جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


 

 

 

 

مروری بر نظریه نهادینگی وتئوری جذب عوامل تهدید  کننده و بقا سازمان  سلزنیک  

 

یوسف محمد صفت رودسری [1]

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در این گفتار در مورد الگوی سازمانهای طبیعی باز با تاکید بر الگوی تئوری جذب عوامل تهدید کننده و بقای سازمان اقای فلیپ سلزنیک می پردازیم و سعی بر آن است که به طور مختصر به بررسی سازمان دره تنسی که نوعی دخالت دادن نیرو های مخالف در رهبری سازمان است پرداخته شود در انتها نیز به بحث ضرورت انتخاب ایدولوژی در سازمان زنده توجه میگردد لازم به ذکر است که این دید گاه ها ما را به تئوری نهادینگی سلزنیک میرساند

 

کلمات کلیدی : نهادینگی ،تئوری جذب عوامل تهدید کننده و بقاء سازمان ، سلزنیک، سازمان عمران دره تنسی

 

 

 

 

 آشنایی با فلیپپ سلزنیک :

 فیلیپ سلزنیک (1919)در سال 1947از دانشگاه کلمبیا دکترای حقوق اخذ کرد و پس ازآن در دانشگاههای مینه سوتا و یوسی ال ای به کار پرداخت و در سال 1952به دانشگاه برکلی و دانشکده جامعه شناسی پیوست . در آنجا مرکز مطالعات قانون و جامعه را سازماندهی کرد و کمیته حقوق و سیاست اجتماعی را دایر نمود او یک نویسنده برجسته در تئوری سازمان و دارای کتابهایی نظیر ثروت عمومی اخلاقی ،سلاح سازمانی ،جامعه در تحول ،اداره عمران دره تنسی و خرده پا ها و رهبری در اداره امور بوده است . می توان دیدگاههای اورا بعد از دیدگاه بروکراسی منسجم ترین نظریه نیمه اول قرن بیستم نامید .سلزنیک در 12 جون  سال 2010 در گذشت .

 

 

الگوی سازمان طبیعی در سیستم باز

سازمان یک ساختار اجتماعی و انعطاف پذیر است یک ابزار برای تجهیز نیروهای افراد و دارای یک هویت که میتواند افراد را تحت چتر و مورد تاثیر آن قرار داد.سلزنیک معتقد است که سازمان برای ماندگاری باید به نهاد تبدیل شود .

 

تفاوت نهاد وسازمان از دید سلزنیک

 • از لحاظ واژه «سازمان»نوعی بی روحی و مجموعه ای از فعالیت های خشک و در ظاهر معنی دار را که اگاهانه هماهنگ شده اند را القا می کند .«سازمان»وسیله کاربردی و ابزاری منطقی را برای انجام کار طراحی شده است را به ذهن متبادر می سازد وبعکس «نهاد»تا حد زیادی محصول طبیعی نیازها و فشار های اجتماعی است-جاندار پاسخگو و انطباق پذیر است (سلزنیک1925)

 

 

نیاز های سازمان به عنوان یک موجود زنده

در صورتی که بتوان به سازمان به عنوان یک موجود دارای حیات نگاه کرد بنابراین این موجود زنده نیاز هایی به شرح زیل پیدا خواهد نمود :

v     امنیت سازمان در محیط اجتماعی

v     حفظ ثبات خطوط اختیارات و قدرت

v     زاویه دید همسو برای نیرو های مشارکت کننده در سازمان در مورد اهداف و مقصد سازمان

v     بهره مندی از مشارکت و حمایت مستمر فعال اعضا

v     حفظ روابط غیررسمی در درون سازمان

 

سازمان عمران دره تنسی

 • اداره عمران دره تنسی در سال 1933در اجرای بخشی از سیاست های اقتصادی روزولت رییس جمهور وقت امریکا ،که تحت عنوان «طرح نو»مطرح شده بود برای کمک به رفع رکود اقتصادی حاکم بر آن کشور ایجاد شد .

      دره تنسی در مسیر رود می سی سی پی

      دارای کارخانه های نظامی

       رکود اقتصادی  

 

 

هدف اداره عمران دره تنسی 

 1. تبدیل به احسن نمودن دارایی های نظامی
 2. کنترل سیلابها
 3. ایجاد کارخانه های تولید برق و کودشیمیایی
 4. تامین منافع مردم و هماهنگی منطقه تنسی فراتر از قدرت دولت های ایالتی با تایید مجلس فدرال

راهبرد های اداره عمران دره تنسی از دید گاه سلزنیک

 

 1. مسئولان عملیاتی این اداره مجاز به اخذ تصمیمات مهم با مسولیت خودشان بودن به طوری که اقتدارشان توسط مردم منطقه به رسمیت شناخته شود
 2. مردم در برنامه ریزی و اجرای برنامه های محلی مشارکت فعال داشته و با تشکیل انجمن های اضطراری به امور اجرایی اداره دره تنسی می پرداختند
 3. مدیریت غیر متمرکز نقش کلیدی در ایجاد هماهنگی میان کارهای ایالتی ،منطقه ای و ملی را ایفا می کرد و مانع درگیری های ایالتی و منفعت طلبی سازمانی می شد

 

جذب نظام مند و جذب غیر نظام مند

ü      بنای اداره عمران دره تنسی بر این نکته بود که مشارکت خرده پا ها( عموما کشاورزان مستاجر و فقیر ) را با شرکت دادن آنها در کمیته های اضطرار به خود جذب نماید که سلزنیک آن را جذب نظام مند می نامد

ü       وجود زمینداران سفید پوست ثروتمند منطقه جنوب که قدرت های سیاسی ایالتی خود بودند و با ایجاد سد ها مخالفت می کردند سبب شد که برای به اجرا در آورد سیاستهایی از قبیل تولید برق ابی مستلزم جذب نمایندگان این گروهها در هیئت تصمیم گیران اداره شد(جذب غیر نظام مند) این امر مانع ایجاد فشار توسط زمینداران بر نمایندگان سنا و به طبع آن شکست اهداف اداره گردید .

 

 

نتیجه گیری سلزنیک

از دو طریق افراد در سازمان مشارکت داده میشوند :

 1. یکی تعیین افرادی که برای تصمیمات راهبردی دعوت میشوند (صاحبان قدرت زمین داران سفید پوست )
 2. افرادی که به ظاهر قدرت کمترو نابرخوردار هستندبا شرکت در گروههای مشورتی تصمیم گیری راهبردی

در واقع اداره عمران تنسی تبدیل به نهادی شده بود که افراد جامعه آن را برای خود می دانستند هر چند که از اهداف «طرح نو» دور شده است .

 

نتایج تئوری جذب عوامل تهدید کننده و بقای سازمان

 1. سازمان با مشارکت شانس زنده ماندن خود را تقویت می کند
 2. با مشارکت مخالفان مشروعیت گروه حاکم تقویت می گردد
 3. قدرت گروه حاکم اضافه میشود
 4. اطلاعات جدید وارد سازمان می گردد
 5. بخشی از اطلاعات به سمت رهبران جدید حرکت میکند

 

نقدی بر تئوری جذب عوامل تهدید کننده و بقای سازمان

 1. عدم تامین منافع و حتی به خطر افتادن حیات سازمان
 2. استفاده از قدرت اجتماعی و انتصاب منتقدان در مشاغل حساس نوعی رشوه دهی محصوب می گردد .
 3. با دادن پست به منتقدان در واقع انها را نیز به اسارت میبریم.

 

نتایج منفی تئوری جذب عوامل تهدید کننده و بقای سازمان

ü      فساد و ارتشا

ü      مغفول ماندن از حقوق مصرف کننده

ü      حمایت از ترویج نا عادلانه امکانات

ü      ترویج باج خواهی و باج دهی در جامعه

ü      گسترش فرهنگ تضاد و توزیع نا عادلانه ثروت

ü      رشد فزاینده  ریا و دوگانگی رفتاری

ü      سوء استفاده از قدرت

جهان بینی

      سازمان همانند انسان به عنوان یک موجود زنده در جستجوی ثبات است برای ایجاد ثبات بایستی برای خود یک ایدئولوژی داشته باشد .که سبب می گردد :

 1. نوع نگاه سازمان به جهان روشن شود .
 2. در درون سازمان تفویض اختیار گردد .
 3. نوع ارتباط سازمان با سازمانهای دیگر مشخص گردد .

معما

      گروههای داخل سازمان ایدئولوژی های مختلفی دارند اگر رهبر بخواهد تعارض راازمیان بردارد ناچار میشود آنها را در رهبری مشارکت دهد ولی اگر مشارکت را تقویت کند ممکن است موضع رهبری به مخاطره بیفتد .

 

 

جمع بندی

سلزنیک بعنوان یک جامعه شناس نهادگرا وقتی از تطابق سیستم و محیط صحبت می کند محور اصلی و کانون توجه خود را به ارزشهای محیطی قرار می دهد و همین تطابق با ارزشهای اجتماعی محیط است که به یک سیستم ثبات می بخشد.

 • در تفکر سلزنیک نیروهای داخلی یعنی خواستهای اجتماعی ،تمایلات گروهی و تعهدات افراد یک سیستم در قالب معیار و هنجارها و الگوهای مشترک ارزشی ظاهر میشوند و سیستم در پاسخگویی و تعدیل این الگوها است که اعتبار و ارزش درونی پیدا می کند.
 • این اعتبار و ارزش درونی سیستم است که استمرار و تداوم حیات سازمان را در رقابت با نیروهای خارجی و فائق آمدن به محدودیتهای محیطی فراهم می آورد.
 • استینکامپ ، از شاگردان سلزنیک : سیستم ارزشهای یک سیستم اجتماعی تحت تاثیر مستقیم ارزشهای حاکمان سیستم است نه سیستم ارزشی افراد آن سیستم اجتماعی.
 • دیگر شاگردان سلزنیک : “برتون کلارک” “چارلز پروا” “میز رادر” نظریات وی را نقد و توسعه دادند،
 •  اما تا دهه 70 تغییرات چندانی در نظریات وی بوجود نیامد.

 

 

 [1] [1] -کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (Y.mohammadsefat@gmail.com)

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی