جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


بیمه تمام خطر نصب

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ


بیمه تمام خطر نصب (Erection All Risks)این بیمه نامه خسارتهای فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی، کارخانجات، صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی سازی، صنایع وابسته به کشاورزی همچنین سیستمهای مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاهها، پتروشیمی، پالایشگاهها، پروژه‌های انتقال گاز یا نفت و نیز خطوط انتقال نیرو روی می دهد را تحت پوشش قرار میدهد. پوشش این بیمه از زمان شروع عملیات نصب آغاز شده و شامل دوره آزمایش و درصورت تمایل بیمه‌گزار دوره تحویل موقت (دوره نگهداری یا تضمین) نیز خواهد شد.

اهداف بیمه نامه

این بیمه  نامه خسارتهای فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی، کارخانجات، صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی سازی، صنایع وابسته به کشاورزی همچنین سیستمهای مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاهها، پتروشیمی، پالایشگاهها، پروژه‌های انتقال گاز یا نفت و نیز خطوط انتقال نیرو روی می دهد را تحت پوشش قرار میدهد. پوشش این بیمه از زمان شروع عملیات نصب آغاز شده و شامل دوره آزمایش و درصورت تمایل بیمه‌گذار دوره تحویل موقت (دوره نگهداری یا تضمین) نیز خواهد شد.
مدت بیمه:مطابق مدت قرارداد بوده و بیمه گذار میتواند دوره آزمایش (راهاندازی) و دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز تحت پوشش قرار دهد.

سرمایه مورد بیمه :
 • ارزش اقلام مورد نصب (شامل ارزش جایگزینی نوی اقلام مورد نصب با مورد مشابه که درصورت امکان از مبلغ پیمان جدا میشود)
 • حقوق و عوارض گمرکی (درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب)
 • هزینه حمل (درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب)
 • هزینه نصب (مطابق پیمان)
 • مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما (درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمیشود)
 • تعدیل (از آنجائیکه در پروژه های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه نامه ثابت می باشد، برای اینکه خسارت وارده به ارزش روز پرداخت گردد درصورت تمایل بیمه گزار مبلغی بین10 تا30 درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد)
 • لوازم و تجهیزات ساختمانی (ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقکهای موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و ... بوده که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری میبرند)
 • برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد میباشد)
 • اموال مجاور (اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمیباشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آنها را درهنگام اجرای پروژه میدهد، میتواند آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد)
 • مسئولیت درقبال اشخاص ثالث (میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه گذار تعیین میشود)

فرانشیز بیمه :

 1. حوادث طبیعی 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
 2. سایر حوادث 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
 3. دوره آزمایش 20٪ هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
 4. دوره نگهداری 10٪ هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
 5. ثالث مالی 15% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه

اطلاعات تکمیلی و نکات مهم در بیمه تمام خطر نصب

 • درصورتیکه پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را بیمه کند باید نامه تأیید و تعیین کارفرما را داشته باشد.
 • درصورت درخواست پیمانکار و با تأیید کارفرما در مواقع مشخص نبودن زمان شروع پروژه، دوره پیش انبارداری یا تجهیز کارگاه را میتوان بتنهائی بیمه نمود.
 • درصورت درخواست پیمانکار و با گرفتن حق بیمه اضافی میتوان پوشش بیمه ای دوره نگهداری را نیز تمام خطر نمود.
 • پس از تعیین قطعی میزان خسارت واقعی مواضع خسارت دیده توسط بیمه‌گر، بیمه گذار موظف است نسبت به اخذ پوشش مجدد این مواضع به میزان مبلغ تعیین شده اقدام نماید، درغیراینصورت خسارت مجدد بمواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بود.
 • اگر پروژه به هر دلیل متوقف گردد از آنجائیکه "توقف کار" جزء استثنائات بیمه نامه میباشد پوشش بیمه ای بطور خودکار متوقف خواهد شد، دراینحالت درصورت تمایل بیمه گذار به پوشش بیمه ای خطرات مورد نظر در زمان توقف (Silent Risks) که با نظر خود بیمه گذار تعیین میگردد (Named Perils) با صدور الحاقی توقف و اخذ حق بیمه اضافی، پروژه تا مدت معینی تحت پوشش بیمه ای زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور الحاقی دیگری مجدداً ادامه پوشش بیمه ای تمام خطر برقرار خواهد شد. بدیهی است که در الحاقی دوم باید تواریخ انقضای پوشش دوره احداث و مدت دوره نگهداری بمیزان زمان توقف پروژه جابجا گردد.
 • بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای غیرمستقیم ناشی از طراحی غلط (Faulty Design)، مواد یا ریخته‌گری معیوب (Defective Material or Casting) و یا اجرای نادرست کار توسط کارخانه سازنده قطعات (Bad Workmanship) را نیز تحت پوشش قرار دهد.
 • مسئولیت بیمه گر بمحض تحویل کار به کارفرما یا شروع بهره برداری از موضوع مورد بیمه (برای قسمتهای تحویل داده شده یا به بهره برداری رسیده) به اتمام خواهد رسید.
 • افزایش مقادیر کار، تغییرات در طرح و کارهای جدید تا حداکثر 25% مبلغ قرارداد قابل بیمه شدن میباشد مشروط برآنکه بیمه‌گذار مبلغ آن را به مبلغ قرارداد مندرج در بخش یک اضافه نماید.

