جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


بیمه شخص ثالث

محمد مویدعابدی | شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۰۲:۰۷ ب.ظ

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان....

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گردد.

 

اهداف بیمه نامه

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

شخص ثالث: کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از زیان جانی و مالی ،خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.

خسارت مالی: عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.

خسارت جانی: منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان. خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.(تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث(

سرنشین کیست؟ سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.


اهداف بیمه نامه:

طبق ماده 1 قانون شخص ثالث، همه کسانی که اقدام به رانندگی می‌نمایند ملزم به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشند.

 

خسارت های تحت پوشش :

تعهدات مالی

تعهدات جانی

فوت سرنشین

 

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

شرایط بیمه نامه

در صورتی که اتومبیل مورد بیمه توسط مقامات انتظامی اوراق و از رده خارج اعلام شود بیمه نامه به صورت تعرفه روز شمار فسخ می گردد.

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گردد.

 

جهت صدور بیمه نامه:

مشتری "فرم صورت مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی موسسات دولتی برای بیمه شخص ثالث دولتی" و یا فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث، مازاد و حوادث سرنشین برای بیمه شخص ثالث خصوصی را تکمیل و به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل می‌دهد.

پس از واریز مبلغ حق‌بیمه توسط مشتری "فیش واریزی" به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده شده و " گواهی دریافت حق‌بیمه" صادر می‌شود.
مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را به اداره کل حسابداری و آمار ارائه و قبض در این اداره "رسید" می‌شود. یک نسخه از رسید صادر شده توسط اداره کل حسابداری و آمار به مشتری تحویل داده می‌شود.

قرارداد بیمه شخص ثالث در سه نسخه تهیه و نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. (برای بیمه نامه های دولتی، "قرارداد بیمه شخص ثالث" دولتی صادر می‌شود. علاوه براینکه برای هر یک از خودروهای موردبیمه، "کارت بیمه شخص ثالث" صادر می‌شود، برای بیمه‌گزارهای دولتی "نامه اعلام بدهی" و "لیست خودروهای بیمه‌شده" در سه نسخه تهیه و نسخه اول آن بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود(


مراحل صدور

مدارک لازم برای خرید بیمه نامه

بیمه نامه سال قبل (در صورت دارا بودن(

کارت اتومبیل

کارت ملی

پرکردن فرم پیشنهاد بر اساس کارت انتظامی اتومبیل

توجه: فرم پیشنهاد بیمه نامه شخص ثالث الزاماً می بایست توسط بیمه گزار مطابق با مندرجات کارت انتظامی وسیله نقلیه تکمیل گردد.
تبصره: اعلام مورد استفاده و ظرفیت مجاز وسیله نقلیه از سوی بیمه گزار (ظرفیت مجاز بار جهت بارکش ها و ظرفیت مجاز سرنشین جهت سایر وسایط نقلیه) به منظور اخذ صحیح حق بیمه و رسیدگی مناسب به خسارات احتمالی الزامی می باشد.


 
تعهدات مالی و جانی

طبق مقررات اعلام شده از سوی قوه قضائیه و مصوبات شورای عالی بیمه تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث به شرح زیر می باشد :

تعهدات مالی حداقل 50,000,000 ریال

تعهدات جانی حداقل 2,000,000,000 ریال

 تعهدات سرنشین 2,000,000,000 ریال

هزینه پزشکی 10% مبلغ تعهدات پرداخت می گردد و بیمه گذار می تواند به دلخواه یکی از پوشش های فوق را انتخاب نماید.


تخفیف

طبق آخرین دستورالعمل واصله به شرکتهای بیمه و بر اساس بخشنامه مدیریت اتومبیل بیمه ایران برای افرادی که در طی هر سال پوشش بیمه ای، خسارتی نداشته باشند، از 10 تا 50 درصد تخفیف به شرح ذیل تعلق می گیرد:

یکسال عدم خسارت در ابتدای سال دوم 10% تخفیف.

در ابتدای سال سوم 15% تخفیف.

در ابتدای سال چهارم 20% تخفیف.

در ابتدای سال پنجم 30% تخفیف.

در ابتدای سال ششم 40% تخفیف.

در ابتدای سال هفتم و پس از آن 50% تخفیف.

جریمه تعدد خسارت

چنانچه در هنگام تمدید بیمه نامه یک کوپن از بیمه نامه جدا شده باشد نشانگر اینست که در طی یکسال بیمه یکبار خسارت داشته اید ،‌ پس تخفیفی به بیمه نامه بعدی تعلق نمی گیرد .

در صورتی که 2 کوپن از بیمه نامه جدا شده باشد یعنی 2 بار خسارت، در هنگام تمدید بیمه نامه 20% جریمه تعدد خسارت به کل حق بیمه سالانه تعلق خواهد گرفت .

فقدان 3 کوپن 40% حق بیمه سالانه جریمه تعدد خسارت خواهد داشت .

فقدان 4 کوپن 60% حق بیمه سالانه جریمه تعدد خسارت خواهد داشت.

اگر بیش از چهار بار خسارت صورت گیرد و یا بیمه نامه نداشته باشید، 100% جریمه تعدد خسارت به بیمه نامه بعدی تعلق خواهد گرفت .
توضیح 1 : اتومبیلهای صفر کیلومتر که برای اولین بار بیمه می شوند ، مشمول جریمه نخواهند بود.
توضیح 2 : با توجه به اینکه کوپن های بیمه نامه همانند اوراق بهادار می باشد،لطفاً در نگهداری بیمه نامه بویژه کوپنهای آن دقت فرمائید تا در هنگام خرید بیمه ضمن معافیت از جریمه ، از تخفیف لازم بهره مند گردید.
توضیح 3 : توجه داشته باشید ممکن است اتومبیل تحویلی از کارخانه دارای پوشش بیمه ای کافی نباشد ؛ لطفاً‌ برای پیشگیری از مشکلات آتی بلافاصله پس از تحویل اتومبیل در صورت پائین بودن تعهدات با مراجعه به شعب و نمایندگی صادر کننده بیمه ،‌ بیمه کامل را خریداری فرمائید .
توضیح 4: همانگونه که در بخش معرفی بیمه شخص ثالث و سرنشین اشاره شد ، بیمه سرنشین همراه با کارت بیمه نامه ثالث صادر می گردد و برای خرید بیمه نامه سرنشین نیاز به اقدام دیگری نخواهد بود .


فرم پیشنهاد بیمه ثالث و سرنشین اتومبیل

پرسشنامه یا پیشنهاد در هر یک از رشته های بیمه ای،فرمی است که بیمه گذار به وسیله آن اطلاعات مربوط به خود و موضوع(ریسک) مورد بیمه را جهت صدور بیمه نامه در اختیار بیمه گر قرار میدهد.اطلاعاتی از قبیل نام و نشانی بیمه گذار،موضوع مورد بیمه،نشانی محل مورد بیمه،سرمایه مورد بیمه،پوششهای مورد نظر بیمه گذار و ...
پرسشنامه باید توسط بیمه گذار یا نماینده واجد صلاحیت وی تکمیل گردد و به امضای وی و در صورت شخصیت حقوقی بودن بیمه گذار،ممهور به مهر وی گردد.لازم به ذکر است که پرسشنامه جزء لاینفک بیمه نامه صادره بوده و بیمه نامه بر اساس اطلاعات آن صادر گردیده و به آن استناد می گردد بنابراین ضروری است بیمه گذار کلیه اطلاعات آن را صادقانه و بطور کامل تکمیل نماید.

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گردد.

 

فرآیند دریافت خسارت

مدارک و شرایط مورد نیاز جهت اعلام خسارت

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه(

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بررسی معاینات بالینی و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
برای مشاهده فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی (دیه) به لینک زیر مراجعه کنید.

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث )دیه(

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسیدگی می‌شود.
درصورتیکه بیمه‌گزار زیاندیده باشد و مقصر داشته باشد، بخشی از خسارت برآورد شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود مقصر دریافت می‌شود.
برای مشاهده مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل به لینک زیر مراجعه کنید.

مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل


مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

تصویر کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا گزارش پاسگاه

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

درغرامت های جانیتعهدات بیمه چیست؟

هزینه های پزشکی ، غرامتهای نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده های خسارتی و آرای صادره توسط محاکم قضایی تا سقف تعهدات خریداری شده .
مدارک لازم برای دریافت خسارت عبارتند از :

صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی

کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری

گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی

نظریه های پزشکی قانونی (در مورد مجروحین و مصدومین(

گزارش معاینه متوفی

جواز کفن و دفن

خلاصه رونوشت فوت


صورتحساب هزینه های بیمارستانی (در مورد مجروحین و مصدومین(

حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض طرفین دادگاه تجدید نظر با آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع از قبیل رأی دیوان عالی کشور

سایر گزارشات مرتبط

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاتدیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

