جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


بیمه نامه جامع زندگی

محمد مویدعابدی | دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹ ب.ظ

بیمه جامع زندگی

بیمه نامه جامع زندگی علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.

اهداف بیمه نامه

این بیمه نامه علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.
مزایای این بیمه نامه عبارتند از :

 1. درصورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه، سرمایه فوت بیمه نامه با احتساب تعدیلات به علاوه ذخیره ریاضی ایجاد شده تا زمان فوت ( مطابق جداولی که به پیوست بیمه نامه تحویل بیمه گذار می گردد ) به استفاده کنندگان پرداخت می گردد.
 2. درصورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه، ذخیره ریاضی بیمه نامه ( مطابق جداول پیوست بیمه نامه ) به استفاده کننده پرداخت می گردد.
  توضیح : ذخیره ریاضی بیمه نامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها و حق بیمه خطر فوت از کل حق بیمه، باقی می ماند و با ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هرساله معادل نرخ بهره فنی (سود تضمین شده قرارداد )، درصد سود معینی به آن اضافه می گردد.
 3. امکان استفاده از مشارکت در 85% منافع بیمه نامه درصورت فوت بیمه شده و یا در پایان مدت قرارداد توسط استفاده کنندگان.
  توضیح : مشارکت در منافع بیمه نامه در پایان هر سال مالی و پس از تشکیل ترازنامه مربوطه تعیین و درصورت تحقق آن، 85% منافع مذکور به عنوان سرمایه اضافی به سرمایه مندرج در بیمه نامه ( با احتساب تعدیلات سالانه ) افزوده می گردد. شایان ذکر است مشارکت در منافع بیمه نامه های عمر قطعی نبوده و تابع عملکرد مالی شرکت خواهد بود.
 4. درصورت انصراف بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه، مبلغ ارزش بازخرید بیمه نامه (مطابق جداول پیوست آن ) به بیمه گذار پرداخت می گردد.
 5. دریافت وام حداکثر تا میزان 90% ارزش بازخرید پس از گذشت 2 سال از تاریخ شروع و با نرخ بهره 4 درصد بیشتر از نرخ بهره فنی مصوبه بیمه نامه امکان پذیر است.
  تذکر : نرخ بهره وام برای 10 سال اول بیمه نامه معادل 19% خواهد بود.
 6. امکان دریافت ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان مدت قرارداد به صورت مستمری که دریافت آن می تواند به صورت مادام العمر و یا با مدت زمان معین به انتخاب بیمه گذار صورت پذیرد. مبلغ مستمری براساس روش دریافت آن محاسبه شده و از زمان انقضای مدت بیمه نامه آغاز می گردد.

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی به این بیمه نامه نیاز دارند.

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه

  درصورت دریافت این پوشش تکمیلی چنانچه بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه بر اثر حادثه فوت نماید، سرمایه فوت بیمه نامه به 2 برابر افزایش می یابد.
 • پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کار افتادگی

  با این پوشش تکمیلی، درصورتی که بیمه شده به هر دلیل دچار از کارافتادگی کامل و دائم گردد، پس از بررسی و تأیید پزشک قانونی و نیز تأیید پزشک معتمد بیمه گر، از پرداخت باقیمانده حق بیمه معاف خواهد گردید. این پوشش تنها درصورتی قابل اخذ خواهد بود که بیمه گذار و بیمه شده بیمه نامه، شخص واحدی بوده یا بیمه نامه بصورت گروهی از طریق سازمان، نهاد یا هر بیمه گذار حقوقی دیگری برای کارکنان خریداری گردد.
 • پوشش تکمیلی بیماری های تحت پوشش

  درصورت دریافت پوشش مذکور بیمه شده این بیمه نامه درصورت ابتلا و یا بروز هریک از بیماری های سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر ( قلب )،‌ انواع سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن، می تواند از سرمایه این پوشش استفاده نماید. مبلغ سرمایه پوشش تکمیلی بیماری های تحت پوشش تا حداکثر 000ر000ر100 ریال (مطابق جداول پیوست بیمه نامه) قابل تغییر خواهد بود.
 • خطرات متمم

  موارد زیر درصورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود :
  1. خطر مسافرت :هیچ یک از خطرات ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه ( هوایی، زمینی، ریلی و دریایی ) در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هرنوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چترنجات ( سقوط آزاد )، هدایت کایت یا سایر وسایل پرواز بدون موتور، مشمول این قرارداد نمی باشد. درصورت بروز خطر و فوت بیمه شده در این موارد، بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه پرداخت خواهد نمود.
  2. خطر جنگ : درصورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه می پردازد. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به عملیات جنگی اعزام شود، بیمه نامه از تاریخ اعزام بیمه شده به حالت تعلیق درخواهد آمد حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد. بیمه نامه معلق،‌ شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا بازگشت بیمه شده از حالت لشگری به حالت کشوری و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد، به وضعیت عادی (اولیه) تبدیل می شود.
 • استثنائات بیمه نامه

