جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


تعریف بیمه

محمد مویدعابدی | سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۱۹ ق.ظ
از بیمه تعاریف متعددی به عمل آمده که آشناترین آن ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316 است  که عقد بیمه را چنین تعریف میکند « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجهی.....
  • محمد مویدعابدی

مفهوم فرانشیز در بیمه نامه

محمد مویدعابدی | سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۱۵ ق.ظ
درعقود بیمه ای  که بین بیمه گر و بیمه گزار یا همان خریداربیمه نامه بسته می شود گاها شرطی تحت عنوان فرانشیز درشرایط خصوصی قراردادهای بیمه ای قرارداده می شود و لازمه ،.....
  • محمد مویدعابدی

طبقه بندی بیمه

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹ ق.ظ

طبقه بندی بیمه

بیمه اموال Property insurance

در بعضی متون به آنها بیمه زیان یا بیمه‌های جبران .....

  • محمد مویدعابدی

تعریف اصطلاحات بیمه ای

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۶ ق.ظ

تعریف بیمه

از بیمه تعاریف متعددی به عمل آمده که آَشناترین آن ماده یک قانون بیمه مصوب سال 1316 است که عقد بیمه را این چنین تعریف می‌کند: «بیمه عقدی است که به  موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد را "بیمه‌گر"، طرف تعهد را "بیمه‌گذار"، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، "حق بیمه" و آنچه را که بیمه می‌شود، "موضوع بیمه" می‌نامند».

در این تعریف عناصر و ارکان اصلی تشکیل دهنده یک قرارداد بیمه، یعنی خطر، حق بیمه و خسارت مشخص می‌شود. در این تعریف، رابطه حقوقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید و بیمه‌گر تعهداتی را قبول می‌کند که تحت شرایط معینی و در صورت بروز حادثه‌ای که در تعهد او است، زیان ناشی از آن را جبران نماید.

قرارداد بیمه یا بیمه‌نامه

تعریف بیمه‌نامه (Insurance Policy): ماده 2 قانون بیمه می‌گوید: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود». بیمه‌نامه به منزله سندی دال بر رضایت طرفین به انعقاد قرار داد بوده که با توجه به پیشنهاد بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تنظیم و پس از امضاء در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد. در بیمه‌نامه باید مشخصات کامل عوامل و ارکانی که  قرارداد بر اساس آن منعقد می‌گردد به وضوح قید شود تا از بروز اختلافات و مشکلات بعدی در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار جلوگیری گردد.

  • محمد مویدعابدی

مفهوم خطر در بیمه

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۴ ق.ظ

خطر از دیدگاه بیمه‌ای

تقسیم خطر

شرایط خطر

  • شرایط قانونی خطر
  • شرایط فنی خطر

واژهٔ ”خطر“در زبان پارسى....

  • محمد مویدعابدی

تعریف مسئولیت مدنی

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶ ق.ظ

مبانی علمی مسئولیت مدنی

نظریهٔ تقصیر

نظریهٔ خطر

نظریهٔ تضمین حق

مسئولیت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن).....

 

  • محمد مویدعابدی

بیمه در ویکی‌پدیا ( دانشنامهٔ آزاد )

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱ ق.ظ

بیمهقراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره»

بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ....

  • محمد مویدعابدی