بیمه سر نشین اتومبیل

مدارک مورد نیاز پرونده خسارتی سرنشین

صورت جلسه اولین پاسگاه انتظامی

کروکی افسر کاروان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری

گزارش پاسگاه انتظامی و برگهi ای بازجویی

نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین

گزارش معاینه متوفی

جواز دفن

خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت

صورت حسابهای هزینه های بیمارستانی مجروحین و مصدومین

گواهی انحصار وراثت

قیم نامه در صورت داشتن صغیر

تصویر گواهینامه راننده حین حادثه

برش بیمه نامه شخص ثالث

مدارک مورد نیاز خسارت های بدون کروکی شخص ثالث

خسارت ثالث مالی بدون کروکی تا سقف حداقل تعهدات مالی سال1393 (50,000,000 ریال) توسط شرکت پرداخت می گردد.
مدارک مورد نیاز:

مراجعه مقصر به زیاندیده به اتفاق بیمه گر

داشتن بیمه نامه معتبر طرفین

داشتن گواهینامه مقصر و زیاندیده

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه)

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی (دیه) به صورت زیر انجام می‌شود:

در صورت بروز حادثه، بیمه‌گذار (مقصر)، مصدوم و یا وراث متوفی با تکمیل "فرم اعلام خسارت جانی(دیه)"، به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث اعلام خسارت خود را اعلام می‌نماید. در نهایت، اطلاعات تکمیل شده توسط مراجعه‌کننده امضا و تائید می‌شود و به‌همراه مدارک مذکور در بیمه‌نامه به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده می‌شود.

بازخوانی پرونده صدور:

پس از دریافت فرم تکمیل شده، کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از طریق واردکردن شماره بیمه‌نامه در برنامه مکانیزه خسارت(مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ، وجود و اعتبار بیمه‌نامه را کنترل و از اطلاعات بیمه‌نامه استعلامی گرفته و به پرونده ضمیمه می‌نماید.

پس از تایید بیمه‌نامه، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث طی نامه ای از طریق مراجعه کننده و یا نماینده این اداره، از دادگاه درخواست ارسال مدارک موردنیاز را می‌نماید. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

کروکی افسر کاردان در صحنه حادثه

برگ‌های بازجویی طرفین حادثه

اوراق پزشکی قانونی(مصدوم(

برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل:

گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری

درصورتیکه خسارت حادث شده دیر اعلام شده باشد و یا در پرونده مغایرتی وجود داشته باشد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مدارک بالینی مصدوم را از طریق نامه‌ای از بیمارستان دریافت می‌نماید

.

پس از تکمیل مدارک با توجه به خسارت وارد آمده حالات زیر اتفاق می‌افتد:

درصورتیکه پیگیری خسارت در حد اختیارات اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باشد، گام 6 پیگیری می‌شود.

درصورتیکه پیگیری خسارت در حد اختیارات اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نباشد، پرونده خسارت تشکیل شده جهت دریافت مجوز رسیدگی به خسارت به اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌شود.

چنانچه خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باشد، کارشناس اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت پرونده خسارت، خسارت را بررسی، مجوز رسیدگی به خسارت را صادر و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌نماید.
کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز رسیدگی، گام 6 را پیگیری می‌نماید.

چنانچه خسارت وارد آمده در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نباشد، پرونده خسارت تشکیل شده به‌همراه فرم شورای خسارت جانی (دیه) جهت دریافت مجوز پیگیری خسارت به شورای فنی ارجاع داده می‌شود.

درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار شورای فنی باشد، پس از بررسی پرونده، مجوز پیگیری خسارت صادر و به اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌گردد.
پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت از شورای بیمه‌های اتومبیل، اداره نظارت بر خسارت مجوز صادر شده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌نماید.
اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت، گام 6 را پیگیری می‌نماید.

درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار شورای فنی نباشد، جهت دریافت مجوز پیگیری پرونده به هیئت مدیره ارسال می‌گردد.
شورای فنی پس از دریافت مجوز رسیدگی به خسارت، آن را به اداره نظارت بر خسارت و سپس اداره نظارت بر خسارت مجوز را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌‌های شخص ثالث ارسال می‌نماید.
اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت گام 6 را پیگیری می‌نماید.

پس از تکمیل مدارک، کارشناس اداره خسارت مدارک را بررسی می‌نماید که بر اساس حادثه رخ داده حالات زیر اتفاق می‌افتد:

درصورتیکه جرح رخ داده باشد، توسط کارشناس اداره خسارت رای صادر شده در دادگاه با گزارش پزشکی قانونی مقایسه و درصورت مطابقت، مبلغ قابل پرداخت محاسبه می‌گردد.
در صورت درخواست بیمه گزار و با نظر پزشک معتمد بیمه، پرداخت علی‌الحساب مبلغ خسارت ممکن می‌باشد. پس از محاسبه مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط کارشناس اداره خسارت، حواله پرداخت خسارت در 4 نسخه زیر صادر و توزیع می‌گردد:

یک نسخه از آن به دادگاه ارسال می‌گردد.

یک نسخه به مراجعه کننده تحویل داده می‌شود.

نسخه دیگر به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود.

نسخه آخر در این اداره بایگانی می‌گردد.

در صورت عدم مطابقت رای دادگاه با گزارش پزشکی قانونی، مدارک جهت بررسی به پزشک مشاور بیمه ارجاع داده می‌شود. پس از دریافت نظر پزشک، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از طریق دفتر حقوقی بیمه ایران موضوع را به دادگاه اطلاع می‌دهد. پس از دریافت نظر دادگاه طبق بند قبلی پیگیری می‌شود.

در صورتیکه حادثه منجر به فوت باشد، پس از بررسی مدارک مربوط به فوت، بر اساس نرخ دیه تعیین شده حواله پرداخت خسارت در 4 نسخه زیر صادرو توزیع می گردد:

یک نسخه از آن به دادگاه ارسال می‌گردد.

یک نسخه به مراجعه کننده تحویل داده می‌شود.

نسخه دیگر به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود.

نسخه آخر در این اداره بایگانی می‌گردد.

در صورتیکه حادثه منجر به فوت و یا مصدومیت سرنشین ( راننده خودرو) باشد، گام 1 پیگیری می‌شود.

مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل

در این فرآیند، مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل تشریح شده است.

مراجعه‌کننده به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث اعلام خسارت می‌نماید؛ برای این منظور، "فرم اعلام خسارت" را تکمیل می‌نماید. مراجعه کننده هریک از مقصر یا زیاندیده می‌تواند باشد.

پس از تکمیل فرم، مراجعه‌کننده موظف است مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده را تکمیل کند. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

کروکی افسر کاردان

برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی

سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی

اصل بیمه‌نامه مقصر

گواهی‌نامه مقصر و زیاندیده

یک کوپن بیمه‌نامه مقصر

کارت خودرو مقصر وزیاندیده

پس از تائید اعتبار بیمه‌نامه مقصر، برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث به مراجعه‌کننده جهت تهیه عکس از مواضع آسیب‌دیده تحویل داده می‌شود.

مراجعه‌کننده از مواضع آسیب‌دیده عکس تهیه کرده و به همراه برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث تحویل می‌دهد.

پس از برآورد خسارت، کارشناس بازدید برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث را امضا می‌نماید.

در صورتیکه مبلغ خسارت برآورد شده مورد توافق کارشناس و مراجعه‌کننده واقع نشود، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث یا کارشناس دیگری را اعزام می‌نماید (که در اینصورت، حکم آن در برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث ثبت می‌گردد) یا خودرو به تعمیرگاه طرف قرارداد بیمه جهت برآورد خسارت فرستاده می‌شود.

پس از توافق بر مبلغ خسارت، مراجعه‌کننده برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث را جهت دریافت مبلغ خسارت به واحد حواله تحویل می‌دهد.

واحد حواله، ‌اطلاعات حواله را وارد برنامه خسارت (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) کرده و برروی برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث پرینت می‌گیرد.

درصورتیکه خودرو دارای قطعه تعویضی باشد، مراجعه‌کننده موظف است داغی قطعه را تحویل اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث نماید.

در صورتیکه مبلغ خسارت کمتر از 1 میلیون ریال باشد، خسارت نقداً پرداخت خواهد شد؛ در غیراینصورت، چک صادر می‌شود.

پس از درج اطلاعات حواله برروی برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث، مراجعه‌کننده قسمت پایینی برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث را مبنی بر گواهی دریافت حواله امضا می‌نماید.

مراجعه‌کننده، حواله خسارت را به بانک برده و مبلغ خسارت را دریافت می‌نماید.

 

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گردد.

 

اهداف بیمه نامه

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

شخص ثالث: کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از زیان جانی و مالی ،خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.

خسارت مالی: عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.