  خطر های زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد:
  1. درصورتی که بیمه شده در اثر خودکشی یا اقدام به خودکشی در طول سه سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد، فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه به استفاده کنندگان پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلایل متقن ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است.
  2. درصورتی که استفاده کننده یا بیمه گذار تعمداً به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورند، فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه به سایر استفاده کنندگان به نسبت تعیین شده در بیمه نامه یا درصورت عدم اعلام استفاده کننده، متناسب با سهم الارث به وراث قانونی، پرداخت خواهد شد.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

 
تعاریف :
بیمه گر : شرکت سهامی بیمه ایران.
بیمه شده : شخص حقیقی که فوت یا حیات او موضوع این قرارداد بوده، سن و سلامتی او اساس محاسبه حق بیمه قرار گرفته و مشخصات وی در قرارداد بیمه درج گردیده است.
بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی که با بیمه گر قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید. بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشد، در غیر این صورت رضایت کتبی بیمه شده الزامی است. مگر در مواردی که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد، در این صورت اظهارات ولی یا قیم قانونی او قابل استناد خواهد بود.
استفاده کننده : شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه به نفع او منعقد می گردد و حق استفاده از مزایای بیمه نامه را دارد.
موضوع بیمه : فوت یا حیات بیمه شده که تابع شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه می باشد.
 • ماده 1 - اساس قرارداد :
  • اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه ، ضمایم احتمالی آن، گزارش پزشک معاینه کننده ( که جزء لاینفک بیمه نامه می باشند ) اساس قرارداد را تشکیل می دهد که مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار می باشد.
  • هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی که بوسیله معاینه پزشکی قابل تعیین نیست و پزشک ناچار است به اظهارات بیمه شده قناعت کند، احراز گردد که اظهارات بیمه شده در این موارد بطور عمد یا سهو مطابق با حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه مؤثر باشد خودداری نموده است، بیمه گر حق و اختیار دارد حسب مورد به یکی از طرق زیر عمل نماید :
   • چنانچه موارد خلاف اظهار شده از جانب بیمه شده به گونه ای باشد که بیمه گر درصورت علم به آن، از انعقاد قرارداد خودداری می نمود،‌ بیمه گر نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد می دارد.
   • درصورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه شده پی برد، می تواند قرارداد را فسخ و یا اینکه درصورت تمایل بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی، آن را ادامه دهد. درصورت فسخ بیمه نامه ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فسخ ، به بیمه گذار مسترد می گردد.
   • درصورتی که بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق از سوی بیمه شده پی برد، تعهدات بیمه گر متناسب با ذخیره ریاضی تشکیل شده پس از کسر حق بیمه اضافی متعلقه، از تاریخ شروع قرارداد، تعدیل می یابد.
    تبصره: باتوجه به اینکه پیشنهاد بیمه توسط بیمه شده به امضا رسیده است، اظهار ات کتبی و مندرجات مربوط به اطلاعات وی بعنوان مستندات قطعی و لازم الاجرا برای بیمه گذار محسوب می شود.
  • قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتب بر آن پس از امضای بیمه نامه از جانب بیمه گر و با پرداخت حداقل اولین قسط حق بیمه همزمان با صدور بیمه نامه از سوی بیمه گذار تحقق پیدا می کند.
  • حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر ، بیمه گذار و بیمه شده و همچنین نحوه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هرگونه تغییر در شرایط قرارداد به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذار و تأیید بیمه شده، پس از موافقت بیمه گر صادر می شود و این اوراق الحاقی جزء لاینفک قرارداد بیمه است. اوراق الحاقی از تاریخ صدور معتبر بوده، مگر آنکه تاریخ دیگری از سوی بیمه گذار درخواست شده ، به تأیید بیمه گر رسیده و در اوراق الحاقی درج شده باشد.
  • چنانچه مفاد و مطالب غیرچاپی مندرج در بیمه نامه و ضمائم آن با شرایط مورد توافق مطابقت نداشته باشد، بیمه گذار می تواند ظرف مدت سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و ضمائم آن تقاضای تصحیح آن را بنماید. پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.
 • ماده 2 - لزوم اجرای قرارداد :

  مفاد و شرایط این قرارداد جز درمورد ثبوت تقلب با رعایت بند 3 ماده یک برای طرفین لازم الاجرا است و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.

 • ماده 3 - پرداخت حق بیمه :

  حق بیمه به سه روش سالانه، ‌ماهانه و یکجا پرداخت می گردد که بنا به تقاضای بیمه گذار یکی از سه روش در بیمه نامه درج می شود.


  تبصره 1:

  حق بیمه به اقساط سالانه، می بایست در اول هر سال بیمه ای قرارداد پرداخت شود و سررسید آن روز و ماه شروع بیمه نامه می باشد.
  تبصره 2: حق بیمه یکجا باید بطور کامل در شروع قرارداد پرداخت شود.
  تبصره 3:

  پرداخت حق بیمه درصورتی معتبر خواهد بود که به حساب شرکت واریز و در مقابل اخذ قبض رسمی شرکت انجام یا به روش دیگری که بیمه گر تعیین می نماید صورت پذیرد.


  تبصره 4: ضرب الاجل پرداخت هر یک از اقساط حق بیمه حداکثر مدت سی روز از تاریخ سررسید می باشد.
 • ماده 4 - تأخیر در پرداخت حق بیمه :
  درصورتی که پرداخت اقساط حق بیمه بیش از سی روز به تأخیر افتد به یکی از طرق زیر رفتار خواهد شد :
  • درصورت فوت بیمه شده : بیمه گر باید برای تأمین خطر فوت بیمه شده، حق بیمه خطرفوت بعلاوه هزینه های اداری و بیمه گری را به طور کامل از ذخیره ریاضی ایجادشده بیمه نامه تا تاریخ فوت کسر نموده و تا زمانی که ذخیره ریاضی برای تأمین این هزینه ها کافی باشد، پوشش خطر فوت بیمه نامه با تعهد سرمایه فوت در تاریخ وقوع بعلاوه مانده ذخیره ریاضی ( ذخیره ریاضی پس از کسر هزینه های مذکور ) به قوت خود باقی می ماند. در غیر اینصورت پوشش خطر فوت بیمه نامه ملغی گردیده و بیمه گر تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت بیمه شده نخواهد داشت لیکن ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فوت را به استفاده کننده پرداخت می نماید.
  • درصورت حیات بیمه شده : چنانچه بیمه گذار تقاضای بازخرید نماید، بیمه گر ارزش بازخرید بیمه نامه را تا تاریخ آخرین سررسید حق بیمه پرداخت شده، به بیمه گذار مسترد می دارد.
 • ماده 5 – برقراری مجدد بیمه نامه :

  بیمه گذار قبل از بازخرید بیمه نامه می تواند با پرداخت حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه، بیمه نامه را با شرایط قبلی ادامه دهد.


  تبصره 1:

  چنانچه حق بیمه بیمه نامه بیش از یکسال به تعویق افتاده باشد بیمه گذار قبل از پرداخت حق بیمه معوقه می بایست فرم درخواست ادامه بیمه نامه را تکمیل و پس از تأیید پزشک معتمد و موافقت بیمه گر، حق بیمه معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه را پرداخت نماید. در اینصورت حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده با هزینه بیمه گذار برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.


  تبصره 2:

  درصورت اعلام اضافه نرخ پزشکی توسط پزشک معتمد بیمه گر، ذخیره ریاضی بیمه نامه متناسب با حق بیمه حاصل از اضافه نرخ مذکور، تقلیل خواهد یافت.

 • ماده 6 – بازخرید :

  درصورت تقاضای بیمه گذار مبنی بر انصراف از ادامه قرارداد بیمه، بیمه گر بیمه نامه را که قبلاً به رؤیت بیمه گذار رسیده است، مطابق ارزش بازخرید مندرج در جدول پیوست بیمه نامه و با رعایت بند 2 ماده 4 بازخرید می نماید.

 • ماده 7 – اعطای وام به اعتبار بیمه نامه :

  بیمه گذار می تواند پس از گذشت دو سال از شروع بیمه نامه و پرداخت دو سال حق بیمه، معادل 90% مبلغ ارزش بازخرید تقاضای دریافت وام از محل بیمه نامه خود نماید در این صورت تعهدات بیمه گر به میزان وام پرداختی و سود متعلقه آن، مادام که تصفیه نشده است تقلیل می یابد.

 • ماده 8 – تغییرات بیمه نامه :

  بیمه گذار میتواند با موافقت بیمه گر، پس از گذشت حداقل یک سال از شروع بیمه نامه و در ابتدای هر سال بیمه ای، تقاضای تغییر در سرمایه فوت، حق بیمه، ضرایب تعدیل آنها و مدت بیمه را با رعایت سایر شرایط قرارداد نماید.

 • ماده 9 – انتقال بیمه نامه :
  • بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را به شخص دیگری منتقل نماید که انتقال مزبور باید براساس تکمیل فرم مربوطه و با موافقت کتبی بیمه شده و بیمه گر انجام پذیرد.
   تبصره: بیمه شده در هر صورت قابل تغییر نخواهد بود.
  • اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند‌، درصورت فوت بیمه گذار یا انتقال قرارداد بیمه به دیگری، چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گذار بوده است، در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند. معهذا ورثه و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهند داشت.
  • درصورت انتقال بیمه نامه به شخص دیگر، انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.
  • اگر ورثه بیمه گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هرگاه یکی از آنها حق بیمه سهم خود را نپردازد، هیچکدام نخواهند توانست از مزایای قرارداد بیمه استفاده کنند.
 • ماده 10 – حقوق استفاده کننده :
  • بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه، استفاده کننده بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده و یا ولی قانونی وی،‌ در بیمه نامه تغییر دهد. در این صورت بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً‌ با ذکر نام و نام خانوادگی، ‌شماره شناسنامه، ‌کد ملی، نسبت هر یک از استفاده کنندگان با بیمه شده و درصد سهم هریک از آنها به بیمه گر اطلاع دهد.
  • استفاده قانونی از سرمایه بیمه از تاریخ فوت بیمه شده یا انقضای مدت قرارداد بیمه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد، تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.
  • سرمایه فوت از تاریخ فوت بیمه شده متعلق به ورثه قانونی وی است مگر آنکه قبلاً‌ در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی، ‌استفاده کننده دیگری قید شده باشد که در این صورت سرمایه فوت متعلق به شخص یا اشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.
  • چنانچه بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد، سرمایه ایجاد شده در تاریخ انقضای بیمه متعلق به شخص بیمه شده می باشد مگر آنکه قبلاً در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی، ‌استفاده کننده دیگری قید شده باشد که در این صورت سرمایه مذکور متعلق به شخص یا اشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.
 • ماده 11 – خطرات متمم :
  موارد زیر درصورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود :
  • خطر مسافرت :هیچ یک از خطرات ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه ( هوایی، زمینی، ریلی و دریایی ) در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هرنوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چترنجات ( سقوط آزاد )، هدایت کایت یا سایر وسایل پرواز بدون موتور، مشمول این قرارداد نمی باشد. درصورت بروز خطر و فوت بیمه شده در این موارد، بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه پرداخت خواهد نمود.
  • خطر جنگ : درصورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه می پردازد. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به عملیات جنگی اعزام شود، بیمه نامه از تاریخ اعزام بیمه شده به حالت تعلیق درخواهد آمد حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.
   بیمه نامه معلق،‌ شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا بازگشت بیمه شده از حالت لشگری به حالت کشوری و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد، به وضعیت عادی (اولیه) تبدیل می شود.
   تبصره: عملیات پلیسی از هر قبیل در حکم عملیات نظامی محسوب می گردد.
 • ماده 12 – استثنائات بیمه نامه :
  خطر های زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد:
  • درصورتی که بیمه شده در اثر خودکشی یا اقدام به خودکشی در طول سه سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد، فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه به استفاده کنندگان پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلایل متقن ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است.
  • درصورتی که استفاده کننده یا بیمه گذار تعمداً به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورند، فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه به سایر استفاده کنندگان به نسبت تعیین شده در بیمه نامه یا درصورت عدم اعلام استفاده کننده، متناسب با سهم الارث به وراث قانونی، پرداخت خواهد شد.
  • چنانچه بیمه شده در اثر شرکت در فعالیتهای مجرمانه فوت کند، بیمه گر هیچ گونه تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت. مگر آنکه در مراجع قانونی اثبات شود که بیمه شده قصد دفاع مشروع از خود را داشته یا مشارکت در فعالیت مجرمانه به وی تحمیل شده باشد.
 • ماده 13 – پرداخت سرمایه :

  سرمایه بیمه شده پس از دریافت اسناد و مدارک مشروح زیر تسویه و در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد، به استفاده کننده پرداخت خواهد شد :

  • بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن.
  • قبوض رسید حق بیمه های پرداختی
   علاوه بر مدارک فوق :
  • پرداخت سرمایه ایجاد شده در پایان مدت بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده، موکول به ارائه رونوشت مصدق شناسنامه « استفاده کننده درصورت حیات بیمه شده » است که باید به بیمه گر ارائه شود.
  • در صورت فوت بیمه شده، برای پرداخت سرمایه فوت مراتب باید به صورت کتبی با ذکر علت آن در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یکماه ( مگر در موارد غیرعادی ) ‌از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار بیمه نامه به اطلاع بیمه گر برسد و متعاقباً مدارک زیر برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار گیرد:
   • گواهی رسمی فوت.
   • گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری، شرح و سیر آن ذکر شده باشد و در صورت عدم معالجه، مدارک مثبته حاکی از بیماری یا علل فوت ، به هزینه استفاده کننده تهیه و ارایه گردد.
   • درصورتی که فوت بر اثر حادثه باشد، گزارش حادثه که توسط مراجع قانونی ذیصلاح تهیه شده است.
   • ارائه گواهی انحصار وراثت، درصورتی که استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد.
  • چنانچه بیمه شده مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه بعلت از کارافتادگی طبق شرایط الحاقی شماره یک باشد، ارائه مدارک لازم طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر در صورت از کار افتادگی بیمه شده.
 • ماده 14 – فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه :

  درصورتی که بیمه نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است بلافاصله ‌مراتب را به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از حصول اطمینان از فقدان آن، المثنی بیمه نامه و قبوض پرداخت نشده آن را صادر و در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.

 • ماده 15 – نشانی قانونی ، تغییر محل اقامت ، نماینده در ایران :
  • اقامتگاه بیمه گذار و یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.
  • بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را به صورت کتبی ‌به بیمه گر اطلاع دهد.
  • هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوطه را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.
  • درصورت عدم رعایت مقررات فوق، ارسال مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می باشد دارای اعتبار قانونی خواهد بود.
  • کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او در رابطه با این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به آدرس واحد اجرایی صادر کننده بیمه نامه فرستاده شود.
 • ماده 16 – مرور زمان :

  مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد بیمه به مدت 2 سال از تاریخ وقوع خطر مورد بیمه می باشد.

 • ماده 17 – حل اختلاف :

  کلیه اختلافات موضوع این قرارداد ابتدا به صورت مسالمت آمیز حل و فصل میگردد، چنانچه موضوع اختلاف مورد تفاهم و توافق طرفین قرار نگرفت مراتب از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. در این صورت هر یک از طرفین یک نفر را به عنوان داور انتخاب نموده و متعاقب آن داوران انتخابی‌ سر داور را گزینش می نمایند. تصمیم اکثریت برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود. پرداخت هزینه داور اختصاصی بر عهده هر یک از طرفین می باشد و هزینه سر داور بالمناصفه توسط طرفین پرداخت می شود.

 • ماده 18 – سایر موارد :

  در مواردی که در این قرارداد نسبت به آن ذکری به میان نیامده است طبق آئین نامه های مصوب شورایعالی بیمه، قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

فصل اول - کلیات
  • ماده 1- اساس قرارداد : این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه گذار بر اساس اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و گزارش پزشک معاینه کننده ( که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار می باشد.
   تعاریف :
   تعاریف و اصطلاحات مذکور در این شرایط صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که می توانند داشته باشند با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار گرفته اند.

    

  • ماده 2- بیمه گر :

   شرکت سهامی بیمه ایران که متعهد است سرمایه مندرج در بیمه نامه را طبق شرایط مقرر در بیمه نامه پرداخت نماید.

  • ماده 3- بیمه گزار :

   شخص حقیقی یا حقوقی که با بیمه گر قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید. بیمه گزار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشد، در غیر این صورت رضایت کتبی بیمه شده الزامی است مگر در مواردی که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد، در این صورت اظهارات ولی یا قیم قانونی او قابل استناد خواهد بود.

  • ماده 4- بیمه شده :

   شخص حقیقی است که مشخصات وی در قرارداد بیمه درج گردیده و ابتلای نامبرده به یکی از بیماریهای تحت پوشش بیمه نامه باعث می گردد تا بیمه گر تعهدات مندرج در بیمه نامه را پرداخت نماید.

  • ماده 5- حق بیمه :

   وجهی است که بیمه گزار متعهد است در مقابل اخذ این پوشش تکمیلی به بیمه گر بپردازد.

  • ماده 6- سرمایه بیمه :

   سرمایه بیمه یا غرامت وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول این پوشش تکمیلی و حداکثر تا مبلغ مندرج در بیمه نامه به بیمه گزار یا ذینفع آن بپردازد.

  • ماده 7- بیماریهای تحت پوشش :

   بیماریهای تحت پوشش عبارتند از ابتلا به هرگونه عارضه جسمی و یا اختلال در اعمال طبیعی اعضا و جهاز مختلف بدن در طول مدت بیمه که ناشی از بروز سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر قلب، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن بر طبق تشخیص پزشک معتمد بیمه  گر و با رعایت ماده 11 به شرح زیر می باشد :

   • سکته قلبی (Myocardial Infarction) :
    عبارت است از آسیب یا از بین رفتن بخشی از اعضای قلب در نتیجه خون رسانی ناکافی. این تشخیص براساس وجود مجموعه  ی یافته های زیر صورت می گیرد :
    • وجود درد در سینه ای
    • تغییرات جدید در نوار قلب (E.C.G)
    • افزایش آنزیم های قلبی
   • سکته مغزی (Stroke) :
    عبارت است از هر واقعه عروقی مغز یا ترومای سر که باعث نتایج و عوارض عصبی (نورولوژیک) به مدت بیش از 24 ساعت شود و شامل افارکتوس مغزی، خونریزی یا آمبولی از یک منبع خارجی مغز بوده مشروط بر اینکه با سی تی اسکن یا M.R.I تأیید گردد و شواهد نقایص عصبی به مدت حداقل سه ماه موجود باشد.
   • جراحی عروق کرونر قلب (Coronary Artery Surgery) :
    عبارت است از انجام عمل جراحی قلب باز به وسیله گرافت عروق کرونر (CABG)، برای ترمیم 2 رگ یا بیشتر از عروق قلبی که تنگ و یا مسدود شده باشند. لزوم انجام عمل جراحی باید به وسیله آنژیوگرافی عروق کرونر تأیید شده باشد. آنژیوپلاستی یا هر نوع اقدام دیگری که از طریق روش های داخل عروقی انجام می گیرد از تعریف فوق مستثنی هستند
   • سرطان (Cancer) :
    عبارت است از بیماریهایی که به وسیله حضور یک تومور بدخیم نشان داده شده و با رشد و انتشار غیر قابل کنترل سلول های بدخیم و تهاجم بافتی (متاساژ) مشخص می شود.
    اصطلاح سرطان (Cancer) همچنین لوسمی ( انواع سرطان خون) و بیماریهای بدخیم سیستم لنفاتیک همانند بیماریهای هوجکین (Hodgkin) را نیز شامل می شود. هرگونه سرطان در جای غیر مهاجم (In Situ) و کلیه سرطان های پوست به استثنای ملانوم بدخیم از تعریف فوق مستثنی هستند.
   • پیوند اعضا اصلی بدن (Main-Organ-Graft) :
    پیوند اعضای اصلی بدن عبارت است از دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اندامهای زیر :
    • قلب
    • ریه
    • کبد
    • کلیه
    • مغز استخوان
  • ماده 8- مدت بیمه :

   مدت بیمه برابر با مدتی است که در بیمه نامه ذکر گردیده و از ساعت 24 روزی که به عنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید شده آغاز و در ساعت 24 روز انقضای بیمه نامه خاتمه می یابد مگر آنکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد.

فصل دوم - شرایط
   • ماده 9- اصل حسن نیت :

    بیمه گزار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به وضعیت سلامت بیمه شده، سوابق یا لزوم انجام درمان هر یک از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) جهت بیمه شده را در اختیار بیمه گر قرار دهند. اگر بیمه گزار یا بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر از اظهار مطلبی خودداری نموده یا برخلاف واقع اظهار نماید این پوشش تکمیلی باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلب کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچ گونه تأثیری در وقوع بیماری نداشته باشد، در این صورت وجوه پرداخت شده بیمه گذار بابت این پوشش نیز مسترد نخواهد شد.

   • ماده 10- پرداخت حق بیمه :

    بیمه گزار موظف است حق بیمه این پوشش را مطابق ماده 3 از شرایط عمومی بیمه جامع زندگی پرداخت نماید.


    تبصره:

    در صورتی که پرداخت اقساط حق بیمه بیش از سی روز به تأخیر افتد و بیمه شده به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) مبتلا شده و یا به دلیل هر یک از این بیماریها فوت نماید، بیمه گر هیچگونه تعهدی برای جبران خسارت مرتبط با این پوشش تکمیلی نخواهد داشت.

   • ماده 11- دوره انتظار :

    دوره انتظار هر یک از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) سه ماه از آغاز قرارداد بیمه می باشد که در این مدت بیمه گر هیچگونه تعهدی برای جبران خسارت وارده نخواهد داشت.

   • ماده 12- استثنائات :
    • ابتلا به بیماری ایدز.
    • مبتلا شدن به بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) در اثر اعتیاد، مستی و نوشیدن مشروبات الکلی، استعمال هرگونه مواد مخدر، دخانیات و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
    • ابتلا به هر نوع بیماری دیگر به استثنای موارد مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5).
فصل سوم - مقررات مختلف
  • ماده 13- حداکثر سن بیمه شده :
   حداکثر سن بیمه شده جهت استفاده از مزایای این پوشش تکمیلی 60 سال تمام است.
  • ماده 14- وظایف بیمه گزار، بیمه شده و استفاده کنندگان :
   • بیمه گزار، بیمه شده یا استفاده کننده حسب مورد، باید مستندات پرونده بالینی و نظر پزشک معالج بیمه شده، صورتحساب های بیمارستانی و یا سایر مدارک مورد درخواست را به بیمه گر تسلیم نموده و به کلیه سوالاتی که در رابطه با سوابق بیمه شده از ایشان می شود با صداقت پاسخ دهند.
   • در صورتی که بیمه گزار، بیمه شده و یا استفاده کننده بیمه تکالیف مقرر در این ماده و مواد 9، 10 و 16 را انجام ندهند، بیمه گر از پرداخت تعهدات این پوشش تکمیلی به بیمه گزار و یا استفاده کننده بیمه نامه خودداری می نماید.
  • ماده 15- تعهدات بیمه گر:

   بیمه گر متعهد است در صورت ابتلای بیمه شده به بیماریهای تحت پوشش یا فوت ناگهانی وی به علت یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5)، پس از سپری شدن دوره انتظار، مبلغ مندرج در بیمه نامه را به شرح زیر پرداخت نماید :

   • پرداخت سرمایه بیماریهای تحت پوشش مندرج در بیمه نامه به بیمه شده به محض ابتلا به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) و اثبات آن به وسیله آزمایشگاهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد بیمه گر.
   • در صورت فوت بیمه شده به علت ابتلا به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5)، سرمایه بیماریهای تحت پوشش علاوه بر سرمایه بیمه عمر به وراث قانونی و یا ذینفع تعیین شده در قرارداد بیمه پرداخت می گردد.
   • پرداخت سرمایه در نظر گرفته جهت بیماریهایی تحت پوشش تنها برای یکی از بیماریهای ذکر شده در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) بوده و پس از یک بار دریافت سرمایه، خسارت مجدد قابل پرداخت نخواهد بود.
  • ماده 16- کتمان حقایق :

   در صورتی که ثابت شود بیمه شده در شروع قرارداد بیمه مبتلا به یکی از بیماری های مندرج در ماده 7 (بندهای 1 تا 5) بوده است، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت وارده نخواهد داشت.

  • ماده 17- موارد فسخ پوشش تکمیلی :
   بیمه گر یا بیمه گزار می توانند در موارد زیر اقدام به فسخ این پوشش نمایند :
   • موارد فسخ از طرف بیمه گر :
    • عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در سررسیدهای معین.
    • در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق از سوی بیمه شده یا بیمه-گزار پی برد.
   • فسخ از طرف بیمه گزار :
    بیمه گزار می تواند این پوشش را فسخ نماید مشروط بر اینکه مشروط بر اینکه هیچگونه خسارتی از سوی بیمه گر بابت این پوشش تکمیلی به بیمه گذار یا بیمه شده پرداخت نشده باشد. در این صورت بیمه گر حق-بیمه را تا زمان فسخ محاسبه و از بیمه گزار اخذ می نماید.
  • ماده 18- نحوه فسخ :

   چنانچه بیمه گر بخواهد این پوشش را فسخ نماید، موظف است موضوع را به صورت اظهارنامه کتبی یا پست سفارشی به نشانی بیمه گزار ارسال نماید. در این صورت این پوشش یک ماه پس از اعلام مراتب را بیمه گزار، فسخ شده تلقی می گردد. بدیهی است همین منوال برای فسخ از جانب بیمه گزار نیز رعایت خواهد شد.

  • ماده 19- موارد ابطال پوشش :

   هرگاه ثابت شود که بیمه گذار به وسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست، بیمه گر را گمراه نموده، از اظهار مطلبی در مورد وضعیت سلامت خود خودداری و یا مطالبی را اظهار ننماید، پوشش باطل می گردد. در این صورت حق بیمه پرداختی قابل استرداد نیست.

  • ماده 20- مهلت پرداخت خسارت :

   بیمه گر موظف است به محض دریافت گزارش تأیید شده پزشک معتمد بیمه گر به همراه آزمایش های پزشکی، که مؤید ابتلای بیمه شده به یکی از بیماریهای مندرج در ماده 7 ( بندهای 1 تا 5) باشد، سرمایه مندرج در بیمه نامه را در وجه بیمه گزار، بیمه شده و یا ذینفع تعیین شده پرداخت نماید.

  • ماده 21- کتبی بودن اظهارات :

   هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گزار و بیمه گر در رابطه با این پوشش تکمیلی باید به صورت کتبی به آخرین نشانی اعلام شده طرفین ارسال گردد.

  • ماده 22- سایر موارد :

   در مواردی که در این قرارداد نسبت به آن ذکری به میان نیامده است طبق آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه، قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهدشد.

 • بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه همزمان با صدور، تعهدات بیمه گر مندرج در اصل بیمه نامه و الحاقیه های منضم به آن شروع می شود و بیمه گذار موظف است اقساط بعدی حق بیمه را حداکثر تا سی روز بعد از سررسید هر قسط پرداخت نماید.
 • درصورتی که پرداخت اقساط حق بیمه بیش از سی روز به تأخیرافتد به یکی از طرق زیر رفتارخواهد شد :
  • درصورت فوت بیمه شده : بیمه گر باید برای تأمین خطر فوت بیمه شده، حق بیمه خطر فوت بعلاوه هزینه های اداری و بیمه گری را به طور کامل از ذخیره ریاضی ایجاد شده بیمه نامه تا تاریخ فوت کسر نموده و درصورتی که ذخیره ریاضی برای تأمین این هزینه ها کافی باشد، پوشش خطر فوت بیمه نامه با تعهد سرمایه فوت در تاریخ وقوع بعلاوه مانده ذخیره ریاضی ( ذخیره ریاضی پس از کسر هزینه های مذکور ) به قوت خود باقی می ماند. در غیراینصورت پوشش خطر فوت بیمه نامه ملغی گردیده و بیمه گر تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت بیمه شده نخواهد داشت لیکن ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فوت به استفاده کننده پرداخت می گردد.
  • درصورت حیات بیمه شده : چنانچه بیمه گذار تقاضای بازخرید نماید، بیمه گر ارزش بازخرید بیمه نامه را تا تاریخ آخرین سررسید حق بیمه پرداخت شده، به بیمه گذار مسترد می دارد.
 • درصورت تقاضای بیمه گذار مبنی بر انصراف از ادامه قرارداد بیمه ( مشروط بر آنکه بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد)، بیمه گر بیمه نامه را بازخرید و ارزش بازخرید آنرا مطابق جدول پیوست بیمه نامه به بیمه گذار پرداخت می نماید.
  تبصره: در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه بیش از سی روز، در زمان بازخرید مطابق بند 2 – 2 این گواهی عمل خواهد شد.
 • درصورتی که پرداخت حق بیمه بیش از یکسال به تأخیر افتاده باشد بیمه گذار می تواند با تکمیل فرم درخواست ادامه بیمه نامه، تأیید پزشک معتمد و موافقت بیمه گر، حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه را تا زمان تأخیر پرداخت نماید، در آن صورت بیمه نامه به وضعیت قبل باز می گردد.
  تبصره 1: درصورتی که تأخیر در پرداخت حق بیمه کمتر از یکسال باشد، بیمه گذار می تواند صرفاً با پرداخت حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه بیمه نامه را ادامه دهد.
  تبصره 2: درصورت اعلام اضافه نرخ پزشکی توسط پزشک معتمد بیمه گر جهت ادامه بیمه نامه، ذخیره ریاضی بیمه نامه متناسب با حق بیمه حاصل از اضافه نرخ مذکور کاهش می یابد. در آن صورت جدول پیوست بیمه نامه مطابق شرایط جدید مجدداً‌ تنظیم و در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد.
  تبصره 3: محاسبه هزینه دیرکرد در موارد تأخیر در پرداخت حق بیمه برای 10 سال اول قرارداد بر مبنای نرخ سود سالانه 17% بوده و برای دوره های 10 ساله بعدی، 2% بیشتر از سود تضمین شده بیمه نامه در آن دوره خواهد بود.
 • بیمه گذار می تواند پس از گذاشت دو سال از شروع بیمه نامه و پرداخت دو سال حق بیمه، تقاضای وام نماید که مبلغ آن حداکثر معادل 90% ارزش بازخرید بیمه نامه ( مطابق جدول پیوست ) خواهد بود. در اینصورت تا زمانی که وام بطور کامل تسویه نشده باشد، تعهدات بیمه گر به میزان وام پرداختی و سود متعلقه آن کاهش می یابد.
  تبصره:

  کارمزد وام برای 10 سال اول قرارداد بر مبنای نرخ سود سالانه 19% محاسبه شده و برای دوره های 10 ساله بعدی، 4% بیشتر از سود تضمین شده بیمه نامه در آن دوره خواهد بود.

 • بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر، پس از گذشت حداقل یک سال از شروع بیمه نامه و در ابتدای هر سال بیمه ای، تقاضای تغییر در سرمایه فوت، حق بیمه، ضرایب تعدیل آنها و مدت بیمه را با رعایت سایر شرایط قرارداد نماید.
 • بیمه گذار می تواند درصورت تمایل سرمایه ایجاد شده در پایان مدت بیمه نامه را به صورت یکجا ( مبلغ ثابت ) یا مستمری دریافت نماید. این مستمری می تواند به دو صورت "مادام العمر" یا "با مدت معین" با رعایت سایر شرایط قرارداد پرداخت گردد. تغییر در نحوه دریافت سرمایه ایجاد شده بیمه نامه در طول مدت قرارداد بیمه برای بیمه گذار امکان پذیر خواهد بود.
  توضیح: سود تضمین شده بیمه نامه برای10 سال اول قرارداد معادل15% بوده و در پایان هر دوره 10 ساله، سود تضمینی جدید باتوجه به آئین نامه مصوب بیمه مرکزی ایران، موردبازنگری قرارگرفته و مجدداً ‌اعلام خواهدشد.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی