مفهوم "شریعت" تناقضی ندارد.

در حقیقت، اصل غرامت و....

  • محمد مویدعابدی

خسارت یا غرامت

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۰۴ ق.ظ

عبارت است از زیانی که در نتیجه وقوع حادثه تحت پوشش بیمه به مورد بیمه وارد می‌گردد و جبران آن در تعهد بیمه‌گر می‌باشد. ممکن است تعهد بیمه‌گر بدون وقوع حادثه نیز انجام شود؛ مانند پرداخت مبلغ مورد تعهد در بیمه عمر بشرط حیات یا مستمری بازنشستگی.
خسارت می‌تواند به اشکال زیر اتفاق افتد:
الف- خسارت کلی (Total Loss):
حالتی است که شیء و یا مال بیمه شده به طور کلی و یا بیشتر از 75%  از بین برود و یا بنحوی آسیب ببیند که هزینه تعمیر یا تعویض آن به صلاح نباشد و شامل:
* خسارت کلی واقعی Actual Total Loss
که در  بیمه‌های دریایی به 3 طریق می‌تواند رخ دهد:
الف - در صورتی که مورد بیمه بطور کلی از بین برود.
ب - درصورتیکه ماهیت مورد بیمه بطور کلی تغییر کرده و دیگر قابل استفاده نباشد؛ مثل آبدیدگی سیمان، تنباکوی بو گرفته ویا گندم جوانه زده.
ج - در صورتی که مورد بیمه به طور کلی از دسترس بیمه‌گذار خارج شده باشد؛ مثل غرق شدن کامل اموال و یا کشتی و یا گم شدن کشتی در دریا

* خسارت کلی فرضی Constructive Total Loss
حالتی است که مورد بیمه به طور کلی از بین نرفته، ولی انجام هزینه های تعمیر و یا تعویض، مقرون به صرفه نیست.
ب- خسارت جزئی یا Partial Loss:
در صورتی است که حادثه موجب وارد شدن خسارت به بخشی از مورد بیمه‌گردد.
ج - نوعی دیگر از خسارت را خسارت عمومی یا زیان عام یا جنرال اوریج می‌گویند که مصداق آن در  بیمه‌های دریایی می‌باشد و آن عبارت است از اقداماتی که با هدف حفظ و نجات کشتی و کالا توسط فرمانده کشتی صورت می‌گیرد و طی آن فرمانده یا ناخدا مجبور به فدا کردن کالای بازرگانان و یا انجام هزینه‌های فوق‌العاده می‌گردد. در جبران این خسارت همه اشخاص ذینفع باید به نسبت در آن مشارکت نمایند.

  • محمد مویدعابدی

ارکان قرارداد بیمه

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۰۲ ق.ظ

به موجب ماده 3 قانون بیمه در یک قرادداد بیمه موارد زیر باید به طور صریح قید شود:

تاریخ انعقاد قرارداد بیمه: تاریخی است که قرارداد بیمه ثبت در دفتر صدور بیمه گر می شود و نباید بعد از  تاریخ شروع بیمه باشد ولی می تواند مقدم و یا همزمان با شروع بیمه باشد.

بیمه‌گر (Insurer or under writer): شخصیتی حقوقی که درقبال دریافت حق بیمه متعهد جبران خسارت بیمه گذار است.

بیمه‌گذار (Policy holder): شخصیتی حقیقی ویا حقوقی که وظیفه اصلی وی پرداخت حق بیمه می باشد

موضوع بیمه (subject matter): ممکن است هر یک از عناوین زیر باشد, مشروط بر اینکه بیمه گذار درخصوص بقای آن ذینفع باشد.

الف –مالی معین

ب – منفعت یا هر حق مالی

ج – هر نوع مسئولیت حقوقی

حادثه یاخطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است (Risk)

ابتدا و انتهای بیمه (مدت بیمه ( Duration of Risk)

در بیمه بطور رایج مدت قرارداد یکسال و تاریخ شروع آن ساعت 12 روزی است که بعنوان تاریخ شروع در بیمه‌نامه قید شده می‌باشد. اگر قبل از ساعت توافق شده حادثه اتفاق بیافتد؛ بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد. البته طرفین می‌توانند در مورد ساعت و تاریخ شروع به گونه دیگری توافق کنند.

حق بیمه یا بهای تامین بیمه‌گر (Premium):

وجهی است که بیمه گذار بابت خرید بیمه به بیمه‌گر می پردازد.به محض صدور بیمه‌نامه، بیمه‌گذار متعهد پرداخت کل حق‌بیمه می‌باشد، مگر آنکه توافق دیگری در مورد پرداخت حق بیمه صورت گرفته باشد. اعتبار بیمه‌نامه و شروع تعهدات بیمه‌گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می‌گردد. بیمه گذار متعهد پرداخت باقیمانده حق بیمه خواهد بود. بیمه‌گر می‌تواند با تاریخ دیگری برای شروع بیمه موافقت نماید که این تاریخ موخر (بعد) بر تاریخ انعقاد بیمه خواهد بود.

میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه(Sum insured):

موضوع میزان تعهد بیمه‌گر یکی از تنگناهای بسیار با اهمیت و حساس در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌باشد که ضرورت دارد تا در مورد آن بحث بیشتری صورت گیرد.طبق ماده 10 قانون بیمه: در صورتی که مالی به کمتر از قمیت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

  • محمد مویدعابدی

شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۵۹ ق.ظ

شرایط عمومی بیمه نامه General condition:

مقررات و دستورالعمل های کلی و عمومی است که متضمن حقوق، وظایف و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در هر یک از رشته‌های بیمه می‌باشد که به طور جداگانه در مورد هر یک از رشته‌های بیمه‌ای نظیر بیمه آتش سوزی،اتومبیل، حوادث و ... وضع گردیده است.

شرایط خصوصی بیمه نامه Special Condition:

به آن دسته ازمقرراتی اطلاق می‌گردد که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافق‌های خاص بین بیمه‌گر و هر یک از بیمه‌گذاران می‌باشد. از نظر حقوقی شرایط خصوصی مقدم بر شرایط عمومی می‌باشد؛ به این معنی که اگر بین مندرجات شرایط عمومی با شرایط خصوص تعارض وجود داشته باشد، شرایط خصوصی حاکم برقضیه بوده و در حل اختلافات و داوری ارجحیت بر شرایط عمومی دارد.

  • محمد مویدعابدی

با مفهوم بیمه و انواع آن آشنا هستید؟

محمد مویدعابدی | پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۳۲ ق.ظ

بیمه در لغت به معنای اطمینان و در اصطلاح به ضمانت مخصوصی معنا شده و...

تعریف بیمه
واژه بیمه، در لغت به اطمینان، ضمانت، حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده و در اصطلاح،  ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است. به این ترتیب که برای شخص یا مال، ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می دهند و درصورت رسیدن خطر به جان یا مال، شرکت مبلغ معینی می دهد. همچنین در علم اقتصاد، بیمه را چنین...

  • محمد مویدعابدی

مفهوم ریسک در بیمه

محمد مویدعابدی | پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۲۵ ق.ظ

مقدمه:

در دنیای گوناگون و پیچیده امروزی با گسترش تعاملات و مبادلات مابین اشخاص مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی ، داخلی یا بین­المللی و ... با توجه به نیازهای بسیار گسترده ایشان در حوزه­های مربوطه، تقاضا جهت تغییر ساختارها بسیار محسوس است و علی­الخصوص نیازمندی اشخاص به نرم افزارها و یا سخت افزارهای مناسب در حوزه­های اقتصادی بسیار مورد توجه است .

از جمله مباحث حائز اهمیت ،بحث تأمین امنیت و یا به عبارتی خاطر جمع بودن فعالان اقتصادی از نحوه­ی عملکرد خویش است که این موضوع بصورت بارز و مفهوم اعم در بحث بیمه......

  • محمد مویدعابدی