خسارت جانی: منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان. خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.(تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)

سرنشین کیست؟ سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.اهداف بیمه نامه:

طبق ماده 1 قانون شخص ثالث، همه کسانی که اقدام به رانندگی می‌نمایند ملزم به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشند.

 

خسارت های تحت پوشش :

تعهدات مالی

تعهدات جانی

فوت سرنشین

 

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

شرایط بیمه نامه

در صورتی که اتومبیل مورد بیمه توسط مقامات انتظامی اوراق و از رده خارج اعلام شود بیمه نامه به صورت تعرفه روز شمار فسخ می گردد.

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گردد.

 

■ فرآیند صدور بیمه نامه

■■ مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه

■■■ حداقل تعهدات بیمه نامه

■■■■ تخفیفات و جرایم

■■■■■ مراکز خرید بیمه نامه

■■■■■■ فرم پیشنهاد خرید بیمه نامه

مشتری "فرم صورت مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی موسسات دولتی برای بیمه شخص ثالث دولتی" و یا فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث، مازاد و حوادث سرنشین برای بیمه شخص ثالث خصوصی را تکمیل و به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل می‌دهد.

پس از واریز مبلغ حق‌بیمه توسط مشتری "فیش واریزی" به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده شده و " گواهی دریافت حق‌بیمه" صادر می‌شود.
مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را به اداره کل حسابداری و آمار ارائه و قبض در این اداره "رسید" می‌شود. یک نسخه از رسید صادر شده توسط اداره کل حسابداری و آمار به مشتری تحویل داده می‌شود.

قرارداد بیمه شخص ثالث در سه نسخه تهیه و نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. (برای بیمه نامه های دولتی، "قرارداد بیمه شخص ثالث" دولتی صادر می‌شود. علاوه براینکه برای هر یک از خودروهای موردبیمه، "کارت بیمه شخص ثالث" صادر می‌شود، برای بیمه‌گزارهای دولتی "نامه اعلام بدهی" و "لیست خودروهای بیمه‌شده" در سه نسخه تهیه و نسخه اول آن بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود )


مراحل صدور

مدارک لازم برای خرید بیمه نامه

بیمه نامه سال قبل (در صورت دارا بودن)

کارت اتومبیل

کارت ملی

پرکردن فرم پیشنهاد بر اساس کارت انتظامی اتومبیل

توجه: فرم پیشنهاد بیمه نامه شخص ثالث الزاماً می بایست توسط بیمه گزار مطابق با مندرجات کارت انتظامی وسیله نقلیه تکمیل گردد.
تبصره: اعلام مورد استفاده و ظرفیت مجاز وسیله نقلیه از سوی بیمه گزار (ظرفیت مجاز بار جهت بارکش ها و ظرفیت مجاز سرنشین جهت سایر وسایط نقلیه) به منظور اخذ صحیح حق بیمه و رسیدگی مناسب به خسارات احتمالی الزامی می باشد. 

تعهدات مالی و جانی

طبق مقررات اعلام شده از سوی قوه قضائیه و مصوبات شورای عالی بیمه تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث به شرح زیر می باشد :

تعهدات مالی حداقل 15,000,000 ریال

تعهدات جانی حداقل 600,000,000 ریال

حداقل تعهدات سرنشین 50,000,000 ریال و حداکثر 600,000,000 ریال

هزینه پزشکی 10% مبلغ تعهدات پرداخت می گردد و بیمه گذار می تواند به دلخواه یکی از پوشش های فوق را انتخاب نماید.تخفیف

طبق آخرین دستورالعمل واصله به شرکتهای بیمه و بر اساس بخشنامه مدیریت اتومبیل بیمه ایران برای افرادی که در طی هر سال پوشش بیمه ای، خسارتی نداشته باشند، از 10 تا 50 درصد تخفیف به شرح ذیل تعلق می گیرد:

یکسال عدم خسارت در ابتدای سال دوم 10% تخفیف.

در ابتدای سال سوم 15% تخفیف.

در ابتدای سال چهارم 20% تخفیف.

در ابتدای سال پنجم 30% تخفیف.

در ابتدای سال ششم 40% تخفیف.

در ابتدای سال هفتم و پس از آن 50% تخفیف.

جریمه تعدد خسارت

چنانچه در هنگام تمدید بیمه نامه یک کوپن از بیمه نامه جدا شده باشد نشانگر اینست که در طی یکسال بیمه یکبار خسارت داشته اید ،‌ پس تخفیفی به بیمه نامه بعدی تعلق نمی گیرد .

در صورتی که 2 کوپن از بیمه نامه جدا شده باشد یعنی 2 بار خسارت، در هنگام تمدید بیمه نامه 20% جریمه تعدد خسارت به کل حق بیمه سالانه تعلق خواهد گرفت .

فقدان 3 کوپن 40% حق بیمه سالانه جریمه تعدد خسارت خواهد داشت .

فقدان 4 کوپن 60% حق بیمه سالانه جریمه تعدد خسارت خواهد داشت.

اگر بیش از چهار بار خسارت صورت گیرد و یا بیمه نامه نداشته باشید، 100% جریمه تعدد خسارت به بیمه نامه بعدی تعلق خواهد گرفت .
توضیح 1 : اتومبیلهای صفر کیلومتر که برای اولین بار بیمه می شوند ، مشمول جریمه نخواهند بود.
توضیح 2 : با توجه به اینکه کوپن های بیمه نامه همانند اوراق بهادار می باشد،لطفاً در نگهداری بیمه نامه بویژه کوپنهای آن دقت فرمائید تا در هنگام خرید بیمه ضمن معافیت از جریمه ، از تخفیف لازم بهره مند گردید.
توضیح 3 : توجه داشته باشید ممکن است اتومبیل تحویلی از کارخانه دارای پوشش بیمه ای کافی نباشد ؛ لطفاً‌ برای پیشگیری از مشکلات آتی بلافاصله پس از تحویل اتومبیل در صورت پائین بودن تعهدات با مراجعه به شعب و نمایندگی صادر کننده بیمه ،‌ بیمه کامل را خریداری فرمائید .
توضیح 4: همانگونه که در بخش معرفی بیمه شخص ثالث و سرنشین اشاره شد ، بیمه سرنشین همراه با کارت بیمه نامه ثالث صادر می گردد و برای خرید بیمه نامه سرنشین نیاز به اقدام دیگری نخواهد بود . 

این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه 

پرسشنامه یا پیشنهاد در هر یک از رشته های بیمه ای،فرمی است که بیمه گذار به وسیله آن اطلاعات مربوط به خود و موضوع(ریسک) مورد بیمه را جهت صدور بیمه نامه در اختیار بیمه گر قرار میدهد.اطلاعاتی از قبیل نام و نشانی بیمه گذار،موضوع مورد بیمه،نشانی محل مورد بیمه،سرمایه مورد بیمه،پوششهای مورد نظر بیمه گذار و ...
پرسشنامه باید توسط بیمه گذار یا نماینده واجد صلاحیت وی تکمیل گردد و به امضای وی و در صورت شخصیت حقوقی بودن بیمه گذار،ممهور به مهر وی گردد.لازم به ذکر است که پرسشنامه جزء لاینفک بیمه نامه صادره بوده و بیمه نامه بر اساس اطلاعات آن صادر گردیده و به آن استناد می گردد بنابراین ضروری است بیمه گذار کلیه اطلاعات آن را صادقانه و بطور کامل تکمیل نماید.

فرم پیشنهاد بیمه ثالث و سرنشین اتومبیل

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گردد.

 

فرآیند دریافت خسارت

مدارک و شرایط مورد نیاز جهت اعلام خسارت

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه)

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بررسی معاینات بالینی و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
برای مشاهده فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی (دیه) به لینک زیر مراجعه کنید.

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه)

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسیدگی می‌شود.
درصورتیکه بیمه‌گزار زیاندیده باشد و مقصر داشته باشد، بخشی از خسارت برآورد شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود مقصر دریافت می‌شود.
برای مشاهده مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل به لینک زیر مراجعه کنید.

مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل


مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

تصویر کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا گزارش پاسگاه

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

غرامت های جانی

تعهدات بیمه ایران چیست؟ هزینه های پزشکی ، غرامتهای نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده های خسارتی و آرای صادره توسط محاکم قضایی تا سقف تعهدات خریداری شده .
مدارک لازم برای دریافت خسارت عبارتند از :

صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی

کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری

گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی

نظریه های پزشکی قانونی (در مورد مجروحین و مصدومین)

گزارش معاینه متوفی

جواز کفن و دفن

خلاصه رونوشت فوت

صورتحساب هزینه های بیمارستانی (در مورد مجروحین و مصدومین)

حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض طرفین دادگاه تجدید نظر با آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع از قبیل رأی دیوان عالی کشور

سایر گزارشات مرتبط

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاتدیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

بیمه سر نشین اتومبیل

مدارک مورد نیاز پرونده خسارتی سرنشین

صورت جلسه اولین پاسگاه انتظامی

کروکی افسر کاروان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری

گزارش پاسگاه انتظامی و برگهi ای بازجویی

نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین

گزارش معاینه متوفی

جواز دفن

خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت

صورت حسابهای هزینه های بیمارستانی مجروحین و مصدومین

گواهی انحصار وراثت

قیم نامه در صورت داشتن صغیر

تصویر گواهینامه راننده حین حادثه

برش بیمه نامه شخص ثالث

مدارک مورد نیاز خسارت های بدون کروکی شخص ثالث

خسارت ثالث مالی بدون کروکی تا سقف حداقل تعهدات مالی سال1393 (50,000,000 ریال) توسط شرکت پرداخت می گردد.
مدارک مورد نیاز:

مراجعه مقصر به زیاندیده به اتفاق بیمه گر

داشتن بیمه نامه معتبر طرفین

داشتن گواهینامه مقصر و زیاندیده

 

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه)

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی (دیه) به صورت زیر انجام می‌شود:

در صورت بروز حادثه، بیمه‌گذار (مقصر)، مصدوم و یا وراث متوفی با تکمیل "فرم اعلام خسارت جانی(دیه)"، به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث اعلام خسارت خود را اعلام می‌نماید. در نهایت، اطلاعات تکمیل شده توسط مراجعه‌کننده امضا و تائید می‌شود و به‌همراه مدارک مذکور در بیمه‌نامه به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده می‌شود.

بازخوانی پرونده صدور: پس از دریافت فرم تکمیل شده، کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از طریق واردکردن شماره بیمه‌نامه در برنامه مکانیزه خسارت(مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ، وجود و اعتبار بیمه‌نامه را کنترل و از اطلاعات بیمه‌نامه استعلامی گرفته و به پرونده ضمیمه می‌نماید.

پس از تایید بیمه‌نامه، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث طی نامه ای از طریق مراجعه کننده و یا نماینده این اداره، از دادگاه درخواست ارسال مدارک موردنیاز را می‌نماید. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

کروکی افسر کاردان در صحنه حادثه

برگ‌های بازجویی طرفین حادثه

اوراق پزشکی قانونی(مصدوم)

برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری

درصورتیکه خسارت حادث شده دیر اعلام شده باشد و یا در پرونده مغایرتی وجود داشته باشد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مدارک بالینی مصدوم را از طریق نامه‌ای از بیمارستان دریافت می‌نماید.

پس از تکمیل مدارک با توجه به خسارت وارد آمده حالات زیر اتفاق می‌افتد:

درصورتیکه پیگیری خسارت در حد اختیارات اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باشد، گام 6 پیگیری می‌شود.

درصورتیکه پیگیری خسارت در حد اختیارات اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نباشد، پرونده خسارت تشکیل شده جهت دریافت مجوز رسیدگی به خسارت به اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌شود.

چنانچه خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باشد، کارشناس اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت پرونده خسارت، خسارت را بررسی، مجوز رسیدگی به خسارت را صادر و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌نماید.
کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز رسیدگی، گام 6 را پیگیری می‌نماید.

چنانچه خسارت وارد آمده در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نباشد، پرونده خسارت تشکیل شده به‌همراه فرم شورای خسارت جانی (دیه) جهت دریافت مجوز پیگیری خسارت به شورای فنی ارجاع داده می‌شود.

درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار شورای فنی باشد، پس از بررسی پرونده، مجوز پیگیری خسارت صادر و به اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌گردد.
پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت از شورای بیمه‌های اتومبیل، اداره نظارت بر خسارت مجوز صادر شده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ارسال می‌نماید.
اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت، گام 6 را پیگیری می‌نماید.

درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار شورای فنی نباشد، جهت دریافت مجوز پیگیری پرونده به هیئت مدیره ارسال می‌گردد.
شورای فنی پس از دریافت مجوز رسیدگی به خسارت، آن را به اداره نظارت بر خسارت و سپس اداره نظارت بر خسارت مجوز را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌‌های شخص ثالث ارسال می‌نماید.
اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت مجوز پیگیری خسارت گام 6 را پیگیری می‌نماید.

پس از تکمیل مدارک، کارشناس اداره خسارت مدارک را بررسی می‌نماید که بر اساس حادثه رخ داده حالات زیر اتفاق می‌افتد:

درصورتیکه جرح رخ داده باشد، توسط کارشناس اداره خسارت رای صادر شده در دادگاه با گزارش پزشکی قانونی مقایسه و درصورت مطابقت، مبلغ قابل پرداخت محاسبه می‌گردد.
در صورت درخواست بیمه گزار و با نظر پزشک معتمد بیمه، پرداخت علی‌الحساب مبلغ خسارت ممکن می‌باشد. پس از محاسبه مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط کارشناس اداره خسارت، حواله پرداخت خسارت در 4 نسخه زیر صادر و توزیع می‌گردد:

یک نسخه از آن به دادگاه ارسال می‌گردد.

یک نسخه به مراجعه کننده تحویل داده می‌شود.

نسخه دیگر به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود.

نسخه آخر در این اداره بایگانی می‌گردد.

در صورت عدم مطابقت رای دادگاه با گزارش پزشکی قانونی، مدارک جهت بررسی به پزشک مشاور بیمه ارجاع داده می‌شود. پس از دریافت نظر پزشک، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از طریق دفتر حقوقی بیمه ایران موضوع را به دادگاه اطلاع می‌دهد. پس از دریافت نظر دادگاه طبق بند قبلی پیگیری می‌شود.

در صورتیکه حادثه منجر به فوت باشد، پس از بررسی مدارک مربوط به فوت، بر اساس نرخ دیه تعیین شده حواله پرداخت خسارت در 4 نسخه زیر صادرو توزیع می گردد:

یک نسخه از آن به دادگاه ارسال می‌گردد.

یک نسخه به مراجعه کننده تحویل داده می‌شود.

نسخه دیگر به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود.

نسخه آخر در این اداره بایگانی می‌گردد.

در صورتیکه حادثه منجر به فوت و یا مصدومیت سرنشین ( راننده خودرو) باشد، گام 1 پیگیری می‌شود.

مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل

در این فرآیند، مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل تشریح شده است.

مراجعه‌کننده به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث اعلام خسارت می‌نماید؛ برای این منظور، "فرم اعلام خسارت" را تکمیل می‌نماید. مراجعه کننده هریک از مقصر یا زیاندیده می‌تواند باشد.

پس از تکمیل فرم، مراجعه‌کننده موظف است مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده را تکمیل کند. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

کروکی افسر کاردان

برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی

سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی

اصل بیمه‌نامه مقصر

گواهی‌نامه مقصر و زیاندیده

یک کوپن بیمه‌نامه مقصر

کارت خودرو مقصر وزیاندیده

پس از تائید اعتبار بیمه‌نامه مقصر، برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث به مراجعه‌کننده جهت تهیه عکس از مواضع آسیب‌دیده تحویل داده می‌شود.

مراجعه‌کننده از مواضع آسیب‌دیده عکس تهیه کرده و به همراه برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث تحویل می‌دهد.

پس از برآورد خسارت، کارشناس بازدید برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث را امضا می‌نماید.

در صورتیکه مبلغ خسارت برآورد شده مورد توافق کارشناس و مراجعه‌کننده واقع نشود، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث یا کارشناس دیگری را اعزام می‌نماید (که در اینصورت، حکم آن در برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث ثبت می‌گردد) یا خودرو به تعمیرگاه طرف قرارداد بیمه جهت برآورد خسارت فرستاده می‌شود.

پس از توافق بر مبلغ خسارت، مراجعه‌کننده برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث را جهت دریافت مبلغ خسارت به واحد حواله تحویل می‌دهد.

واحد حواله، ‌اطلاعات حواله را وارد برنامه خسارت (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) کرده و برروی برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث پرینت می‌گیرد.

درصورتیکه خودرو دارای قطعه تعویضی باشد، مراجعه‌کننده موظف است داغی قطعه را تحویل اداره خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث نماید.

در صورتیکه مبلغ خسارت کمتر از 1 میلیون ریال باشد، خسارت نقداً پرداخت خواهد شد؛ در غیراینصورت، چک صادر می‌شود.

پس از درج اطلاعات حواله برروی برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث، مراجعه‌کننده قسمت پایینی برگ اعلام خسارت مالی شخص ثالث را مبنی بر گواهی دریافت حواله امضا می‌نماید.

مراجعه‌کننده، حواله خسارت را به بانک برده و مبلغ خسارت را دریافت می‌نماید

نظرات  (۱)

بسیار آموزنده و عالی بود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی