جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


بیمه های اموال

محمد مویدعابدی | سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۲ ق.ظ

اموال:

 1. یک ضرورت انکار ناپذیر برای تداوم حیات بشر و جزئی از زندگی انسانها
 2. تجسم مفهوم دارایی
 3. فرهنگ لغات oxfored به معنی چیزی که تملک گردیده، زمین، ساختمان یا بخشی از آن و به معنی یک ویژگی و کیفیت مشخص از چیزی و همچنین به معنی اشیاء قابل حمل و جابه جایی مانند لوازم و تجهیزات

دارایی:

 1. ثروت و سرمایه مترادف با دارایی
 2. معنی لغوی در فرهنگ لغت فارسی: آنچه از خواسته و کالا که مال انسان باشد
 3. فرهنگ لغت دانشگاهیoxford :

                     الف/ به معنی یک مهارت، کیفیت مفید و قابل تقویم

                     ب/ به معنی یک شخص مفید یا چیز ارزشمندی مانند اموال است که توسط شخص یا     

                          موسسه ای تملک گردیده و می تواند مورد استفاده، فروش و یا پرداخت بدهی قرار

                              گیرد.

 1. صاحبنظران علوم مالی و حسابداری:

الف/ دارایی ها منابع اقتصادی هستند که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تملک می شوند و انتظار می رود در عملیات آینده منجر به سود شوند.

ب/ممکن است شکل فیزیکی و مشخص (مانند ساختمان، ماشین آلات و کالا) یا شکل غیر فیزیکی و غیر ملموسی (مانند اختیارات قانونی باارزشی مثل اوراق قرضه دولتی یا سرقفلی ) داشته باشند.

ج/ دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوق مالی کتعلق به یک موسسه

منظور از اموال، انواع دارایی مشهود، قابل لمس و رویت است.

اموال فقط بیان گر نوع فیزیکی و ملموس دارایی است.

طبقه بندی ریسک های اموال و دارایی:

1 ) به لحاظ منشا ایجاد خسارت{1-ریسک های ناشی از فعالیت و عملکرد انسان(عوامل انسانی

                                         2-ریسک های ناشی از عوامل طبیعی

2)به لحاظ ماهیت خسارت وارده          {1-ریسک های دارای خسارت مشهود

به اموال و دارایی های فردیا جامعه          2-ریسک های دارای خسارت نامشهود

                                                     3-ترکیب هر دو نوع خسارت مشهود و نامشهود

ریسک های ناشی از عوامل انسانی:

1-خطرات فیزیکی: انفجار، آتش سوزی، شکست ماشین آلات و تخریب و ورود هر گونه نقص مشهود به

                         دارایی ها و اموال فیزیکی جامعه در نتیجه فعالیت آگاهانه یا ناآگاهانه انسان ها

2-خطرات اجتماعی: • نوعی هنجار شکنی که ممکن است توسط فرد یا گروهی از جامعه انجام گردد و باعث      

                             وارد آمدن خسارت و زیان به اموال و دارایی افراد یا جامعه شود.

                         • نتیجه خطرات اجتماعی علاوه بر فرد یا گروه، در نهایت متوجه کل جامعه است.

                         • مانند: اختلاس، کلاهبرداری و تقلب، سرقت، آشوب و.............

3-خطرات اقتصادی: • آثار مالی در برداشته، باعث نوسان وضعیت اقتصادی، نقصان قدرت خرید و همچنین         

                            بروز تغییرات در اعتبار اقتصادی افراد یا گروهها و گاهی جامعه می شود.

                           • مانند:1) عدم برنامه ریزی مالی و صرفه جویی یا پس انداز در سطح فردی

                                    2)نوسان نرخ ارز در بازارهای بین المللی

                                     3) وقوع بحران های اقتصادی جهانی

                                     4)نوسانات بورس و تغییرات قیمت سهام

ریسک های ناشی از عوامل طبیعی:

 • منشا غیر انسانی و طبیعی خارج از اراده و خواست انسانها دارند.
 • حوادث طبیعی مانند: سیل، زلزله، زمین لرزه، آتشفشان و سایر بلایای طبیعی

1)ریسک های دارای خسارت مشهود:

 • خسارتهای قابل مشاهده، عینی و فیزیکی و قابل لمس در اثر نقصانی که در ماهیت کالا بوجود می آید و باعث تغییر شکل، ناکارآمدی و یا کاهش توانایی عملیاتی و کاربردی آن می گردد.
 • مانند: 1- آسیب دیدن یا نابود شدن ساختمان یا اموالی در اثر آتش سوزی یا انفجار

       2- ویران شدن املاک و بناها در اثر زلزله

        3-نابود شدن کشاورزی و غلات در اثر طوفان

        4- از بین رفتن خودرو در اثر تصادف و...........

2)ریسک های دارای خسارت نامشهود:

 •  جنبه مادی، فیزیکی و قابل لمس ندارند و عمدتاً بصورت غیر مستقیم و در نتیجه وقوع حادثه برای مال یا دارایی به وجود می آیند.
 • باعث از دست رفتن منافع دارایی یا اموال می شوند.
 • مانند از بین رفتن یک ساختمان مسکونی یا تجاری

3)ریسک های دارای خسارت مشهود و نامشهود:

 • دارای هر دو جنبه خسارتهای مشهود و نامشهود هستند.
 • مانند: آتش سوزی کارخانه و توقف تولید ، تصادف وسیله نقلیه و تحمیل اجاره وسیله جایگزین، تصادم هواپیما و اجاره هواپیماهای جدید جهت انجام پرواز

انواع خسارتهای نامشهود غیر مادی و غیر فیزیکی که شامل نوعی کاهش در منافع می باشند عبارتند از:

الف/ خسارت اجاره بها و سرقفلی یا سایر حقوق قانونی:

1-    عدم امکان واگذاری سرقفلی در صورت مورد خسارت واقع شدن ملک تجاری

2-    از بین رفتن درآمد اجاره بها

3-    تقبل هزینه های تعمیر یا بازگرداندن دارایی یا ملک مورد اجاره به وضعیت سابق توسط مالک

ب/ توقف در فرآیند تولید یا فعالیت:

 • هنگامی که اموال و دارایی موثر در فرایند تولید یا فعالیت اصلی موسسه دچار آسیب و خسارت گردد:

1-    امکان ادامه فعالیت و تولید یا ارائه خدمات به شکل قبلی یا به صورت برنامه ریزی شده وجود ندارد.

2-    درآمدی که باید حاصل گردد بدلیل اختلال یا توقف فعالیتهای فرد یا موسسه کاهش و یا به طور کلی از بین می رود.

 • مانند:  1- توقف یا کاهش تولید محصول فولادی در صورت اعمال خسارت به ساختمان یا دستگاههای تولیدی در یک کارخانه فولاد

     2-توقف فعالیت، عدم امکان پذیرش مشتری و ارائه خدمات بانکی و.........، در صورت بروز آتش سوزی در یک موسسه بانکی.

ج/ افزایش در هزینه های تولید یا فعالیت موسسه:

خسارتهای هزینه تبعی: یعنی در نتیجه خسارت وارده به اموال و دارایی ممکن است علاوه بر عاید نشدن درآمد و عدم نفح، هزینه های غیر مستقیمی به موسسه تحمیل گردد. شامل:

1-    از دست دادن اعتبار و مشتریان قبلی و صرف هزینه مجدد برای تبلیغات و بازار یابی و جذب مشتریان

2-    افزایش حق بیمه دارایی بدلیل سابقه خسارتی

3-    تحمیل هزینه های ایمنی جدید به موسسه و.........

مراحل علمی فرآیند مدیریت ریسک:

1-    شناسایی موارد در معرض خطر

2-    ارزیابی ریسک

3-    انتخاب ابزار و روش مناسب اداره ریسک ها

5) روش عمده اداره ریسک:

                               1- اجتناب                                     4- انتقال با روش غیر بیمه ای

                               2-کنترل                                       5- بیمه

3-نگهداری

1)اجتناب:        •  بسیاری از اموال و دارایی ها ممکن است بطور بالقوه دارای خطر و ریسک بسیار زیاد

                     باشد و تملک یا استفاده از آنها مستلزم قبول احتمال خطر بالایی باشد که در صورت

                          تحقق، دامنه وسیعی رادر برمی گیرد و باعث ورود  خسارت قابل توجع وفاجعه    .

                          آمیزی می گردد.

 • مانند:    1- نگهداری مواد رادیواکتیو

           2-آزمایشگاه تحقیقات مواد شیمیایی یا میکروبی

      3-نیروگاههای تامین سوخت هسته ای

      4-حمل و نقل و انبار سوختهای گاز و گاز مایع

 • راحت ترین شیوه برخورد با این ریسک ها، عدم تملک  یا عدم تصدی این گونه حرفه ها و موسسات از طریق اجتناب از قبول مالکیت دارایی پر ریسک یا عدم فعالیت در حرفه خطرناک می باشد. (ولی آیا همیشه امکان اجتناب از خطر وجود دارد؟)

2) کنترل خسارت:

 • شامل مجموعه فعالیتهایی است که باعث کاهش تواتر و شدت خسارت می شود.
 • این فعالیتها شامل:{ 1-فعالیتهای پیشگیرانه

                     2-فعالیتهای محدود کننده

همده ترین ریسک های در ارتباط با دارایی ها و اموال جوامع مالکان و یا استفاده کنندگان:

1)ریسک آتش سوزی و خطرات تبعی مانند شکست شیشه، زلزله، طوفان، سرقت و عدم نفع

2)ریسک حمل و نقل

3)مجموعه ریسک های مهندسی و مسئولیت

الگوهای مدیریت ریسک:

1-    دسته اول، به لحاظ نحوه برخورد با ریسک: به این معنی که برخی پیشگیری کننده و برخی کنترل کننده دامنه خسارت اند

2-    دسته دوم، به لحاظ منشا خطرات ایجاد کننده خسارت: که برخی برای کنترل جلوگیری از خطرات ناشی ا ز عوامل انسانی و برخی برای جلوگیری از خطرات ناشی از عوامل فیزیکی و مهندسی طراحی شده اند.

الگوهای پیشگیری کننده از بروز خسارت:

 • بدنبال ارائه برنامه ها و دستورالعمل هایی هستند که مانع بروز خسارت احتمالی برای اموال و دارایی ها شوند.
 • · اقدامات پیشگیری از وقوع خسارت احتمالی برای اموال و دارایی های فیزیکی

1-    برنامه های تعمیرات پیشگیرانه

2-    بازرسی های فنی دوره ای

3-    استفاده از سیستم های هشدار دهنده ایمنی

4-    برنامه های کنترل کیفیت مواد اولیه

5-    آزمایش های قبل از راه اندازی

الگوهای کنترل کننده دامنه خسارت:

 • مجموعه فعالیتهایی است که برای جلوگیری از افزایش میزان خسارت دارایی آسیب دیده، سرایت خسارت به سایر دارایی ها و تداوم پیامدهای نامطلوب مالی ناشی از بروز حادثه و نقصان آن دارایی یا اموال صورت می گیرد.
 • برنامه های کاهش دامنه خسارت:

1-    محدود کردن خسارت

2-    به حداقل رساندن خسارت

3-    نجات اقلام سالم

4-    تخلیه ضایعات

5-    ترمیم و بازسازی

الگوهای کنترل ریسک بر مبنای منشا خطرات ایجاد کننده خسارت:

 • منظور آن دسته از برنامه ها و  دستورالعمل هایی است که برای کنترل خسارتهایی با منشا خاص به وجود آمده اند و هدفشان کنترل عامل ایجاد کننده آن خسارت ها می باشد.
 • مدیریت ریسک در این روش با تاکید بر دو مورد زیر انجام می شود:

1-    شناسایی عوامل اصلی ایجاد خسارت

2-    ارائه راهکاری برای کنترل این عوامل

A دیدگاه عوامل انسانی  H.W.H einrich:

 • نظریه دومینو: (Domino Theory)

مطابق این نظریه، یک حادثه قابل پیشگیری معمولاً در نتیجه 5 عامل انسانی متوالی زیر به وقوع می پیوندد:

1-    محیط اجتماعی و خانوادگی

2-    عیب های شخصی(اکتسابی، وراثتی) که ممکن است باعث ارتکاب عملی خطرناک شود.

3-    عمل خطرناک فیزیکی یا مکانیکی

4-    حادثه

5-    جراحت

 • مدل Heinrich در مورد شرایط و اعمال نایمن:

شرایط نا ایمن  و اعمال ناایمن بر اساس نظریه Domino

1-    شرایط نایمن{•  ناشی از نامناسب بودن وضعیت یا سیستم کاری

                  • مانند: شرایط محیطی نامناسب از جهت نور، گردوغبار، دود، ورود و خروج، طراحی     

                   وشرایط دستگاهها، دستورالعمل های کار و............ 

2-اعمال ناایمن{• ناشی از نقص های فردی که سلامت و ایمنی افراد را به خطر می اندازد.

                     • مانند: استفاده غیر مجاز از ماشین آلات و دستگاهها، بکارنبردن وسایل ایمنی،

                       استفاده از دستگاههای معیوب، عدم رعایت و دستورالعمل های تعیین شده، عدم

                       تعلیم یا آموزش افراد و...........

مدل عوامل انسانی:

 • بدنبال آن است که چرا افراد به شکلی رفتار می کنند که خطرات بوجود بیایند.
 • عوامل موثر بر رفتارهای فردی:

1-    تمایلات درونی فرد به خطا: ویژگی های ذاتی فرد می باشد که بدلیل ترکیب ساختمان فیزیکی و فیزیولوژیکی وی و همچنین محدودیت های مختلف شکل می گیرد.

2-    شرایط القا گر خطا در فرد: • شرایط برون فردی است که با ایجاد ناهماهنگی میان

                                   فرد و ملزومات ایمنی کار، عملکرد شخص را تحت تاثیر 

                                 قرار می دهد.

                           •  مانند: آموزش، توسعه مهارت ها، انگیزش، استرس، ارتباطات،

                          سرپرستی و............

تجزیه و تحلیل کارهای حساس:

این روش بر این اساس استوار است که

برخی کارها اگر درست انجام نگیرند، بالقوه و بصورت جدی خطر آفرین اند در حالیکه کارهایی نیز وجود دارند که صرفنظر از چگونگی انجام آنها، تاثیر چندانی در ایمنی افراد ندارند.

موارد موثر در تعیین کارهای حساس:

1-    آسیب ها و رویدادهای مربوط به گذشته

2-    کارهای غیر معمول و جدید

3-    ظرفیت لازم در آسیب رساندن به افراد یا دستگاهها

تجزیه و تحلیل درخت خطا:

این مدل یک روش گرافیکی رایج است که از روش قیاسی و با تحلیل های کمی و کیفی، کلیه وقایعی را که باعث ایجاد حادثه اصلی می شوند فهرست و به کارشناس کمک می کند تا بتواند علت و احتمال وقوع حادثه را پیش بینی و تعیین نماید.

خطا:{ به معنی انحراف از نتایج تعیین شده است.

          یعنی چیزی مطابق با خواسته شما انجام نشود.

خطای سیستم: همان واقعه اصلی می باشد که از خطای افراد (که زیر سیستم اند )ناشی می شود.

خطای افراد: حالتی از وجود آن جزئی است که در سازوکار شرکت می کند و منجر به خطا ی سطح بعدی می شود و متشکل از خطای اولیه، ثانویه و فرمان می باشد.

خطای اولیه: خطایی که تحت شرایط محیط طبیعی و عملیاتی تعریف شده رخ دهد.

برنامه های کاربردی رایانه ای برای محاسبه درخت خطا:

1-    برنامه کاربردهای عملی بین المللی

2-    برنامه کمیسیون قانونگذاری هسته ای آمریکا

3-    برنامه انرژی اتمی بریتانیا

4-    برنامه شرکت NUS

5-    برنامه Faultr Easc (یکی از مقرون به صرفه ترین برنامه ها)

الگوی تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن:

-برای اولین بار در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

-یک روش مهندسی به منظور مشخص کردن و حذف خطاها، مشکلات  و اشتباهات بالقوه موجود در سیستم و فرآیند تولید و ارائه خدمات که قبل از وقوع حادثه به کار گرفته می شود.

-یک ابزار پیشگیری از خطرات

-یک روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک.

الگوی تخلیه مخرب انرژی:

-دکتر ویلیام هادون در این روش با تاکید بر جنبه فیزیکی و مکانیکی، معتقد است حوادث از انتقال انرژی به شکل، مقدار و سرعت مشخصی به وجود می آیند و باعث صدمه و خسارت دیدن سازه های ثابت ومتحرک می شوند.

-می توان از وقوع این حوادث با کنترل انرژی موجود در آن با تغییر سازه های ثابت و متحرکی که ممکن است صدمه ببینند و باعث خسارت شوند، پیشگیری کرد.

3-نگهداری ریسک:

دلایل امکانپذیر نبودن حذف یا کنترل کامل همه ریسکهای اموال و دارایی:

1-    قابل اجتناب نبودن ریسک

2-    در دسترس نبودن یا امکانپذیر نبودن استفاده از روش های دیگر

3-    مقرون به صرفه نبودن

4-    بی اطلاع بودن از وجود ریسک و نگهداری ناآگاهانه از آن.

نگهداری ریسک {1- فعالانه و از روی شناخت و آگاهی

                      2-انفعالی و بدلیل عدم آگاهی یا نبودن ارزیابی ریسک

نگهداری انفعالی: در نگهداری انفعالی ریسک های اموال و دارایی در صورت تحقق خطر، معمولاً چاره ای جز تامین امکانات مالی برای ترمیم و اصلاح یا جایگزینی اموال و دارایی نیست.

-مواد نگهداری ریسک به صورت آگاهانه:

    1- حداکثر خسارت احتمالی که ممکن است اتفاق بیفتد کوچک باشد.

    2-هزینه نگهداری ریسک و جبران مالی خسارت کمتر از هزینه بیمه یا سایر روشهای اداره ریسک باشد

   3-توانایی مالی و شرایط و امکانات نگهداری بعنوان یک مزیت برای شرکت مطرح باشد.

   4-هزینه فرصت و امکان سود آوری و بازده بالاتری برای نگهداری ریسک دارایی ها و اموال برای شرکت متصور باشد.

روش های متداول ریسک در ارتباط با دارایی ها و اموال:

1-ذخیره سازی           2-ایجاد صندوق های خصوصی           3-استفاده از کپتیوها با بیمه گران وابسته

-ذخیره سازی:

یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی به تناسب برآورد خود از میزان حداکثر خسارت احتمالی موارد در معرض خطر تحت مالکیت یا اختیار خود می تواند ذخیره ای را برای جبران نقصان و خسارات احتمالی وارده در نظر بگیرد.

-کپتیوها یا بیمه گران وابسته:

بسیاری از سازمان ها و موسسات دولتی یا خصوصی که دارای امکانات مناسب مالی و انسانی می باشند، ترجیح می دهند اموال و دارایی های خود را نزد شرکت بیمه گری که خود ایجاد کرده اند و به شکل اختصاصی وظیفه مدیریت ریسک و اخذ پوشش برای ریسک های فراروی شرکت مادر را به عهده دارد، بیمه کنند.

-تفاوت کپتیوها با صندوق های بیمه خصوصی:

کپتیوها در اصل بعنوان یک بیمه گر عمل و موارد خارج از حدود امکانات و ظرفیت خود را نزد دیگر شرکتها بیمه اتکایی می کنند، ولی صندوق ها فقط وظیفه تامین مالی خسارت را انجام می دهند و در واقع ریسک اصلاً منتقل نمی گردد.

-انتقال ریسک به روش غیر بیمه ای:

1-انتقال دارایی                 2-انتقال ریسک های مربوطه               3-انتقال تامین مالی ریسک

انتقال تامین مالی ریسک:

فقط جنبه پرداخت خسارت دارد و از این طریق می توان جبران خسارت مالی وارده به اموال را به دیگری منتقل کرد.

تفاوت انتقال تامین مالی ریسک با انتقال دارای و ریسکهای مربوطه:

همه ریسک های مربوط به دارایی به دیگری منتقل نمی شود. و فقط خسارت مالی به عهده دیگری قرار می گیرد.

سایر رووش های انتقال ریسک:

1-    انتقال ریسک از طریق قرارداد

2-    انتقال ریسک  از طریق معاملات تامینی

3-    انتقال ریسک از طریق مشارکت

-انتقال ریسک از طریق معاملات تامینی:

ریسک تغییرات نامطلوب قیمت از طریق عقد قرارداد خرید یا فروش بر مبنای نرخ بازار بورس یا سایر مراجع رسمی دیگر به یک شرکت کارگزاری حرفه ای منتقل می گردد.

 • ریسک آتش سوزی:

                             

شی قابل سوختن

اکسیژن

حرارت

 

 

          

 

                                         «مثلث حریق»

شرایط احراز نفع بیمه ای:

1-    مالکیت اموال و دارایی(جزئی، کلی یا اشتراک با دیگران)

2-    راهن و مرتهن (مرتهن به اندازه مبلغ رهن ذی نفع است.)

3-    حق العمل کاری یا واسطه گری یا نمایندگی جهت خرید و فروش یا واگذاری دارایی و اموال که نفع هر یک از اشخاص به اندازه تعیین شده در قرار داد مربوطه می باشد

4-    مسئولیت قانونی سازمانها و موسسات دولتی یا عمومی برای نگهداری و حفاظت از اموال و دارایی هایی که مطابق قرار داد و مقررات قانونی در اختیار آن هاست (هتل ها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و...............)

5-    سرپرستی و حضانت از افراد خانواده در ارتباط با امکانات زندگی و دارایی ها و اموال و منافع مشترک.

6-     مسئولیت قانونی اشخاص در مقابل صاحبان سهام، شرکا و اشخاص ذی نفع  در ارتباط با دارای ها و اموال در اختیار.

بیمه ساختمان و تاسیسات متعارف آن:

در هنگام بیمه  به قیمت روز بیمه می شوند.

در هنگام بروز خسارت  هزینه اقعی مورد نیاز جهت تعمیر و یا بازسازی.

 • ·        بیمه ی کارخانه ها، ماشین آلات و تأسیسات بهره برداری:

در هنگام بیمه ارزش روز مورد عمل قرار می گیرد.

در هنگام بروز خسارت  ارزیابی خسارت با توجه با شرایط کارکرد، میزان استهلاک و نرخ بازار انجام می گیرد.

 • ·        بیمه ی وسایل و لوازم خانگی و شخصی :

در هنگام بیمه  ارزش روز کالا در بازار ملاک عمل قرار می گیرد.

در هنگام بروز خسارت  ارزش روز وسیله در زمان وقوع آتش سوزی ملاک محاسبه و تعیین خسارت قرار می گیرد.

 • ·        بیمه ی موجودی کالا و مواد و انبارها :

برای بیمه و تعیین خسارت موجودی کالا    براساس  قیمت تمام شده و قیمت روز عمل می گردد.

مبلغ خسارت پرداختی :

-    برای کالاهای تکمیل شده   از قیمت روز بازار تجاوز نخواهد کرد.

-    برای کالاهای در جریان ساخت    بر مبنای قیمت مواد اولیه مصرف شده + هزینه هایی که تا آن مرحله صرف شده .

-    برای کالاهای در حال نگهداری در انبارهای عمومی و انبارهای سازمان های دولتی   بر مبنای قیمت کالای آسیب دیده در همان مکان و زمان بروز آتش سوزی ملاک ارزشیابی است.

 • ·        مواد تحت پوشش بیمه آتش سوزی :

1-    آتش سوزی، انفجار، صاعقه .

2-    انفجار حاصل از مواد منفجره ( در صورتی که مورد درخواست و موافقت قرار گیرد).

3-    آتش سوزی ناشی از اتصال برق در دستگاه های برقی و ایراد خسارت با اموال بیمه شده.

4-    خسارت های ناشی از عملیات امداد و نجات مورد بیمه در حد متعارف .

 • ·        موارد خارج از شمول بیمه ی آتش سوزی :

1-    خسارت های ناشی از عمد، سوء نیت و یا تقلب بیمه گذار یا نمایندگان وی .

2-    جنگ، شورش ، اعتصاب و عملیات خراب کاری.

3-    حوادث فاجعه بار مانند آتش فشان، زلزله ، سیل و طوفان .

4-    فساد یا عیب ذاتی کالا.

5-    استهلاک و فرسودگی ناشی از کارکرد.

6-     زیان ناشی از مواد رادیواکتیو و اشعه های خطرناک مانند تشعشعات هسته ای.

7-     سرقت اموال بیمه شده هنگام آتش سوزی یا پس از آن.

8-     زیان تأخیر، ضبط، توقیف و تصمیمات مراجع قانونی.

 • ·        پوشش های تبعی بیمه ی آتش سوزی :

1-    بیمه شرکت شیشه                                                4- بیمه ی زلزله

2-    بیمه سرقت با شکست مرز                                    5 – بیمه ی عدم النفع    

3-    بیمه ی طوفان                                                      6 – سقوط هواپیما

 • ·        بیمه ی طوفان :

-        براساس آمار و اعلام اداره ی هواشناسی، سرعت 66 کیلومتر در ساعت طوفان تلقی می شود.

-        موارد تحت پوشش در بیمه ی طوفان :

1-  خسارت های مستقیم     شامل : خرابی،از هم پاشیدگی و ویرانی کامل یا قسمتی از اموال یا 

                                        اموال درخت و برخورد اشیاء با اموال مورد بیمه.

2-  خسارت های غیر مستقیم     شامل : شکستن شیشه ها، درب ها و غیره در نتیجه ی تخریب

                                               بخشی از بنا .

3-  خسارت های فرعی     شامل : هزینه ی نجات، جلوگیری از توسعه ی خسارت ، نقل و

                                     انتقالات ضروری بعد از طوفان و مفقود شدن اموال توسط آن .

 • ·        بیمه ی زلزله :

-        تواتر کم، شدت و عمق بسیار گسترده و فاجعه آمیز.

-        موارد تحت پوشش در بیمه ی زلزله :

1-  خسارت های مستقیم  شامل : ریزش آوار یا بنا، شکستن ماشین آلات و شیشه و ... .

2-  خسارت های غیر مستقیم  شامل : بی خانمان شدن ساکنان ساختمان هاو منازل، تعطیل شدن

                                                     و موسسات و کارخانه ها و ... 

بیمه و مدیریت ریسک های حمل و نقل :

متصدی حمل و نقل : کسی که در مقابل اُجرت، حمل اشیاء را به عهده می گیرد.

موضوع اصلی : واگذاری مسئولیت حمل و ارسال کالا به مقصد تعیین شده به متصدی حمل و نقل است که به

                       وسیله ی حمل و امکانات مناسب و توانایی انجام این کار را دارد.

ریسک های قابل بیمه شدن در حمل و نقل دریایی :

1-    حوادث طبیعی مانند طوفان، آتش سوزی، به گل نشستن کشتی، غرق شدن کشتی و تصادم و تصادف ناشی از موج و حرکات دریا ( بدون قصد و قصور و دخالت انسان ).

2-    حوادث ناشی از افعال افراد خارج از کشتی مانند حمله به کشتی، غایت و دزدی و صدمه زدن به اموال یا حوادث ناشی از اراده ی اشخاص ثالث که باعث تصادم، تصادف و تلف شدن، کسری یا عدم تحویل و ورود زیان به صاحب اموال می گردد.

انواع عمده ی خطرهای دریایی :

1-طوفان                                                     2- غرق شدن                                3- به گل نشستن

4-تصادف یا تصادم                                    5- آتش سوزی و انفجار

6-سبک کردن کشتی                                 7 – زیان های ناشی از تقصیر و خطای ناخدا و کارکنان کشتی

8-توقف اضطراری                                     9 – سرقت کلی و جزئی، کسری و عدم تحویل کالا

10-غارت، تصرف و اقدام دزدان دریایی  11- شورش و اعتصاب

12- دم کردن ( جمع شدن بخار دریا در مخزن های کشتی )

13- عدم تحویل                                    14- کسری                                  15- به آب افتادن کالا

16- خطر جنگ ( مطابق ماده ی 28 قانون بیمه، بیمه گر مسئول خسارت های ناشی از جنگ نخواهد بود، مگر آن که خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد).

ریسک های غیر قابل بیمه شدن در حمل و نقل دریایی :

1-    عیب ذاتی ( طبق ماده ی 20 قانون بیمه، بیمه گر مسئول خسارت ناشی از عیب ذاتی مال، نیست )؛

2-    تغییر مقررات و حقوق و عوارض گمرکی ؛

3-    فعل و تقصیر بیمه گذار و نمایندگان وی( طبق ماده ی 14 قانون بیمه ).

شرایط و مقررات حاکم بر بیمه ی حمل و نقل :

کلوز A :   جبران هر نوع خسارت در جریان حمل و نقل  مگر آن که موردی استثناء شده باشد.

کلوز B :  پوشش تنها آن بخش از خسارت ها که بر اثر وقوع حوادث مشخص و تعیین شده در قرارداد به وجود

              آمده باشد شامل : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، به گل نشستن، زلزله، آتش فشان، تصادم، تصادف ،

             توقف اضطراری و ... .

کلوز C :

-        پوشش محدودتر نسبت به کلوز A و B

-        اثبات رابطه ی علت و معلولی بین وقوع خسارت با حادثه مشمول بیمه به عهده ی بیمه گذار است.

-        حوادث مشمول کلوز  C :

1-    آتش سوزی یا انفجار

2-    به گل نشستن ، واژگونی و یارفین گیر شدن

3-    تصادف یا تصادم با شناور یا شی ء خارجی

4-    باراندازی اضطراری در بندر

5-    زیان همگانی

عوامل موثر در ارزیابی ریسک های حمل و نقل زمینی :

1-    نوع و ماهیت اموال و کالاها و به عبارت بهتر، نوع محموله از نظر میزان آسیب پذیری

2-    شیوه ی حمل و تجهیزات مورد استفاده در هنگام بارگیری و تخلیه

3-    وضعیت وسیله ی حمل از لحاظ، ظرفیت، امکانات و تجهیزات و ایمنی

4-    طول سفر و مسیر مورد استفاده

بیمه و اصطلاحات بازرگانی بین المللی ( اینکوترمز)

اینکوترمز ( In co terms ) : فرهنگ لغات و اصطلاحات بازرگانی بین المللی در قرارداد حمل و نقل با توجه به تجارتی بودن این قرارداد .

گروه E :

-        فروشنده کالا را در محل کار خود به خریدار تحویل می دهد و کمترین هزینه و مسئولیت را قبول می کند.

-        در برگیرنده ی اصطلاحاتی از قبیل :

1-    ex – work : به معنی تحویل از کارگاه

2-    ex –warehouse : به معنی تحویل از انبار

3-  ex- factory : به معنی تحویل از کارخانه

گروه F :

-        فروشنده کالا را به حمل کننده ی تعیین شده از طرف خریدار تحویل می دهد.

-        در برگیرنده ی اصطلاحاتی از قبیل :

1-    FCA ( Free Carrier ) : به معنی تحویل در محل تعیین شده به حمل کننده

2-    FOB ( Free On Board ) : به معنی تحویل کالا روی عرشه ی کشتی

3-    FAS ( Free Alongside Ship ) : به معنی تحویل کالا در کنار کشتی

 

گروه C :

-        انعقادقرارداد حمل کالا به مقصد تعیین شده و پرداخت کرایه ی حمل اصلی تا مقصد توسط فروشنده.

-        خطر فقدان کالا یا خسارت احتمالی و هزینه های اضافی به عهده ی خریدار است.

-        در برگیرنده ی اصطلاحاتی از قبیل :

1-    C & F ( Cost & Fright )  : فروشنده کالا را در مبدأ ترخیص و کرایه ی حمل تا مقصد

                                                                           را می پردازد.            

2-    CIF ( Cost , Insurance & Fright ) : فروشنده کالا را در مبدأ روی عرشه ی کشتی

                                                                 ترخیص و تحویل می دهد و کرایه حمل و هزینه

                                                                بیمه تا مقصد را می پردازد.

3-    CPT ( Carriage Paid To ) : فروشنده کالا را در بندر مبدأ در کنار کشتی تحویل می

                                                   دهد و کرایه ی حمل و هزینه ی بیمه را می پردازد و

                                                   ترخیص کالا از بندر مبدأ به عهده ی خریدار است.

گروه D  :

-        فروشنده همه ی هزینه ها و مسئولیت حمل و تحویل کالا تا مقصد تعیین شده را می پردازد.

-        در برگیرنده ی اصطلاحاتی ( با توجه به مقاصد مختلف تعیین شده ) از قبیل :

1-    DAF ( Delivered At Frontier) : حمل و بیمه ی کالا توسط فروشنده انجام و کالا در مرز

                                                                  تعیین شده در  مقصدتحویل می گردد.

2-    DES ( Delivered Exship ) : فروشنده کالا را بر روی عرشه ی کشتی در بندر مقصد تحویل

                                                  و هزینه ها و اقدامات لازم برای ترخیص را هم با مسئولیت و

                                                 هزینه ی خود انجام می دهد .

3-    DEQ ( Delivered EXQuay ) :  هزینه های حمل، بیمه و مسئولیت تا اسکله ی بندر مقصد به

                                                         عهده ی فروشنده

                                                         ترخیص و هزینه های مربوط در بندر مقصد جهت ورود

                                                         کالا به عهده ی خریدار

4-    DDU ( Delivered Duty Unpaid ) : فروشنده را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص و

                                                                 پرداخت عوارض کالا برای ورود به خریدار تحویل  

                                                                 می دهد .

5-    DDP ( Delivered Duty Paid ) : فروشنده کالا را در کشورمقصدو پس ازپرداخت عوارض

                                                           و انجام همه ی تشریفات ترخیص می کندو به خریدار

                                                           تحویل می دهد.

 

بیمه ی بدنه ی اتومبیل و وسائل نقلیه زمینی :

-        خطرات مشمول بیمه ی بدنه : 1- آسیب های وارده بر اثر حوادث، تصادف و تصادم

                                                   2-آتش سوزی، انفجار، صاعقه ، سرقت    

-        خطرات خارج ازمشمول تعهدات بیمه گر: 1- جنگ، شورش،بلوا،آشوب،انقلاب،اعتصاب، تهاجم

                                                                                 2-تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو

                                                       3-زمین لرزه ، سیل، آتش فشان

                                                  4-خسارتهای تعمدی، ناشی از فعل و اراده ی بیمه گذار یا

                                                     نماینده ی او

                                                5 – خسارت های ناشی از اعمال قوانین و مقررات و ضبط و

                                                   توقیف

                                               6-خسارت های ناشی از عدم صلاحیت راننده یا استفاده ی

                                                  غیر قانونی از خودرو و کاربرد آن در غیر از کاربری اعلام

                                                 شده در قرارداد بیمه .

بیمه ی هواپیما ( حمل و نقل هوایی ) :

خسارت ها و خطرات احتمالی این رشته یا مرتبط با بدنه هواپیما ( جزئی – کلی )، خلبان، خدمه ی پرواز و مالک آن و یا مربوط به اشخاص و اموال آن ها می باشد.

بیمه ی مسئولیت هواپیما :

گروه اول : ریسک های مربوط به مالکان وبهره برداران هواپیما

-        ریسک مسئولیت هواپیما :      

                                            گروه دوم : ریسک های مربوط به مالکان و بهره برداران فرودگاه ها  

-         مسئولیت گروه اول :

« ناشی از مالکیت هواپیما، تصدی حملنقل و هدایت هواپیما است.»

 

 

                                شامل    مسئولیت در مقابل مسافران، غرامت ناشی از فوت و جرح،

                                                                          خسارت بار و اموال و ...

 

-         مسئولیت گروه دوم :

« ناشی از تصدی عملیات بهره برداری ،تجهیزات فرودگاهی،آشیانه ها و وسایلحمل و نقل زمینی که کار انتقال مسافر،سوخت یا بار هواپیما را به عهده دارند. »

 

 

 

شامل   نقل و انتقال مسافر و بارآنها در روی باند، سر خوردن

                                                                    مسافران در باند انفجار هواپیما در هنگام سوخت گیری و ...   

 

 

 

بیمه و مدیریت ریسک های مهندسی :

-        بیمه ی تمام خطر مقاطعه کاران : تأمین بیمه ای از ابتدای شروع و تخلیه ی دستگاه ها و تجهیزات

                                                 طرح که در قرارداد ذکرشده آغاز ودر زمان تحویل یا بهره -

                                                 برداری  به پایان می رسد.

موارد غیر قابل پوشش در این بیمه نامه :

1-    هزینه استهلاک و ور افتادگی و هزینه های تعمیرات ناشی از اشتباهات در طراحی اولیه.

2-    خطر جنگ، بلوا و آشوب .

3-    ریسک های ناشی از رادیواکیتو .

4-    خسارت های وارده به طرح، نقشه، نقدینگی، اوراق و اسناد بهادار .

5-     خسارت های وارده به وسایل نقلیه موتوری .

6-     خسارت های ناشی از توقف عملیات و عدم النفع .

 

 

-        بیمه ی شکست ماشین آلات :

 • موارد تحت پوشش ناشی از تقصر و خطای انسانی و یا ناشی از عوامل طبیعی و غیر انسانی شامل :

1-    افتادن شیء به درون ماشین

2-    قطع شدن روغن

3-     از کار افتادن سیستم خنک کننده

4-    نوسان ولتاژ الکتریکی

5-    سرما، یخبندان،  طوفان، انفجار و صاعقه

6-     اشتباه در طراحی و خطاهای انسانی در هنگام نصب و راه اندازی

7-    اشتباه در نحوه ی کار با دستگاه به دلیل سهل انگاری یا نداشتن مهارت

8-    اتصال کوتاه و سایر نقایص الکتریکی

9-    کمبود آب در بویلر و انفجار آن ...

 • موارد عدم شمول و استثنائات در بیمه ی شکست ماشین آلات :

-        عدم شمول

1-    مواد مصرفی مانند سوختف روغن و کاتالیزورها

2-    اقلام و کالاهای از جنس شیشه

3-    چرخ های لاستیکی و تسمه ها و ابزار و قطعات تعویضی ( که مرتب مستهلک می شوند)

-        استثنائات :

1-    خسارت های ناشی از آتش سوزی و انفجار توسط مواد انفجاری و کنش های شیمیایی

2-    سرقت و دله دزدی

3-    سیل و زلزله، طغیان آب

4-    تصادم و تصادف وسایل نقلیه و ...

 • بیمه ی عدم النفع ماشین آلات :

-        موضوع تأمین بیمه گر، پرداخت عدم النفع یا سود ناخالصی است که تولید کننده در نتیجه ی شکست ماشین آلات از آن محروم شده است.

-        تعیین ارزش سرمایه ی بیمه براساس دفاتر مالی بیمه گذار و بر مبنای سود خالص به علاوه ی هزینه های  ثابت انجام می گردد.

 • بیمه ی رایانه و تجهیزات مربوطه :

-        همه ی خطرات ناشی از حوادث اتفاقی که باعث وارد آمدن صدمه و زیان به رایانه، تجهیزات سخت افزاری و حتی محتویات نرم افزاری گردد، پوشش داده می شود .

-    موارد تحت پوشش شامل  آتش سوزی، انفجار، دزدی، سیل، طوفان، اشکالات الکتریکی و مکانیکی در حین استفاده .

-    جبران خسارت های سخت افزاری شامل  تأمین قطعات، جایگزینی و یا پرداخت خسارت به قیمت جاری بازار .

-    جبران خسارت های نرم افزاری شامل  هزینه ی اداری دستیابی، تایپ و بازیابی اطلاعات موجود در حافظه ی رایانه

 

 

نظرات  (۱)

 • استیکر تلگرام
 • با سلام خدمت شما دوست گرامی
  مطالب وبت خوب بود
  به وبلاگ منم سر بزنید
  یه وبلاگ پره استیکر تلگرام رایگان که برای همه ایرانیان عزیز گذاشته تا لذت ببرید ازش
  منتظرتونم ... با نظرتون خوشحالم کنید
  www.sticker.dde.ir
  www.stickertel.mihanblog.com

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  تجدید کد امنیتی