مشاهده اصطلاحات بیمه نامه مهندسی

 

 • یمه های مهندسی Engineering Insurances
  بیمه هائی که پروژه های در حال احداث یا سازه ها و تأسیسات در حال بهره برداری و یا ماشین آلات و تجهیزات فنی راتحت پوشش قرار می دهد.
 • بیمه تمام خطر پیمانکاران (Contractors All Risks Insurance (C.A.R
  بیمه ای که پروژه های در حال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر میباشد از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، پروژههای آبیاری و زهکشی و ... را تحت پوشش قرار می دهد.
 • بیمه تمام خطر نصب (Erection All Risks Insurance (E.A.R
  بیمه ای که پروژه های در حال احداث تأسیساتی و سازه ای که ارزش اقلام مورد نصب در آنها از ارزش مصالح بیشتر میباشد از قبیل کارخانه، نیروگاه، پالایشگاه، خطوط انتقال نیرو، پتروشیمی و ... را تحت پوشش قرار می دهد.
 • بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (Contractors Plant & Machinery Insurance (C.P.M
  بیمه ای که تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران از قبیل لودر، جرثقیل، سنگ شکن، کارخانه تولید بتن، ژنراتور و بطور کلی ابزار کار پیمانکاران جهت اجرای کار را تحت پوشش قرار می دهد.
 • بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی (Civil Engineering Completed Risks Insurance (C.E.C.R
  کلیه پروژه هائی که در زمان احداث تحت پوشش بیمه CAR قرار می گیرند، در دوره بهره برداری می توانند تحت پوشش بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی قرار گیرند.
 • بیمه شکست ماشین آلات (Machinery Breakdown Insurance (M.B
  کلیه پروژه هائی که در زمان نصب تحت پوشش بیمه EAR قرار می گیرند، در دوره بهره برداری می-توانند تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات قرار گیرند.
 • بیمه تجهیزات الکترونیکی( Electronic Equipment Insurance (E.E
  کلیه دستگاهها و تجهیزاتی که بیشتر قطعات آنرا، قطعات الکترونیکی تشکیل می دهد از قبیل دستگاههای پزشکی، دوربینهای عکاسی، فیلمبرداری، نقشه برداری، تجهیزات کنترلی یا اندازه گیری، تجهیزات صوتی و تصویری، کامپیوتر و ... تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.
 • بیمه فساد کالا در سردخانه( Deterioration Of Stock in Cold Storage (D.O.S
  در این بیمه خسارت وارد به کالاهای موجود در سردخانه ها در اثر خسارت وارد به سردخانه یا ایجاد اشکال در سیستم تبرید تحت پوشش قرار می گیرد.
 • دوره آزمایش Duration of Testing
  دوره ای که تجهیزات نصب شده توسط پیمانکار قبل از تحویل موقت جهت اطمینان از صحت عملکرد مورد آزمایش قرار می گیرند.
 • دوره نگهداری (تضمین) Duration of Maintenance
  دوره ای است که کار توسط پیمانکار به کارفرما تحویل موقت می شود ولی پیمانکار نظارت خود را بر کار برای سرویس، رفع عیوب بوجود آمده و انجام کارهای جزئی جهت تکمیل پروژه تا زمان تحویل دائم کار ادامه می دهد. پوشش بیمه ای این دوره خود به دو نوع ساده یا گسترده تقسیم میشود.
 • دوره نگهداری ساده Maintenance Visits
  در پوشش دوره نگهداری ساده خسارات بوجود آمده بعلت سرویس، رفع عیب یا انجام کارهای جزئی جهت تکمیل پروژه، ناشی از عملکرد پیمانکار در دوره نگهداری تحت پوشش قرار میگیرد ولی خسارتهای طبیعی، غیر طبیعی و ناشی از بهره برداری تحت پوشش نمیباشد.
 • دوره نگهداری گسترده Extended Maintenance
  در پوشش دوره نگهداری گسترده علاوه بر خسارات تحت پوشش در دوره نگهداری ساده، خسارتهائی که منشأ آن در دوره اجرای عملیات باشد ولی در دوره نگهداری بروز نماید نیز تحت پوشش قرار میگیرد ولی خسارتهای طبیعی، غیر طبیعی و ناشی از بهره برداری تحت پوشش نمیباشد.
 • تست سرد Cold Testing
  تست تجهیزات بطور جداگانه قبل از عملیات نصب و مونتاژ
 • تست گرم Hot Testing
  تست تجهیزات با هم بعد از عملیات نصب و مونتاژ
 • تعدیل Adjustment
  از آنجائیکه در پروژه های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه نامه ثابت می باشد، برای اینکه خسارت وارده به ارزش روز پرداخت گردد مبلغی بین10 تا30 درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد.
 • برداشت ضایعات Clearance of Debris
  مبلغی که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیر قابل استفاده به سرمایه مورد بیمه اضافه می شود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد.
 • اموال مجاور Existing Property
  اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی باشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آن را در هنگام اجرای پروژه می دهد، آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار می دهد.
 • بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (Machinery Loss Of Profits Insurance (M.L.O.P
  هرگاه در اثر یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین آلات کار یا خط تولید با وقفه مواجه شود، خسارتهای ناشی از هزینه های جاری و عمومی، دستمزد کارکنان و سود ناخالص در این بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.
 • ارزش جایگزینی Replacement Value
  ارزش اقلام مورد بیمه با احتساب هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه نصب درصورت وجود
 • مسئولیت در قبال اشخاص ثالث T.P.L) Third Party Liability)
  میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث (به غیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران) طبق نظر بیمه گذار
 • تجهیزات ساختمانی یا نصب Construction Plant & Equipment
  ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقکهای موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و ... که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری میبرند.

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

کلیه پیمانکارانی که در رشته های زیر فعالیت می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند:
 • رشته صنعت و معدن :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تأسیسات و تجهیزات صنایع غذایی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، شیشه، سلولزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیایی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، غیر آهنی و فرآورده های فلزی)، کارخانجات ابزارآلات و ماشین آلات و تجهیزات اندازه گیری و کنترل، تأسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایر آن
 • رشته برق:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن
 • رشته تأسیسات و تجهیزات:در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز)، شبکه گازرسانی، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی و ...)، سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجیهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های صوتی و تصویری حفاظتی ساختمان ها، حفاظت کاتودی، پوشش (لایتیک) و نظایر آن.
 • رشته ارتباطات:در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بیسیم، رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهوارده و نظایر آن.

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

 • صاعقه - انفجار – آتش‌سوزی
 • زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان
 • رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
 • تگرگ - یخ زدگی - یخ شناور
 • سیل - آب گرفتگی - امواج دریا یا آب
 • طوفان - گردباد - تندباد
 • عدم مهارت - اجرا با کیفیت نازل
 • غفلت – سهل‌انگاری - خطای غیر عمد
 • خسارتهای هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن
 • اموال مجاور - برداشت ضایعات
 • خسارتهای وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات
 • خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث
 • مسئولیت بیمه‌گزار طی دوره نگهداری
 • دزدی
 • خسارتهای وارد به سازه ساخته شده یا اقلام نصب شده
 • خسارتهای وارد به مصالح یا اقلام دپو شده یا انبار شده در محدوده کارگاه پروژه
 • خسارتهای هنگام بازدید کردن یا باز و بسته کردن
 • باران - برف - بهمن - نشت یا نفوذ آب
 • تصادم - سقوط اشیاء - واژگونی
 • خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق
 • خرابکاری غیر گروهی
 • اتصال کوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر
 • سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه نامه مستثنی شده است.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

شرایط عمومی بیمه تمام خطر نصب

براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی که بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقیه های مربوط ، بیمه گر خسارت بیمه گذار را به شرح زیر جبران مینماید:استثنائات عمومی
بیمه گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد :
 • الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران, جنبشهای دسته جمعی, در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره, تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
 • ب) واکنشهای هسته ای, تشعشعات اتمی یا آلودگیهای رادیواکتیو .
 • پ ) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی.
 • ت) توقف کار به طور کلی یا جزئی .
 • ث) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
 • ج) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرم افزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه میباشد به عهده بیمه گذار است.

مدت بیمه
مسوولیت بیمه گر حتی اگر تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد، پس از شروع کار یا پس از آن که اقلام مذکور در جدول مشخصات در محل نصب تخلیه شد آغاز میشود و به محض تحویل کار یا انجام نخستین آزمایش ساده یا آزمایش با بار, بنابر اینکه کدامیک زودتر انجام شود و حداکثر چهار هفته بعد از شروع آزمایشها پایان میپذیرد، مگر آن که قبلا" به طور کتبی توافق دیگری شده باشد.
اگر آزمایش و یا بهره برداری یا تحویل تنها نسبت به بخشی از تاسیسات یا نسبت به یک یا چند ماشین انجام گیرد، تامین بیمه گر و کلیه مسئوولیت های مربوط به این بخش از تاسیسات و ماشین یا ماشین ها خاتمه میپذیرد و نسبت به قسمتهای دیگر تاسیسات یا ماشینهای دیگر ادامه مییابد.
نسبت به اشیاء دست دوم مورد نصب تعهد بیمه گر در لحظه شروع آزمایش خاتمه مییابد.
اعتبار بیمه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی میشود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمه گر ممکن میباشد.

شرایط عمومی
 • مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.
 • جدول مشخصات و بخش یا بخشهای این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب میشود و اصطلاح" این بیمه نامه "هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و یا بخشها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخشهای آن به معنی خاص به کار برده شود , همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
 • بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامهای لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند .
  • الف) نمایندگان بیمه گر میتوانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.
  • ب) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر بعمل آید.
   بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.
 • درصورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید :
  • الف – بلافاصله بوسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تائید قرار دهد.
  • ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب دیدگی, کلیه اقدامهایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.
  • پ) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی دراختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.
  • ت – کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.
  • ث) در مواردی که خسارت معلول دزدی ساده یا سرقت با شکست حرز باشد مقامهای انتظامی را مطلع سازد. بیمه گر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیب دیدگی یا مسئولیتی که ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد, تعهدی نخواهد داشت.
  پس از آنکه بیمه گذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند, در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابلاغ میشود, میتواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر, خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد, بیمه گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند. چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمه گر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت.
 • بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر اقدامهایی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم میداند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهای مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
 • هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه بیمه نامه گر) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده میشود ارجاع خواهد شد.
  اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین, ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید.
  درصورتیکه کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف, کارشناسان, کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر درمراجع قضایی قابل طرح نمیباشد.
 • اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که عاری از حقیقت یا توام با قصد تقلب تشخیص داده شود یا اظهاراتی در جهت ادعاهایی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از این بیمه نامه از طرف بیمه گذار یا هر شخص دیگری به نمایندگی بیمه گذار اسناد و مدارک و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز به کار برده شود, یا هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت نماید، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رای از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتفی خواهد شد.
 • اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه, برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
  • بخش یک – خسارت مادی

بیمه گر با بیمه گذار توافق میکند که هرگاه درطول مدت اعتبار بیمه نامه تمام یا قسمتی از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللی جز آنچه صریحا" مستثنی شده به طور ناگهانی دچار خسارت فیزیکی غیر قابل پیش بینی شود، به طوری که مستلزم تعمیر یا تعویض باشد, بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده, خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات پیش بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مذکور جبران خواهد کرد.
بیمه گر همچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را که تحت پوشش این بیمه نامه میباشد به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد. مشروط بر این که مبلغ جداگانه ای در جدول برای این منظور در نظر گرفته شده باشد.
   • استثنائات ویژه بخش یک
    بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:
    • الف) در هر حادثه، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه گذار است.
    • ب) خسارتهای غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تاخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد یا از دست دادن آن.
    • پ) از بین رفتن یا آسیب دیدگی معلول طراحی غلط ، مواد یا قطعات معیوب، اجرای غیر صحیح کار، بجز خطاهایی که در هنگام نصب صورت گیرد.
    • ت) خسارتهای ناشی از فرسودگی , خوردگی, زنگ زدگی و قشر گرفتگی.
    • ث) از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده ها، نقشه ها، صورتحسابها، فاکتورها، پول های رایج، تمبرها، اسناد، برات و سفته، اسکناس، اوراق بهادار، چکها، لوازم بسته بندی مانند صندوق، جعبه و کارتن.
    • ج) اتلافی که درهنگام صورت برداری موجودی کشف میشود.
   • مقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می شود
    • شرط 1 – مبالغ بیمه شده:
     به موجب این بیمه نامه مبالغ مذکور در جدول مشخصات (بند 1 تا 5) نباید کمتر از ارزش کامل هر یک از اقلام مورد بیمه درهنگام پایان عملیات نصب با منظور داشتن هزینه های حمل، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه های نصب باشد.
     بیمه گذار متعهد است درصورت هرگونه تغییر دستمزد و قیمت ها, برای افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کند، لکن این تغییرات از زمانی نافذ خواهد بود که توسط بیمه گر در بیمه نامه ملحوظ شود (بند 6) .
     اگر هنگام وقوع خسارت معلوم شود که مبالغ بیمه شده کمتر از مبالغی است که می بایست بیمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بیمه گذار تحت این بیمه نامه به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که می بایست بیمه میشد کاهش می یابد. این شرط نسبت به هر یک از اقلام و هزینه ها به طور جداگانه اعمال میشود (ماده ده قانون بیمه).
    • شرط 2 – اساس پرداخت خسارت :
     با رعایت شرط (1) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول این بیمه نامه، خسارت به ترتیب زیر جبران میشود:
     الف) در مورد خسارت قابل تعمیر ، هزینه تعمیرات لازم برای اینکه اقلام خسارت دیده به وضعی که بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ، بازیافتی هم اگر وجودداشته باشد کسر می شود.
     ب) درصورت خسارت کلی, ارزش واقعی مورد بیمه بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی. این تعهد محدود به آن مقدار خسارتی است که متوجه بیمه گذار شده و تا حدودی است که جزء مبالغ بیمه شده باشد، مشروط بر این که شرایط و مقررات مربوط رعایت گردد.
     بیمه گر تنها درصورت ارائه فاکتور یا اسناد دیگری که موید تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد کرد. کلیه خسارتهای قابل تعمیر باید تعمیر شود، لکن اگر هزینه تعمیر از ارزش واقعی اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز کند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.
     بیمه گر هزینه تعمیرات موقت را نیز عهده دار خواهد بود مشروط بر اینکه چنین تعمیراتی جزئی از تعمیرات قطعی بوده و موجب افزایش کل هزینه تعمیرات نشود.
     هزینه مربوط به تغییرات, اضافات و یا بهسازی مشمول این بیمه نامه نیست.
    • شرط 3- گستره پوشش:
     هزینه های اضافی برای اضافه کاری، کار در شب ،کار در هنگام تعطیلات رسمی ، حمل و نقل سریع و هزینه حمل هوائی تنها در صورتی مشمول بیمه خواهد بود که صریحاً مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشد.
    • شرط 4 – اموال مجاور :
     اتلاف یا آسیب وارد به اموال موجود در محل کار یا مجاورت آن متعلق به صاحبکار یا پیمانکار یا پیمانکاران و یا اموال تحت اختیار و مراقبت آنان تنها در صورتی مورد تامین است که درارتباط مستقیم با نصب یا ساختمان یا آزمایش اقلام بیمه شده در بخش یک باشد، مشروط براینکه خسارت در مدت اعتبار بیمه نامه روی دهد و برای آن مبلغ جداگانه ای در بند 9 بخش یک جدول مشخصات در نظر گرفته شده باشد. این تامین شامل ماشین های ساختمانی، نصب و تجهیزات و وسایل کارگاهی نخواهد بود.
  • بخش دو- مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
بیمه گر خسارتهایی را که بیمه گذار به موجب قانون مسئول آن میباشد .حداکثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شرح زیر جبران خواهد کرد:
الف) صدمات جسمانی یا بیماری اشخاص ثالث ناشی از حادثه (اعم از این که به مرگ منجر شود یا نشود).
ب) اتلاف یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول حادثه ای در رابطه مستقیم با عملیات نصب ، ساختمان یا آزمایش اقلام بیمه شده در بخش یک در مدت اعتبار بیمه نامه در محل اجرای طرح یا مجاور آن باشد.
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد پیدا کند، بیمه گر مبالغ زیر را نیز به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد:
الف) کلیه هزینه ها و مخارج دادرسی که بیمه گذار به خواهان پرداخته است.
ب) کلیه هزینه ها و مخارجی که بیمه گذار با رضایت کتبی بیمه گر به عهده گرفته است.
مشروط بر این که تعهدات بیمه گر تحت این بخش بیمه نامه از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نکند.
  • استثنائات ویژه بخش دو
   بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:
   • در هر حادثه فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه گذار است.
   • خسارتهای غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تأخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد یا از دست دادن آن.
   • هزینه های مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که دربخش یک بیمه شده یا قابل بیمه شدن بوده است.
   • مسئولیتهای ناشی از:
    • الف) صدمات جسمانی یا بیماری کارمندان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگری که در انجام تمام یا بخشی از طرح بیمه شده دربخش یک دخالت دارد و همچنین اعضای خانواده آنان.
    • ب) زیان یا آسیب وارد به اموال متعلق یا در اختیار یا در امانت یا در مراقبت پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگر مربوط به اجرای طرح که تمام یا قسمتی از آن در بخش یک بیمه نامه بیمه شده یا هر یک از کارمندان و کارگران مؤسسات و اشخاص مزبور.
    • پ) حوادث ناشی از وسایل نقلیه مجاز به عبور و مرور درجاده های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی.
    • ت) هرگونه موافقت بیمه گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آن که بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت و میزان آن محرز باشد.
  • شرایط ویژه ای که نسبت به بخش دو اعمال میشود
   • هرگونه اقرار، پیشنهاد، وعده، پرداخت یا جبران غرامتی از طرف بیمه گذار یا به نام او بدون موافقت کتبی بیمه گر معتبر نخواهد بود. بیمه گر چنانچه بخواهد میتواند دفاع از بیمه گذار را به عهده بگیرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتی را تسویه یا برای جبران غرامت به نام بیمه گذار اقامه دعوی نماید و اختیار تام دارد که به تعقیب دعوی و تسویه هرگونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و بیمه گذار ملزم است کلیه اطلاعات و کمکهای لازم را در اختیار او بگذارد.
    درصورت وقوع حادثه مربوط به این بخش ، بیمه گر میتواند تا میزانی که برای حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبلا" به این عنوان پرداخت شده است ) و یا هر مبلغ نازلتری را که بتوان با پرداخت آن ادعا یا ادعاهای ناشی از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد ومتعاقب چنین پرداختی بیمه گر هیچ مسئولیت دیگری در مورد حادثه مذکور تحت این بخش نخواهد داشت.
    بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.

شرایط خصوصی بیمه نامه شامل نام و نشانی بیمه گزار،موضوع مورد بیمه،محل مورد بیمه،سرمایه مورد بیمه،فرانشیز،کلوزها(شروط)،حدود غرامت،حق بیمه،نحوه پرداخت حق بیمه و تمام اطلاعاتی است که جهت صدور یک بیمه نامه ضروری بوده و از فرم پرسشنامه تکمیل شده توسط بیمه گزار اخذ گردیده است.

 شرایط اختصاصی بیمه تمام خطر نصب

« جدول مشخصات بیمه‌نامه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R) »

شماره بیمه‎نامه:                  

موضوع قرارداد:

 محل اجرای عملیات:

نام بیمه‌گذار (کارفرما / پیمانکار):

 نشانی بیمه­گذار:

کد ملی / کد اقتصادی بیمه‌گذار:

 

بخش یک (خسارت مادی)

موارد بیمه شده به تفکیک

مبلغ بیمه شده (واحد پول:          )

1- مبلغ قرارداد (ارزش کارهای ساختمانی و نصب):

 

2- مصالح یا اقلام تهیه شده توسط صاحبکار:

 

3- تعدیل (برآورد افزایش مبلغ):

 

4- تجهیزات ساختمانی یا نصب (بشرح لیست پیوست):

 

5- برداشت ضایعات:

 

6- اموال مجاور(بشرح لیست پیوست):

 

جمع مبالغ بیمه شده در بخش ‌یک:

 

فرانشیز بخش یک:

 

بخـش دو

(مسئولیت ‌درقبال

اشخاص ثالث)

موارد بیمه شده به تفکیک

حد غرامت(1) (واحد پول:          )

غرامت بدنی برای هر شخص:

 

غرامت بدنی برای چند شخص:

 

غرامت مالی:

 

جمع کل حدود غرامت در بخش دو:

 

فرانشیز ثالث مالی:

(1) منظور از حد غرامت، حداکثر تعهد بیمه‌گر در هر حادثه و در طول مدت بیمه‌نامه می‌باشد.

مدت بیمه‌نامه:     روز از ساعت 24 روز                تا ساعت 24 روز شامل     هفته دوره آزمایش        

دوره نگهداری          ماه از تاریخ                    تا تاریخ

توضیحات:

الف) پرسشنامه تکمیل شده، شرایط عمومی بیمه‌نامه و کلوزهای زیر جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد:

 

ب) پس از تعیین قطعی میزان خسارت واقعی مواضع خسارت دیده توسط بیمه‌گر، بیمه‌گذار موظف است نسبت به اخذ پوشش مجدد این مواضع به میزان مبلغ تعیین شده اقدام نماید، درغیراینصورت خسارت مجدد به مواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بود.

ج) مصالح موجود در معادن و دپو شده در اطراف آن از پوشش بیمه‌ای مستثنی میباشد.

د) مبلغ قرارداد مندرج در بیمه‌نامه باید مطابق مبلغ پیمان باشد درغیراینصورت مشمول ماده ده قانون بیمه خواهد شد.

) بیمه‌گذار موظف است حق بیمه را در سررسید معین پرداخت نماید درغیراینصورت و درصورت بروز خسارت مبلغ خسارت بتناسب حق بیمه وصولی تا تاریخ وقوع خسارت محاسبه و پرداخت می‌گردد.

و) خسارتهای قبل از تاریخ صدور مستثنی بوده و حداکثر مهلت اعلام خسارت 14 روز می‌باشد.

حق بیمه متعلقه (شامل حق بیمه‌ کلوزهای فوق):

3٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداریها و دهداریها:

جمع کل حق بیمه:

نحوه پرداخت حق بیمه:

تاریخ صدور:

تلفن واحد صدور:

تلفن واحد خسارت:

شرکت سهامی بیمه ......

واحد:

 

توصیه های ایمنی جهت کاهش آمار خسارت

توصیه‌های ایمنی در عملیات ساختمانی

 • رعایت نکات ایمنی و فنی توسط پیمانکاران مجری در مراحل مختلف عملیات ساختمانی و رفع خطر و خسارت از ساختمانها و تأسیسات مجاور خصوصاً در مراحل تخریب وگودبرداری با اجرای سازه نگهبان الزامیست.
 • اگر مجری گودبرداری را بصورت سنتی اجرا می‌نماید باقی گذاشتن خاک در 3 طرف پروژه و مهاربندی ساختمانها اجباریست.
 • اجرای زهکشی در اطراف تصفیه‌خانه‌ها و تلمبه خانه‌ها جهت جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی ضروری است.
 • عملیات خاکبرداری با ماشین باید به فاصله یک متر از دیوارهای مجاور متوقف گشته و مابقی آن بصورت دستی انجام شود.
 • شمع‌بندی دیوارهای مشرف به محل پی‌کنی باید به فاصله 2 متر به 2 متر انجام شود.
 • نصب علائم هشدار دهنده در مجاور گودبرداریها و روی دپوی مصالح الزامیست.
 • تمامی کارکنان باید به کفش و کلاه ایمنی مجهز باشند.
 • ایجاد فنس، توری سیمی یا نوار خطر در محلهای حفاری و نصب چراغ خطر چشمک‌زن و روشنائی درهنگام شب.
 • وجود امکانات اطفای حریق و کمکهای اولیه.
 • اجرای خاکریز در اطراف محلهای خاک‌برداری.
 • قبل از شروع تخریب جریان آب، برق و گاز با اطلاع و نظارت سازمانهای ذیربط قطع گردد و اطمینان حاصل شود که انجام امر به درستی تحقق یافته است.
 • از تخریب سریع و ناگهانی قسمتهائی از ساختمان که ممکن است باعث خرابی و ریختن ناگهانی سایر قسمتها گردد، جلوگیری شود.
 • از جمع شدن نخاله‌های ساختمانی در طبقات که ممکن است استحکام طبقات پائینتر را به خطر بیندازد، جلوگیری شود.
 • در زمان گودبرداری حضور مهندس ناظر ضرورت دارد.
 • با اجرا و نصب شمع با فونداسیون متناسب و حفظ سپر خاکی حداقل یک متر از دیوار ساختمانهای مجاور و معابر و ایجاد مهارهای ایمنی مناسب، پایداری و تقویت ساختمانهای مجاور با حضور مهندس ناظر تامین شود.
 • در زمانها و مراحل مختلف اجرای پروژه، مکانهائی که احتمال وقوع خطر ریزش دارند مورد بازرسی مجدد قرار گیرند.
 • از چیدن مصالح با ارتفاع بیش از 2 متر و اشغال بیش از یک سوم پیاده‌رو و همچنین پراکنده نمودن مصالح اجتناب شود.
 • از درختان واقع در حریم پیاده‌رو درمقابل ساختمان در دست احداث حفاظت شود. برای اینکار تنه این درختان را گونی‌پیچی نموده و از ریختن مصالح یا آب آغشته به مصالح در پای درختان خودداری شود.
 • رعایت نکات ایمنی در خیابان و پیاده‌رو و حصاربندی اطراف پروژه الزامیست.
 • تهیه نقشه سازه نگهبان جهت جلوگیری از ریزش ساختمانهای مجاور توسط مهندس ناظر الزامیست.

حفاظت کارگاههای ساختمانی در مقابل حریق

حفاظت در مقابل حریق باید با نوع و وسعت کارهای موجود در قرارداد مطابقت داشته باشد. توصیه های زیر را باید به عنوان متمم قوانین محلی یا مقررات خاص قلمداد نمود.
 • اشکال حفاظت در مقابل حریق
  • باید پیوسته مسئولیت سرپرست کارگاه ساختمانی را درخصوص حفاظت کارگاه در مقابل حریق به او یادآوری نمود. حتی اگر مسئولیت نظارت روزانه به فرد دیگری محول شده باشد، مسئولیت نهایی باید همچنان بر عهده سرپرست کارگاه ساختمانی باشد.
  • شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است باید در کل کارگاه ساختمانی در هر نوبت کاری یکبار گشت بزند.
  • کارگاه ساختمانی را باید با حصارهائی که بطور صحیح ساخته شده اند محفوظ داشت.
  • بناهای موقتی ( دفاتر کار، استراحتگاهها، انبارهای مصالح ساختمانی و غیره ) باید با مصالح غیر قابل اشتعال یا دست کم مصالحی با قابلیت اشتعال محدود ساخته شوند. فواصل ایمنی کافی باید در میان بناهای موقتی حفظ شود ( این ویژگی بخصوص در مورد انبارهای مصالح ساختمانی بسیار با اهمیت است ).
  • محلهای سکونت باید به خوبی از کارگاه ساختمانی مجزا شوند و باید ابزار کمکهای اولیه ( تجهیزات آتش نشانی، لوله های آب آتش نشانی و غیره ) جهت حفاظت در مقابل حریق به میزان کافی در اختیارشان قرار گیرد. وسایل پخت و پز باید به خوبی با تجهیزات آتش نشانی که به بهترین نحو نگهداری شده اند مجهز شوند.
  • مصالح ساختمانی و تجهیزات انبار شده در بناها ( مکانهای سرپوشیده ) یا در هوای آزاد باید با هزینه ای که معمولاً نباید از 500.000 دلار تجاوز کند به بخشهای حریق تقسیم شوند. براساس روش ذخیره‌سازی فضای آزاد کافی باید بین هر بخش فراهم شود تا امکان دسترسی وجود داشته باشد.
  • مصالح ساختمانی قابل اشتعال باید به وضوح علامتگذاری شده و به طور جداگانه انبار شوند.
  • مصالح ساختمانی بسته‌بندی شده ، مایعات قابل اشتعال و مواد محترقه باید با حفظ فاصله ایمنی از بناها، کارگاهها و انبارها ذخیره شوند.
  • از بکار بردن مواد قالب‌بندی قابل اشتعال، چوب بست و غیره در صورت امکان باید اجتناب نمود. درصورت لزوم استفاده از چنین موادی، باید با حفظ فاصله ایمنی از کارهای ساختمانی بکار گرفته شوند.
  • دیوارهای حریق بین بناهای مختلف باید در هر طبقه بطور مجزا نصب شوند ( بدون هیچ نوع سوراخی در دیوار ) پارتیشنها (حائلها) نیز باید در اسرع وقت نصب شوند (تقسیم به بخشهای حریق).
  • پلکان باید به همراه صفحات کف نصب شود تا مسیرهای فرار و امکان دسترسی جهت اطفای حریق تأمین شود.
  • پلکان و مسیرهای دسترسی مأمورین آتش نشانی باید آزاد بوده و نباید به عنوان محوطه انبار یا توقفگاه استفاده شود.
  • درب های حریق با امکان بسته شدن خودکار باید در اولین فرصت نصب شوند.
  • هادی جریان برق باید هرچه سریعتر نصب شود.
  • درخصوص اداره محل باید حداکثر توجه را مبذول داشت مانند:
   • انبار کردن به طور منظم .
   • برداشت مصالح ساختمانی بسته بندی شده قابل اشتعال به طور مرتب ، چه از طریق سوزاندن در کارگاه و در مکانی امن چه با انتقال از کارگاه .
   • پاکسازی کارگاه حداقل یکبار در هفته .
  • کارهای با شعله باز ( جوشکاری، برش کاری و غیره ) مستلزم حداکثر احتیاط است . همه مصالح ساختمانی قابل اشتعال موجود در محل باید انتقال یافته یا در پوشش قرار گیرد زیرا جرقه های جوشکاری تا 10 متر امکان پریدن دارند. پس از اتمام اینگونه کارها باید گشت های بازبینی به طور مرتب انجام شود.
  • به هنگام استفاده از عایق قابل اشتعال و مصالح ساختمانی آب‌بندی کاری یا چسبها ( گرمایش و جوشش روکش و مواد آب بندی و غیره ) نیز احتیاط ویژه ای لازم است.
  • قوانین " استعمال دخانیات ممنوع " باید در محلهائی که در معرض حریق قرار دارند ( انبارها و غیره ) و در مجاورت عملیات خطرناک به اجرا درآورده شود.
 • اشکال کنترل حریق
  • برای کارگاه در شب و آخر هفته ها باید نگهبان در نظر گرفت ( معبرهای منظم برای نگهبان).
  • هرگونه حریقی باید فوراً به سرپرست کارگاه که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است و در صورت لزوم از طریق سیستم ارتباطی موجود ( دستگاه مخابره ، تلفن ) به نگهبان مستقر در ورودی اصلی گزارش شود . یک سیستم زنگ خطر مناسب (سوت ماشین یا سوت خطر کارگاه) باید فراهم شده و به طور مرتب آزمایش شود. شماره تماسهای ضروری ( سرپرست کارگاه ، شخص مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق، نگهبان در ورودی اصلی ، مأموران آتش نشانی ، پزشک ) باید در کنار هر تلفن به وضوح دیده شوند.
  • تجهیزات آتش نشانی قابل حمل باید به طرزی مناسب در کارگاه ساختمانی قرار داده شود. هر محل باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت ، علامتگذاری شود. بازرسی، نگهداری و تعمیر را باید در فواصل زمانی منظم عهده دار شده و ثبت نمایند.
  • ذخیره آب به منظور اطفای حریق ( سیستم لوله ، شیرهای آتش نشانی ، پمپها، تانکرها ، مخازن و غیره ) باید (در آغاز ساخت ) چه از طریق سیستم موقتی و چه با تکمیل بموقع سیستم دائمی - اگر قابل اجرا باشد- فراهم شود.
  • ذخیره آب باید برای چندین ساعت اطفای حریق کافی باشد.
  • شیرهای آتش نشانی باید به شیلنگهای بلند و اتصالات مناسب مجهز باشند. در صورت امکان محل شیرهای آتش نشانی باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت علامتگذاری شود.
  • سیستم لوله ها باید به گونه ای باشد که کمترین فشار را که معادل 3 بار در دورترین نقطه است تأمین نماید.
  • بازرسی کل سیستم به روش آزمایش قابل اجرا در فواصل زمانی متناوب باید توسط شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است، انجام پذیرد.
  • در صورت امکان اتصال سریع به ذخیره آب عمومی:
   • محل دائمی شیرهای آتش نشانی باید به محض اخذ مجوز کارهای ساختمانی، نصب شود.
   • در بناهای چندین طبقه، آب‌پاشهای شیر آتش نشانی باید نصب شده و با پیشرفت کار ساختمان، طبقه به طبقه فشار هوای آنها تنظیم شود.
   • در تمام موارد شیلنگها و اتصالات کافی باید فراهم شود تا از امکان دسترسی همه قسمتهای کارهای موجود در قرارداد به آب اطمینان حاصل شود.
  • در یک نقشه اضطراری باید مسئولیت هر فرد در هنگام وقوع حریق نشان داده شود و درصورت ضرورت باید به چندین زبان اعلام گردد.
  • گروههای آتش نشانی باید تشکیل شده و برای هر مکان آموزش داده شوند. آنها باید با مأموران عمومی متخصص آتش نشانی هماهنگ باشند. هرگونه تجهیزات مورد نیاز باید در دسترس قرار گیرد. اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع حریق و مسیرهای دسترسی باید بطور دقیق از قبل با مـأمورین آتش نشانی عمـومی هماهنگ شود.

شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه

        

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گزار در موارد زیر فسخ گردد:
 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
 • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد
از طرف بیمه گزار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی