جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


تأثیرات فناوری اطلاعات در سیستم های مدیریت دانش

محمد مویدعابدی | جمعه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۲۴ ق.ظ

 

محمدمویدعابدی [1]

 

چکیده:

به دلیل رشد سریع دانش و فن آوری اطلاعات (IT)،محیط های شغلی و کاری پیچیده تر شده است . به منظور اینکه بر پیچیدگی های بعدی فائق شویم،شرکت ها و موسسه ها بایستی مداوماً اقدام به تغییرات و نوآوری نمایند: در غیر اینصورت،خیلی مشکل خواهد بود که آنها در بازار باقی بمانند. از این رو، تعداد زیادی از شرکت ها IT را به منظور غلبه بر هزینه های تولید بکار گرفته اند که نوآوری هایی را در زمینه تولید و خدمات دهی ارائه می کند و موجب ارتقاء رشد و تــوسعـه میـگردد،باعث افزایش روابط کاری می گردد، مشتری ها و عرضه کننده ها را در گیر کار می نماید و باعث ایجاد هزینه های متغیر می گردند و کنترل و بازرسی ها را افزایش می دهد. به عبارت دیگر،IT می تواند به یک شرکتی که قصد کسب امتیاز رقابتی دارد، کمک نماید. علاوه بر این، مطالعات زیادی بحث نموده اند که ارزش تجاری اساساً از دارایی و سرمایه نا محسوس حاصل می شود از جمله این دارایی ها دانش است.

بنابراین ،کارگردان مطلع قادر خواهند بود که جایگزین کارکران اداری به عنوان یک جریان اصلی و جدیدی از منابع نیروی مار گردند، رشته ای که در آن توسعه و شکل گیری IT عامل اصلی جهت تحویل در سیستم های مدیریتی دانش است(KMS).بنابراین بر اساس تعریف پنج خلاء و شکاف موجود در KMS این بررسی جایگاه و تاثیر IT  را در اجرای KMS در شرکت ها آشکار می سازد و علاوه بر این، روابط KMS وIT  توسط بررسی آثار موجود، مصاحبه های کارشناسان و تجزیه و تحلیل های پرسش نامه ها مورد تحلیل و ارائه قرار می گیرد هم چنین، این بررسی در مورد چگونگی افزایش کارامدی و تاثیر گذاری اجرای KMS از طریق IT مناسب بحث می کند.

مقدمه:

در سالهای اخیر، توسعه سریع فن آوری اطلاعات(IT) تعاملات بین کارگران،مشتریان،عرضه کنندگان و شرکا را در اجرای هر یک از وظایف شغلی آسانتر نموده است و علاوه بر این ،همکاری های چند جانبه در ایجاد تولید،عرضه به بازار ،توزیع و خدمات دهی به مشتری امکان پذیر می گردد. یعنی IT صرفاً اقدامات تجاری اثر گذار ،کار گروهی و مشارکت ها را حمایت نمی نماید، بلکه آنها هم چنین روشی را که مشاغل در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند را تغییر می دهد( روینر-مرکیدر-مرونو-سردان و سبایر-سانچز،2006).بنابراین روشن است که IT یک ابزار مهم برای شرکت جهت دستیابی به یک امتیاز رقابتی و تحول سازمانی می باشد. به دلیل تحولات شگرف در IT و پیشرفت های اینترنت، ارزش سرمایه دانش به طور قابل توجهی افزایش یافته است. تعداد زیادی از شرکت ها در حال ایجاد سیستم مدیریت دانش(KMS) به منظور مدیریت فراگیری نظام  به مدیریت فراگیری نظام یافته هستند . هدف اصلی چنین سیاسی اینست که به کارگران مطلع به کار جهت ایجاد دانش کاری مهم کمک نمایند تا آن را سازماندهی نمایند و هر زمان و هر مکان که در شرکت لازم و مورد نیاز باشد دسترسی به آن مهیا شود(ا برایان و مارکز،2006) در مواجهه با میزان قابل توجهی از داده ها در طول روز، شرکت ها تنها از IT به منظور انسجام بخشی از ابزار گوناگون استفاده می نمایند. مانند،پایگاه داده ها، وایت برد الکتریکی،شبکه های اینترنتی داخلی،هوش مصنوعی و سیستم های کارشناسی به گونه ای که داده های تجاری بدون سازمانی خوب،سازماندهی می گردد و بیشتر انسجام داده می شود(خاندلوال و گوتس چالک،2003) علاوه بر این،ارزش آن شغل به واسطه بکارگیریIT می تواند ارتقاء یابد . به عنوان مثال،تعداد زیادی از زنجیره های هتل های موجود شرکت های مسافربری اولویت های خاص و ویژه ای را مشخص می نمایند. مورد دیگر سیستم سیستی بانک (Citi bank) است که الگو های مصرف غیر طبیعی در استفاده از کارت های اعتباری را مورد شناسایی قرار می دهد.

بنابراین قادر است که به قشر ها در مورد زیان های احتمالی و استفاده نادرست از کارت هایشان هشدار می دهد. اگر چنین فن آوری دانش محوری وجود نداشت، شرکت ها دارای درک محکمی از مدیریت دانش نبودند (KM). بالاترین ارزش IT نسبت به KM | در هنگام گسترش و جهانی سازی دامنه دانش و افزایش سرعت انتقال می باشد. علاوه بر استفاده از IT، ما قادریم که دانش را در اشخاص یا گروها اندوخته کنیم و از آن  ها دریافت نماییم که موجب می شود تا این دانش در میان بخش های دیگر همان سازمان یا شرکای تجاری در سرتاسر جهان به طور مشترک استفاده شود.علاوه بر این،IT  در انسجام بخشی دانش یا حتی در ایجاد دانش جدیدی مشارکت می نماید( دیوتپورت و پروساک ،1998) امروزه،یک امتیاز رقابتی دراز مدت تنها در صورتی که شرکت ها در قالب شرکت های دانش محور شکل گیرند قابل دستیابی است. با این وجود،شرکت های زیادی با انوع مختلفی از مشکلات در اجرای KMS مواجهه شده اند.نخست اینکه، اگر دانش صرفاً در مغز کارگران انباشته گردد، هیچ روش نظام مندی جهت ثبت و ضبط این دانش وجود ندارد . دوم، اگر دانش در قالب شواهدی در ذهن ثبت می شود، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود بلکه مورد جستجو، بازیافت یا بررسی قرار گیرد. بنابراین، در زمان های گذشته، حتی اگر مدیران به اهمیت KM پی می برد اما بسیار مشکل بود که بطور موفقیت آمیزی آنرا به مرحله اجرا در آورند (برادلی،پائول و سی من ، 2006).

2- مدیریت دانش و فن آوری اطلاعات

مفاهیم IT در محیط تجاری ساری و جاری هستند اما تعریف آن شامل جنبه های غیر قابل درک می باشد.

این بررسی ،اساساً IT را به عنوان ابزاری که قادر است اقدام به مدیریت، ذخیره سازی و انتقال دانش سازمند بنماید . آن می تواند ما را در تلاش هایمان جهت ایجاد دانشی که در ذهن انسان ذخیره شده باشد  یا در زمینه شواهدی که در دسترس کلیه کارگران یک شرکت باشد، حمایت نماید( دیون پورت و پر ساک،1998) در فرآیند KM،جذب، ایجاد ،نظم،ذخیره سازی،انتقال و توزیع دانش تماماً وابسته به کمک IT می باشد. خاندل وال وگوتس چالک(2003) خاطر نشان نمودند که کاربرد IT در زمینه حمایت از KM ظاهراً نتایج همکاری و مشارکت دانش در آن سازمان را تحت تاثیر خود قرار می دهد اسپیگلر(2003) اشاره نمود که روش های مشخص هم چون گردآوری داده ها می تواند به یک سازمان در گردآوری اطلاعات ارزشمند از یک پایگاه داده ای به ویژه زمانی که آنها مرتبط با زمینه ای هم چون عرضه بازار، مدیریت رابطه با مشتری(CRM) و تجارتن باشد، کمک نماید .علاوه بر این ،شر ولی (2004) پیش نهاد کردند که هم دانش درون گروهی و هم دانش بدون گروهی از طریق بکارگیری IT، به گونه موفقیت آمیزی قابل مدیریت هستند . بنابراین،IT نقش مهمی را در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت اجرای KMS بازی می کند( جانسن،آلیسن و السن ،2001). با این وجود،مفاهیم کد گذاری دانش و ترجمه کاملاً برای سازمان ها مفاهیم جدید و تازه ای نمی باشد : در مقایسه ،آموزش در زمینه کد گذاری برنامه های توسعه، سایت های نظام مند، برنامه های روز مره،گزازش و کتابچه های راهنما سال ها اجرا شده بود . تنها از طریق پیشرفت ها در مبحثIT،پیشرفت KM رقم خواهد خورد. بنابراین، رشد و توسعه دقیقاً گره خورده است در فن ـوری اطلاعات و ارتباطات(چامر،هال و پریچارد،2000).بنابراین هدف از این بررسی اینست که به بررسی جایگاه و تاثیر IT در اجرای KMS بپردازیمن. علاوه بر این، این مطالعه هم چنین در مورد اینکه چگونه کارآمدی و اثر گذاری اجرای KMS را از طریق IT مناسب افزایش دهم،بحث می کند.

3- چهارچوب ذهنی و انتزاعی:

بر اساس مفهوم شکاف و خلاء هایKM که توسط لین و تی زنگ ارائه شد(ط2005)،این بررسی یک چهار چوب کلی نگرانه ای را پیش نهاد می کند که در شکل 1 ترسیم شده است که در آن جایگاه و تاثیر IT در KMS آشکار می گردد. مدل KM در قالب 5 شکاف تقسیم بندی می شود (شکاف 1 تا شکاف 5 ) و تماماً شکاف های مدیریتی که احتمالاً در طول اجرایی KM رخ می دهند را نشان می دهد. این پنج شکاف همانگونه که در زیر اشاره شده است،تعریف می گردد:

شکاف1:شکاف بین دانش مورد نیاز جهت افزایش قدرت رقابتی یک شرکت همان گونه که توسط  مدیریت بالاتر درک شده است و دانش مورد نیاز جهت ارتقاء قدرت رقابتی آن.

شکاف2:شکاف بین دانش مورد نیاز جهت افزایش قدرت رقابتی یک شرکت همانگونه که توسط مدیریت کلان تر درک شده و طرحی که KM را اجرا می نماید.

شکاف3:خلاء بین  طرحی KM را اجرا می نماید همان طور که توسط مدیریت بالا، پیش نهاد شده و پیشرفت اجرای KM.

شکاف 4:خلاء شکاف بین دانش کسب شده بعد از اجزای KM و دانش مورد نیاز به منظور افزایش قدرت رقابتی یک شرکت

شکاف5:خلاء بین دانش مورد نیاز به منظور ارتقاء قدرت رقابتی یک شرکت از یک سو توسط مدیریت بالتر از سوی دیگر توسط دیگر کارگردان.

علاوه بر این، دلایلی برای واقعیت بخشی به این شکاف ها بحث شده است. در حالی که چندین روش اساسی  ارتباط میان این شکاف ها را بیان نموده است که می تواند ارائه گر مراجع و منابع اثر گذاری برای شرکت ها در فرآیند اجراء KMS باشد . در نتیجه آن اشاره شده است که IT یکی از مهم ترین عوامل که میزان این شکاف ها را تحت تاثیر قرار می دهد است بنابراین،ضروری است که یک شرکت فن آوری پیشرفته ای را که قابل دسترس باشد، داشته باشد. بنابراین، براساس تعریف 5 شکاف در KMS، این بررسی نقش ها و تاثیرات IT را در اجرای KMS برای شرکت ها را آشکار می سازد. از طریق بررسی آثار موجود، مصاحبه های کارشناسان و تحلیل پرسشنامه ها، روابط بین هر شکاف و IT نشان داده می شود و مورد تحلیل قرار می گیرد. علاوه بر این تحقیق هم چنین ،بحث می نماید که چگونه کارآمدی و اثر گذاری اجرای KMS را از طریق IT  مناسب مورد بحث و مباحثه قرار دهیم.

4- روش شناسی:

روش های تحقیق به طور کلی می تواند به دو نوع تقسیم بندی شود: تحقیق کمی و تحقیق کیفی.هدف این تحقیق اینست که نقش و تاثیرات IT را در KMS را با تاکید بر عوامل محیطی متناسب با توضیحات دیگر در تحقیق کیفی آشکار نماید.

(همرسلی 1996:برگ ،2000) به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا هیچ رابطه عینی بین IT  و KMS  وجود دارد یاخیر. اگر روابط مشخصی پیدا شود، این تمایل وجود دارد که بررسی شان را در تحقیق بعدی پیگیری نماییم.

بنابراین دو مرحله طراحی وجود دارد که هر کدام شامل روش مجزایی می باشد. نخستین مرحله شامل بررسی فراوان در مورد آثار موجود و مصاحبه های جدی با مدیران ارشد از چهار شرکت می باشد مصاحبه ها یکی از گسترده ترین روش های استفاده شده در زمینه جمع آوری  داده ها و اطلاعات می باشند( بریمن و بارگس،1999) مصاحبه ها با افراد که در این مطالعه اجرا می شود دارای یک ماهیت نیمه سازمان یافته و رودرو می باشد که یکی از متداول ترین روش ها در تحقیق کیفی است. این نوع از مصاحبه مستلزم پرسیدن تعدادی از پرسش  های تعیین شده و موضوعات خاص می باشد . تحت چنین شرایطی ، پاسخ دهندگان قادرند که جهت جلوگیری و محتویات مصاحبه درون یک چهر چوب وسیع تر که توسط مصاحبه کننده ارائه شده است ،تعیین نمایند. بعد از اینکه مصاحبه در هر شرکت تکمیل گشت، نتایج گردآوری می گردد، مورد بازنویسی قرار می گیرد و از طریق اینترنت به پاسخ دهندگان جهت بررسی و تأییدشان به منظور عدم تفسیر نادرست فرستاده می شوند. این فرآیند انتظار می رود که این بررسی را با یک ارزیابی کلی نگرتر و غنی تر از مشکلات و مسائل مرتبط  با KMS ارائه می کند.ثانیاً، یک پرسش نامه (که بر اساس یک بررسی از آثار موجود و مصاحبه جدی شکل گرفته است) که به عنوان یک شاخص در مورد ساختار ها نقش ایفا می کند به 500 شرکت دیگر فرستاده می شود. این شیوه ارزیابی به عنوان یک ارزیابی مقدماتی از برداشت کلی از KM و به عنوان یک تاییدیه ای که داده ها کیفی نشأت گرفته از مصاحبه ها با پاسخ های کمی پرسش نامه انطباق داشت،مورد استفاده قرار گرفت. یک روش تحلیلی ادغام شده یک تجزیه و تحلیل مضمون بنیاد به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی استفاده می شد. موضوعات مهم بر اساس یک بررسی از گ آثار موجود و شناسایی یازده مقوله اصلی زیر از پیش تعیین شده بود: نگرش ها به مشکلات یک شرکت شناساییIT، شرایط و ادهداف KM،ایجاد سیستم منبع اطلاعات،اجرایKMS،کنترل و نظارت بر روی KMS،کاربرد IT سیستم ارزیابی دانش ارتباطات و مشارکت ها و اشتراک اطلاعاتی. با بکارگیری یک تحلیل مضمون بنیاد مصاحبه تبدیل به اطلاعات می شود- نقل قول هایی که نهایتاً در مقوله های مضمون محور جا می گیرند(آندرسون و فلسن فلد،2003) به منظور کاهش میزان احتمال تفسیر های نادرست ،فرآیند های گوناگون بکار گرفته شدند که شامل خشونات داده های گردآوری شده می باشد. در کار کیفی،این فرآیند معمولاً مثلث بندی نامیده می شوند(استک،1998).

مثلث بندی غالباً به این منظور استفاده می شود که اعتبار تحقیق کیفی را تایید نماید. منابع مختلف و در نقاط مختلف در چه زمان می باشد. در تحقیق کیفی از روش های بکار رفته در مورد یافته های معتبر، بررسی شرکت کننده است. در طول این بررسی، پرسش نامه مقدماتی به واسطه مصاحبه از افراد در چهار چوب تست می شود و منجر به تغییرات جزئی در واژه بعدی از سوالات میگردد.

بررسی های موردی

بررسی موردی یکی از متداول ترین طرح ریزعای تحقیق را در تحقیق کیفی ارائه می کند. تحلیل موردی یک نقطه شروع خوب در فرآیند استنباطی از ساختار نظریه می باشد(ین،1988،1994( علاوه بر این، آن یک روش مناسب جهت بررسی های استنباطی و غایب شناسی می باشد زیرا به محقق اجازه می دهد که اطلاعات در مورد پدیده های جدید و یا پدیده های طبیعی و کشف نشده را مشاهده و گردآوری نماید که سابقاً هرگز مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف از مطالعه موردی  اینست که رابطه بین IT وKMS را آشکار نمایم. از آن جا که این تحقیق ریشه در تمایلات نظام یافته و ساختاری نسبت به تمایلات فنی دارد،مطالعه موردی بنابراین مناسب است. معمولاً این احتمال وجود دارد که مقوله های اصلی در مورد ملاحظات ساخت نشأت گرفته از مطالعات موردی را گسترش دهیم.(ین،1994،1988).

1 .5 گزینش موردی:

این بررسی موردی نقش و تاثیر IT  وKMS در درون یک شرکت را ارزیابی می نماید . بنابراین،چهار شرکت به منظور اهداف تحقیق گزینش شده اند. نخستین شرکت با اجزاء تجهیزات و مولفه هایی که اساساً در نیمه رسانا و صنایع LCD-TFT استفاده می شود،سروکار دارد: دومین شرکت در توسعه و تولید صنعتLCD-TFT درگیر است: سومین شرکت در زمینه کالاهای مشتری، تولید مواد غذایی،فروشگاه های غذای آماده تجارت می کند ،و آخرین شرکت در نیمه رسانا و مدارهای تجمع درگیر هستند در زیر، اطلاعات زمینه ای و تصویر از محیط رقابتی این چهار شرکت ارائه می کنیم:

1-همکاری فن آوری منسجم فاکس سی میکون:

فاکس سی میکون در سال 2001 ایجاد شد و تولید کننده حرفه ای تجهیزات در سرتاسر جهان می باشد و به ارائه کننده در زمینه نیمه رسانا و صنایع صفحه های سطح خدمات دهی می کند. آن شرکت اصل را برایR و D در مواد و لوازم با عملکرد بالا قرار داده است و درگیر طراحی،تولید و بازار یابی محصولات سیستم منسجم از طریق بکارگیری فن آوری اصلی در فرآیند دقیق،گردآوری پیچیده و خود کار سازی می شود . کاربردهای اصلی محصولاتشان در تجهیز و مولفه ها و عناصر که اساساً در نیمه هادی ها و صنایع LCD-TFL استفاده می شوند، می باشد و شرکت در تحقیق فنی تحریک بخش،واکنش های سریع به نیازهای مشتری و یک امتیاز رقابتی در یک اقدام جهانی مشارکت می نماید.

2- شرکت نمایش اینو لوکس

اینولوکس در سال 2003 استقرار یافت و اساساً در زمینه ایجاد و تولید نسل جدیدی از محصولات نمایشی گرافیکی(تصویری)تمرکز می یابد . محصولاتشان در قالب دو گروه تقسیم بندی می شوند: اجرای نمایشی برای محصولات دیجیتالی و محصولات ارتباطی. اینولوکس با انسجام بخشی و ادغام امتیازات منابع فنی حساسش و مشتریان جهانی اش،فنون نمایشی تصویری را به منظور درک پتانسیل اولیه یک سبک زندگی دیجیتالی اجرا می نماید.

3-شرکت یونی پرزیدنت:

یونی پرزیدنت(Uni president ) در سال 1967 ایجاد شد  و دامنه تجاری آن از فعالیت های اولیه اش در تولید آرد،تغذیه حیوانات و نوشابه ها تا فروشگاههای زنجیره ای،توزیع و ساختمان سازی گسترش یافت.

آن شرکت معتقد به اصول بالاترین کیفیت،بالاترین اعتبار، بهترین خدمات دهی و قسمت معقول بود.

آنها اعتقاد داشتند که منابع انسانی بزرگترین دارایی هایشان بود و آنها را منتهی به پذیرش یک مجموعه از نوآوری ها و پیشرفت های مدیریتی منابع انسانی می کند. آنها کارگران را ترغیب می کنند که در مدیریت با قدرت اجرایی بالاتر شرکت نمایند و تجارت خویش را با افراد دیگر  از جانب زمینه های تجاری دیگر سهیم نمایند.

4- شرکت مهندسی نیمه هادی پیشرفته:

شرکت ASE در سال 1984 پایه ریزی شد. آن یکی از عرضه کنندگان مهم جهانی در مورد تولید نیمه رسانا و خدمات دهی می باشد. این شرکت دارای مهارت در تولید و فن آوری پردازش جهت تولید بسته بندی های با مقایس پایین و بسته بندی های فراوان و هم چنین اقلام مشابه آن می باشد.

آن به مشتریان خدمات آماده بهره برداری جهت آزمون های منسجم،بسته بندی و توزیع و پخش محصولات ارائه می کند. دیدگاه این شرکت اینست که یکی از بهترین و بزرگترین شرکت های بسته بندی IC با داشتن رسالت مأموریت فراهم نمودن نیازهای مشتریان در حین بهبود رضایت کلی کارگران باشد. به منظور اینکه مجموعه قابل فهمی از تاثیرات IT بر KMS تعیین نمایم،ما اقدام به مصاحبه با صنایع هم سنتی و هم دارای فن آوری پیشرفته می نماییم. ی.نی- پرزیدنت شرکت پیشرو در صنایع غذا در تایوان می باشد و مثال خوبی از مدل صنعت سنتی است. فاکس سیمکن و اینواوکس در ابتدا به وسیله گروه هون های به منظور تقسیم بندی در بازارهای تولید تجهیزات LCD-TFL و نیمه رسانا مورد بررسی قرار گرفتند . شرکت ASE پیشرو در صنعت بسته بندی  IC تایوان و یک مدل نمونه از صنعت با فن آوری پیشرفته می باشد. این چهار شرکت بخش های اختصاصی جهت اجرا KM ایجاد نموده بودند و آنها به عنوان فلسفه های کیفیت و بطور موفقی سازگار با KM شناسایی شدند.

2 . 5 یافته های موردی:

1. 2 . 5  شکاف 1:

مصاحبه شونده ها توضیح می دهند که فن آوری اطلاعات یک نقش مهم در مدیریت و عملکرد ها ایفا می نماید، در حالیکه چنین تاثیراتی در زمینه های مختلف کاری متفاوت می باشند. به عنوان نمونه، کارگردانی که بطور حرفه ای آموزش دیده اند، نه تنها تولید را افزایش می دهند بلکه به روش های کاریشان تاثیر پذیر تر می باشند. به دلیل حجم روز افزون و فراوانی اطلاعات، مدیرانی که بهره خوبی از IT می برند بهتر قادر هستند که با تصمیم گیری تعامل داشته باشند. بنابراین،فن آوری های اطلاعات بطور بالقوه ای در کمک به مدیران به مدیران جهت کسب یک درک عمیق تر از مسائلی که در شرکت هایشان وجود دارد موثر است و به علاوه مصاحبه شونده ها هم چنین تاکید دارند که یک  نگرش خوش بینانه نبایستی معطوف گردد به سمت فن آوری منابع که صرفاً به عنوان حامی نقش دارد . بعد از تلفیق نمودن نتایج مصاحبه ها، عوامل اصلی برای شکاف 1 در زیر تعریف شده است:

مدیرانی که به گونه نادرستی IT را به منظور مشارکت در یافته های اصلی مشکلات بکار می گیرند.

IT که تنها در جایگاه حمایتی استفاده می شود،دارای قدرت نمی باشد.

در نتیجه،ما موارد زیر را پیش نهاد می کنیم که دارای تعمیماتی با توجه به عوامل اصلی بر تاثیر به شکاف 1 می باشد:

1)-نگرش ها به مسایل و مشکلات یک شرکت:امتیاز اولیه IT یک توانایی توسعه بافته در زمینه شناسایی و تعیین اهداف دانش می باشد. IT می تواند در پردازش منابع متنوع و گسترده دانش و در اجرای آن بر اساس دانش تلویحی و علفی مشارکت داشته باشد. علاوه بر این، هم چنین، آن به مدیران ارشد کمک می نماید تا یک نگرش عمیق تر به مسایل بنیادی تر در شرکت هایشان کسب نمایند و آن تصمیم گیریشان را تسهیل می بخشد( کمپل ،2003،شر ولی،2004)

2)شناخت IT: در یک بازار که به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد، فن آوری ها اطلاعات احتمالاً منجر مداخلت های غیر ضروری می شود. به عنوان مثال، شرکت هایی که مدیریت جریان کاری منسجمی ارائه نمی کنند و موجب می شوند که ابزار KM منابع دانششان را هدر دهند. علاوه بر این،IT توانایی هایی را که میزان بالاتری از ایجاد دانش را موجب می شوند را حمایت می کند. علاوه بر این ، شناخت مناسب از IT کارامدی KM را بهبود می بخشد (گویویل،کامپی و مارکولین،2006 و مارتین،هاتزیکس و مکریدای،2004، اسپیرا، 2005).

2 .2 . 5 شکاف 2:

مصاحبه شونده ها اشاره نمودند که شرکت هایشان به ندرت به کارکرانشان کمک می نمایند تا بین شغل ها و اهداف تجاریشان ارتباط ایجاد نمایند. اگر شرکت تمایل دارد که اقدام به اقتباس دانشی بنماید که از کارگران حاصل می شود، مدیران  بایستی آنرا به عنوان یک هدف شناسایی نمایند و رفتارهای مناسب را مورد حمایت قرار دهند.آنها هم چنین توضیح دادند که در طول اجرای KMSفراوانی بکارگیری از سیستم منبع دانش درصد خیلی بالایی می باشد.علاوه بر این،سیستم منبع دانش کل فرآیند KM را ارائه می کند.

بنابراین سه نقش زیر را ایفا می نماید:نخست،به عنوان یک منبع جهت تغییر در عملکرد دانش در طول کسب دانش جدید : دوم،جهت ارائه به کارگران و کارکنان ،میزانی از دانش نظام مند در طول فرآیند توزیع دانش:سوم، به عنوان یک منبع دانش در مرحله ذخیره سازی دانش.اگرچه IT کنونی توانایی ها را در خصوص تحقق قدرت رقابتی شرکت محدود نموده است اما این فرآیند هنوز می تواند به واسطه اجرای یک سیستم منبع دانش کمک گرفته شود. بر اساس نتایج خلاصه شده از جانب مصاحبه ها، عوامل اصلی جهت شکاف 2 می تواند به شکل زیر تعریف گردد.

مدیران بایستی اهداف را جهت طرح ریزی مدیریت دانش تعبین نمایند.

سیتم های منبع دانش می تواند به منظور اینکه مدیران را در ایجاد برنامه ریزی مدیریت دانش مشارکت دهد، شکل گیرد.

به روز نمودن دانش مهم می باشد.

بنابراین، ما عوامل تاثیر گذار اصلی را در شکاف 2 همان گونه که در زیر اشاره شده است،را مورد تعمیم قرار می دهیم:

1)-تعبین اهداف برای KM: هدف نهایی KM اینست که ارزش را از طریق بکارگیری دانش ایجاد نماید(وو،لی،2007).بنابراین مهم می باشد که تصدیق نماییم که اهدافKM کاربردی،قابل دسته بندی، تغییر و تقسیم بندی است (کیک، یو ولی(2003): اندلا و تویت ،2001).

2)-ایجاد سیستم های منبع دانش: شیوه های منبع دانش در کارامدی و تاثیر گذاری توزیع و بازیابی دانش مشارکت می کند. ایجاد یک منبع دانش انسجام دانش از طریق منابع اطلاعاتی چندگانه را در گیر می سازد.

یعنی،سیستم های منبع دانش می تواند به یک شرکت کمک نماید تا طرح مدیریت دانش را تحقیق بخشد، یادگیری نظام یافته ای را متمرکز نماید و برنامه ریزی و قدرت تصمیم گیری را بهبود بخشد.

3)- به روز نمودن مستمر دانش پویا: دانش نه تنها از طریق کارگران داخل شرکت حاصل می شود بلکه از محیط و شرایط بیرون از آن است حاصل می شود. علاوه بر این، مهم است که به روز شدن مستمر و دانش مشترک بر مشکلات بی تحرکی و سکون دانش فائق گردند ( وو ولی 2007).به روز رسانی مستمر دانش بخشد (نوناک ،تویما و مانو،2000).

3 . 2. 5 خلاء 3:

مصاحبه کننده ها به وضوع اشاره می نمایند که KMS می تواند یادگیری نظام یافته ای را بهبود و ارتقاء بخشند زیرا آن می تواند به  عنوان یک ابزاری جهت تغییر شکل دادن به دانش مشخص استفاده شود و  هم چنین دانش آشکارا و مشخص را به دانش تلویحی تبدیل می کند(نهادینه سازی). در این میان، آنها هم چنین اشاره نمودند که یک تفاوت بین طرح ریزی و اجرای KM وجود دارد. تصویر زیر بنایی اینست که برای کارگران آسانتر خواهد بود که مزایای KM هم چون بهبود و ارتقاء توانایی های کاری و خود آموزی را توسط ایجاد یک KM درک نمایند. از سوی دیگر هم چنین برای کارگران ساده خواهد بود که به کنترل  پیشرفت طرح از طریق KMS بپردازند. بر اساس نتایج خلاصه شده از جانب مصاحبه ها، عوامل اولیه و اصلی برای شکاف 3 می تواند به شکل زیر توضیح داده شود:

به منظور ارتقاء کارامدی طرح های KM، ضروری است که یک KMS را اجرا نماییم.

KMS می تواند تقسیم ،پرس و جو و تحقیق و هم چنین کنترل و دیگر عملکرد ها ارتقاء بخشند.

بنابراین ما عوامل اصلی تاثیر گذار بر شکافت 3  را همانگونه که در زیر داریم،جمع بندی می کنیم:

1)      اجرای KMS: KMS به عنوان روش های تازه در نظر گرفته می شوند که نسبت به تحریک میزان خلاقیت و نوآوری سازماندهس صنعتی اقدام می نماید (بوتلر،2003 ،کانتر ،1999).چنین سیستم هایی به کارگران این فرصت را می دهد که در مورد اطلاعات مستقیماً تحقیق و برررسی نمایند و آن ها را ترغیب می نماید که دانش خود را با دیگران تقسیم نمایند.

بنابراین قابلیت رقابتی تجاری را افزایش می دهند و یک محیط با امتیاز بهره گیری از دانش می نمایند.

2)بررسی و کنترل KMS: KMS یک ابزار مهم جهت ایجاد، تنظیم،ذخیره سازی ،ارتباط،تحلیل ، توزیع و نظام مند کردن اطلاعات و دانش می باشد(رویز-مرکیدر و دیگران،2006).بنابراین ،مدیران می توانند اجرای برنامه ریزی KM را به منظور افزایش عملکرد مدیریتی و کنترل نمایند(سوتر انیل و پاتریک،2004).

4 .2 . 5  شکاف 4:

مصاحبه کننده ها شدیداً نشان می دهند که ابزارهای غیر انسانی برای کاربرانشان جالب نمی باشند اگر این ابزارها ارزش های تجاری را ایجاد ننمایند نمی توانند موجب افزایش دانش دانش گردند .یعنی،IT به عنوان یک ابزار حمایتی نقش ایفا می کند که یک محیط دوستانه به منظور استاندارد سازی و ذخیره سازی اطلاعات ارائه می دهد و علاوه بر این کار، آنها ارتباطی جهت اطلاع بین کارگران و گروههای  مختلف ایجاد می نمایند.

علاوه بر این ، مصاحبه کننده ها بیان نمودند که یک سیستم ارزیابی کامل نیاز به این دارد که به منظور بررسی اینکه آیا آن شرکت موسسات را قادر خواهد ساخت تا قدرت رقابتی خود را بعد از اجرای KMS افزایش دهند یا خیر، شکل گیری گیرد. بر اساس نتایج خلاصه شده از جانب مصاحبه ها، عوامل اصلی برای شکاف 4 می توانند همانند آنچه که در زیر اشاره شده است،توضیح داده می شود:

آن همیشه نیازمند طرح ریزی و بکارگیری های دوستانه از کاربر می باشد.

سیستم های ارزیابی دانش می تواند به منظور ارزیابی کارامدی KMS استفاده شود.

از این رو ، ما عوامل اصلی اثر گذار بر شکاف 4 را به گونه ای که در زیر اشاره شده است را جمع بندی می کنیم:

1)-کاربرد IT: IT می تواند یک نقش مهم در ابتکار عمل های موفقیت آمیز KM ایفا نماید (ادواردز،شو و کولیر،2005). یک نیاز ضروری جهت شکل گیری با برنامه در مورد فن آوری ها  هم چون طرح های استفاده آسان از علم، جریان کاری و نرم افزار آن، سیستم های حمایتی تصمیم گیری و غیره وجود دارد که قادر به حمایت از هر فرآیند درگیر در کنترل و اجرای KM می باشد و هم چنین قادر به افزایش قدرت رقابتی تجاری می باشد(نیلا کانتا،میلرو زو ،2006).

2)- سیستم های ارزیابی دانش: دریافت ارزش ها به وسیله یک شرکت با عملکردهای گذشته آن در ارتباط می باشد و هم چنین در بازار سهام منعکس می گردد(ساب هروال و ساب هروال،2005) . علاوه بر این ، مشکل می باشد. که ایجاد ارزش مبتنی صرفاً بر اظهارات مالی را مورد ارزیابی قرار دهیم. نسبتاً، چنین ارزیابی مبتنی بر قابلیت آن شرکت که با چالش هایی در آینده مواجه خواهد شد، می باشد. به منظور اینکه آنچه را که در KM جریان پیدا می کند، ارزیابی کنیم، ارزیابی کنیم، ارزیابی رابطه بین دریافت ارزش و ایجاد ارزش می تواند توسط بکرگیری ابزار خاص هم چون یک کارت امتیاز  متوازن  و یک طرح راه بردی اجرا شود(بودکر،گوس ری و کوگانسین، 2005 و دو،آی ورن،2007 و فین چام و روز لندر ،2003).

 

 

 

5 . 2. 5 شکاف 5:

مصاحبه ها نشان می دهد که مدیران و کارگران نقش های متفاوتی را ایفا می کنند بنابراین،هر گروه شرایط مختلفی را با توجه به دانش دارد. در این میان، به دلیل نبود اعتماد،کارگران مطلع به مدیران آنچه را که آنها واقعاً فکر می نمایند بازگو نمی کنند و نگرانی ها را در نزد خود نگه می دارند . نقش حیاتیIT متکی به توانایی آن جهت حمایت از ارتباط، همکاری و نظم می باشد. علاوه بر این ساختارهای سنتی سازمانی سلسله مراتبی احتمالاً از تقسیم دانش و فعالیت های خلاقانه و نوآورانه جلوگیری می نماید،بنابراین یک شکاف دانش در مورد KM بین مدیران و کارگران را موجب می شود. براساس نتایج خلاصه شده از مصاحبه ها، عومال اصلی برای شکاف 5 می تواتند به شکل زیر تعریف و توضیح داده شود:

نه کارگروهی جمعی و نه سیستم های شبکه ای مشترک به منظور انتقال در آن سازمان وجود دارد.

اگر یک اشتراک دانش در یک فعالیت به وجود می آمد، این انتقال عمودی و افقی دانش از دانش در شرکت را ترغیب می نمود.

از ایـــن رو مــا عــوامل اثـر گذار اصلی در شکاف 5 را به گونه زیر جمع بندی می کنیم:

1)ارتباط و همکاری:

IT، مانند ابزار مورد نیاز گروه، سیستم های حمایتی تصمیم گیری گروهی، نرم افزار جریان کاری،ویدئو کنفرانس و شبکه داخلی می تواند تبادلات داخلی اطلاعات را تسهیل بخشد،در ضمن می تواند موجب تسهیل بخشی به مبحث های گروهی و ارتباطات در سازمان ها شود. علاوه بر این ،ارتباطات کتبی قراردادی و کلامی می تواند به راحتی به وسیله فن آوری های اطلاعات به منظور تسهیل بخشیدن به ارتباطات و کاستن خطاها جایگزین شود.

2)-انسجام اطلاعاتی:IT مانند اشتراکات، ایمیل، تابلوهای اعلانات الکترونیکی، فن آوری یادگیری فواصل دور شبکه خارجی می تواند ارتباطات با عملکرد چند گانه ،جستجو اطلاعاتی خارجی و انتقال دانش از میان بخش های داخلی یک  شرکت را تسهیل بخشد . توسعه در بخش IT به ویژه جهانی سازی اینترنت و مخابرات جهانی منجر به مکانیسم های حمایتی مستقر برای KMS شده است (فلیا استر، 2004، لیا او ، 2003).

6- تحلیل پرسش نامه:

نتایج و تحلیل های این چهار بررسی موردی در جدول 1 خلاصه شده است. این نتایج سپس به عنوان یک مرجع به منظور تعیین و ایجاد نمودن یک پرسش نامه بکار می رود که در تعیین میزان نقش و تاثیر IT بر KMS در نظر گرفته می شود. نمونه ها محدود به یک فهرستی از بزرگترین شرکت های تایوانی می شود که توسط سرویس اطلاعاتی اعتباری چین گردآوری شده بوده بود(2005) و از جانب 500 شرکت انتخاب شده بود. محتویات و ارزش و اعتبار پرسش نامه اولیه به واسطه انجام مصاحبه در چهار شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت بعد از آن تغییرات و اصلاحات جزئی در مورد واژه بندی تعدادی از سوالات در پرسش نامه انجام پذیرفت . پرسش نامه سپس به مدیران ارشد یا مدیران اتحادیه مدیریتی ارسال می شد زیرا آنها تمایل داشتند که نقش های کلیدی و مهمی در فعالیت های سازگار ایفا نمایند( جیمز،استونر،فری من،دنیل و گیلبرت،1995).ساختار های تحقیق به وسیله بررسی های مرتبط و یک آزمون آزمایشی اجرا شد. از طریق کاربرد یک مقایس از نوع کیلرت 5 نمره ای، مقیاس های چند پرسشی برای ارزیابی های متغیر های تحقیق استفاده شد.ما هر یک از پرسش نامه ها را به 500 شرکت گزینش شده ارسال نمودیم که در این میان 81 شرکت جواب دادند. 73 پرسش نامه کامل برای تجزیه و تحلیل قابل استفاده بود.

میزان پاسخ موثر 14% بود در طول آن دوره ،تعداد زیادی از شرکت ها وجود دارد که به آنت ها به منظور توضیح در مورد اینکه تاکنون روش KM  را به دنبال ننموده اند، تلفن شد،بنابراین آنها قادر به تکمیل یا پاسخ به این پرسش نامه نبودند . یک نتیجه گیری مستقیم از چنین میزان پایینی از جواب ها اینست که اجرای KMS در تایوان احتمالاً رایج نبود. جدول 3 نتایج میزان ثبات و اعتبار آزمون های اجرا شده را ترسیم می نماید. ارزیابی های ثبات داخلی به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان ابزار سنجش حاصل می شود رابطه یک پرسش نامه با مجموع پرسش نامه و ارتباط بین آنها که به واسطه ارتباط بین هر پرسشی و مجموع پرسش های باقی مانده محاسبه می شود، به منظور تعیین اعتبار هم گرا استفاده می شود.

در هر مورد زمانی که ضریب ارتباط هر پرسش با کل پرسش نامه از 4% کمتر باشد، آن مورد از تحلیل بیشتر کنار گذاشته می شود.

اعتبار محتوایی ابزار توسط اختیار نمودن ساخت هایی که سابقاً توسط محققان  دیگر تعیین  اعتبار شده بودند رقم می خورد . بر اساس تحلیل های ارائه شده در بالا،قابل درک است که چهار چوب انتزاعی ما و پرسش های در هر شکاف که از جانب کصاحبه ها و یک بررسی از آثار موجود نشأت گرفته بودند، تماماً موثر هستند . بر اساس یافته های تحقیق از جانب این پرسش نامه،نمرات میانگین ساخت های نظری برای هر خلاء و شکاف،KM که عامل اثر گذار هر پرسش را ارزیابی می نماید در جدول 4  خلاصه شده است. مصاحبه و پاسخ های زیر بررسی، یک مبنای محکم به منظور بسط مدل تحقیقمان ارائه نمود که تا حدی توسط نتایج این بررسی معتبر شناخته شد. .همانگونه که در جدول 4 مشاهده شد، ما درمی یابیم که:

1-تقریباً تمامی شکاف های KM  دارای نمراتی بالاتر از 872/3 در مقیاس 5-1 بودند که نشانگر این بود که ابزار ارزیابی و سنجش به منظور اندازه گیری بررسی آزمایشی به قدر کافی مناسب بود.

2- در میان عوامل تاثیر گذار شکاف های یک تا پنج 5-1،شناخت IT،تعبین اهداف برای KM ایجاد سیستم های منبع دانش و اجرای KMS دارای نمرات همکاری پایین تری بودند اما هنوز بالاتر از مقدار 562/3 بودند.

3- شرکت ها نمرات همکاری پایین تری در شکاف 2 و 3 داشتند این شکاف ها به تفاوت های بین KM طرح ریزی شده توسط مدیریت و اجرای کارگران در مورد این طرح ها توجه می نماید . این پدیده به نظر ساده می آید اما آن نهادینه سازی و تحقق بخشی دانش شرکت را در KMS بیان می دارد  به عبارت دیگر، مدیران ارشد قادر نیستند دانشی را که شرکت به منظور انتقال عینی و واقعی به درون طرح اجرایی جهت KMS نیاز دارد درک نمایند(لین و تی زنگ،a2005)

و علاوه بر این،کارگران احتمالاً به طورکلی آنچه را که KMS نگران آنست که ارزشی شخصی آنها به  نحو منفی بعد  از تقسیم دانش و معلوماتشان تاثیر پذیرد، درک نمی کنند. بنابراین مدیران ارشد، بایستی به کارگران در درک و فهم طرح KM خــود کـمـک نمایند و کارگران  بایستی طرح KM را جذب نمایند به گونــه ای کــه دانـش تـلـویحـی گـــردد . این ســخـت تــریــن بخش KM است( نومورا،2002) و بنابراین برای IT مشکل است که تمامی عواملی که این دو شکاف را تاثیر می گذارد را مورد حمایت قرار دهد.

7- نتیجه گیری:

شرکت ها ارزش و میزان کنترل داده ها و اطلاعاتی که موجود می باشد را درون سازمان ایجاد می شود را شناسایی کرده اند. بنابراین مدیریت اطلاعات به مدت طولانی در ابتدا از طریق اجرا و استفاده از IT اجرا شده است(فورد وچان ،2003). هر سازمان روش مخصوص خود را جهت سروکار داشتن با داده ها و اطلاعات و دانش دارد، و ساختارهای شخصی خود را  ایجاد می نماید و هم چنین به ایجاد ساختارهای شخصی ،مشاغل و سیستم های ویژه خود برای آن هدف می پردازد . بنابراین هیچ روش معیار برای معرض KM به یک شرکت وجود ندارد. بهترین روش به منظور دستیابی به این هدف اینست که با ساختار ها و روش های موجود شروع به کار نماییم و سپس آنها را به نحو مناسبی جهت نیل به اهداف شرکت بکار بگیریم(هال و آندریانی، 2002).این مطالعه مبتنی بر مدل شکاف KM است (لین و تی زنگ، 2005) و نقش و تاثیرات IT را بر KMS آشکار می سازد . بعد از اجرای یک بررسی از آثار موجود، مصاحبه های کارشناسی و تحلیل های پرسش نامه ای یک تصویر روشنی پدیدار می گردد. به دلیل اینکه دانش و معاومات یک منبع نامعلوم و نامفهوم تری از داده ها و اطلاعات می باشد ،دانش تلویحی نمی تواند به دانش واضحی تبدیل گردد( ساب هروال و ساب هر وال،2005).

در نتیجه، افراد نمی توانند به روشنی آنچه را که می دانند بیان کنند(مک درمات،1999). این مفهوم بدان معنی است که دانش و معاومات هیچ گاه نمی تواند به نحو اثر گذاری از طریقIT که شامل یک منبع پویایی است ،تقسیم گردد- مانند شبکه اینترنتی داخلی.

بنابراین ، برای IT مشکل است که تمامی عواملی که KMS اثر می گذارند را مورد حمایت قرار دهد ( فورد و چان،2003). بنابراین ، اگر چه IT پایه و فندانسیون برای مدیریت دارایی های دانش است و افراد از جانب بخش های متفاوت را قادر می سازد که در اجرای آن مشارکت نمایند اما آن صرفاً یک ابزار به منظور کمک در اجرای KMS  است نکته کلیدی در اجرای KM افراد خودشان هستند(ادوارد و دیگران ،2005، زلین و تی زانگ، a2005).

دانش مورد نیاز به منظور افزایش قدرت رقابتی شرکت

شکاف 4

 

شکل 1 . چهارچوب انتزاعی

فن آوری اطلاعات

 

      اجرای مدیریت دانش

             شکاف 3

     طرح مدیریت دانش    شکاف 1    فن آوری اطلاعات

            شکاف 2

دانش مورد نیاز به منظور ارتقاء قدرت رقابتی یک شرکت همانگونه که توسط مدیران ارشد درک و فهم شد

      شکاف 5

دانش مورد نیاز به منظور افزایش

 

فن آوری اطلاعات

 

فن آوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1                ساخت نظری و مسائل مرتبط با KMS

اظهارت

مسائل مرتبط

ساخت های نظری

کمبل (2003)،شر ولی (2004)

 

 

آیا IT می تواند به شما در کسب نگرش به درون مشکلات اصلی شرکت نماید

 

نگرش ها به مشکلات یک شرکت

شناخت IT

شکاف 1

اسپیرا(2005)گراویل ودیگران(2006)

آیا شرکت دانش تشخیصی مناسبی جهت IT ارائه میکند؟

آیا شما فکر می کنید که IT توانایی هایی که مقادیر بالاتری از ایجاد معلومات محدود شده است را حمایت مینماید

 

ندللا وتویت(2001)،کیم و دیگران(2000) وو ولی (2007)

کیلی(2004)،چن و دیگران (2005) آپونگ و دیگران(2005)

 

چوبی ولی(2003)، نوناک و دیگران (2000) وو ولی (2007)

آیا شما می توانید هدف KM را برای شرکت خود تضمین نمایید.

آیا شما فکر می کنید که سیستم های منبع دانش می تواند شرکت شما را در تعریف طرح KM  آن حمایت نماید.

آیا شما فکر می کنید که دانش نه تنها از کارگران داخلی نشات می گیرد.

آیا شما فکر می کنید به روز نمودن مستمر دانش پویا می تواند تقسیم دانش را تسهیل بخشد

تعیین اهداف برای KM

ایجاد سیستم های منبع دانش

به روز سازی مستمر از دانش پویا

شکاف 2

شرودر (1999) کانتر (1999)بوتلر(2003)

 

سوتر اونیل و پاتریک (2004)،روییز-مرسیدر و دیگران ،(2006)

آیا فکر می کنید که KMS شرکتتان به کارگران اجازه می دهد که اجرای KMS  مستقیماً در مورد اطلاعات تحقیق نمایند؟

آیا فکر می کنید که KMS شرکتتان می تواند شما را در تقسیم نمودن اطلاعاتتان با دیگران ترغیب نماید؟

آیا شما فکر می کنید کهKMS شرکتتان می تواند به شما کنترل و نظارت KMS نماید تا به اجرای طرح KM نظارت و کنترل نمایند؟

 

شکاف3

ادواردز و دیگران (2005)، نیلاکانتا و دیگران(2006)

آیا شما فکر می کنید که شرکت شما  دارای IT خوبی جهت کاربرد IT حمایت از اجرای KM می باشد

 

شکاف 4

فینجام و روز لندر (2003) بودکر و دیگران (2005) دو و دیگران (2007)

آیا فکر می کنید که شرکت سما یک سیستم مدیریتی ئانش سیستم ارزیابی دانش عینی به منظور ارزیابی کارامدی KM داراست.

 

شکاف 4

هورنیک و دیگران(2003)،خاندلوال و گوتس چابک(2003)،نیلاکانتا و دیگران (2006)

علوی و لیدنر(2001)، فلی آستر (2004)

آیا فکر می کند که سیستم اطلاعاتی شمل می تواند همکاری و ارتباط درون بخش شما  را مورد حمایت قرار دهد

آیا فکر می کنید که سیستم اطلاعاتی شما می تواند به شما در کاهش احتمال خطاها در شرکت کمک نماید.

آیا فکر می کنید که سیستم اطلاعاتی شما می تواند ارتباط و همکاری درون گروه هایتان را حمایت نماید.

ارتباطات و همکاریها

شکاف 5

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2  ویژگی های جهت شناسی شرکت های پاسخ دهنده (73=h)

درصد شرکت ها

4/67                                                                                                                      صنایع

6/11                                                                                                              شرکت های تولیدی

9/13                                                                                                            شرکت های غیر تولیدی

1/7                                                                                                                موسسه های بانکی دولتی

3/2                                                                                                                  (NTD) فروش سالیانه

2/30                                                                                                                     کمتر از 500 میلیون

3/30                                                                                                              500 میلیون تازیر 3 میلیارد

0/14                                                                                                              3 میلیارد تا زیر 15 میلیارد

3/9                                                                                                                50 میلیارد تا زیر 100 میلیارد

9/13                                                                                                                  100 میلیارد و به بالا

                                                                                                                                 تعداد کارگران

4/16                                                                                                                              2500

5/39                                                                                                                           1500-501 

3/2                                                                                                                            2500-1501

6/4                                                                                                                           3500-2501

0/7                                                                                                                             4500-3501

3/2                                                                                                                             5500-4501  

9/27                                                                                                                                  65501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3                                  قابلیت اطمینان و اعتبار نتایج آزمون

اعتبار هم گرا

(ضریب ارتباط پرسش با مجموع پرسش ها)

قابلیت اطمینان

پرسش ها

ارزیابی عوامل

 

 

 

 

تاثیر IT

803%،563%708%

0825%

3

شکاف 1

523%،632%725%،654%

0814%

4

شکاف 2

581%،707%،770%

0823%

3

شکاف 3

583%،583%

737%

2

شکاف 4

660%،664%،709%

824

3

شکاف5

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4             ابزار شکاف ها و خلاء در فن آوری اطلاعات

میانگین شکاف

میانگین سوال

سوالات

عوامل موثر

ساخت

123/4

644/4

014/4

740/3

3

1-    انگیزش ها به مسائل و مشکلات یک شرکت

2- شناخت IT

شکاف 1

908/3

644/3

630/3

151/4

206/4

4

1- تعیین اهداف برای KM

2- ایجاد سیستم منبع دانش

3-به روز نمودن مستمر دانش پویا

شکاف 2

872/3

563/3

726/3

3

1- اجرای KMS

2-کنترل و بررسی KMS

شکاف3

466/4

329/4

343/4

589/4

2

1- کاربرد IT

2-سیستم  ارزیابی دانش

شکاف4

249/4

219/4

3

1- ارتباطات و همکاری

شکاف5

 

082/4

 

2- انسجام دانش و معلومات

 

 

466/4

 

 

 

ارتباطات و همکاری

انسجام اطلاعاتی و دانش

 

تعیین اهداف KM

ایجاد سیتم منبع دانش

به روز سازی مستمر دانش پویا

 

      اجرای مدیریت دانش

             شکاف 3

     طرح مدیریت دانش   

            شکاف 2

دانش مورد نیاز به منظور افزایش قدرت رقابتی یک شرکت به گونه ای که توسط مدیران ارشد درک شده است

      شکاف 5

دانش مورد نیاز به منظور افزایش قدرت رقابتی یک شرکت به گونه ای که توسط کارگران درک شده است

 

دانش مورد نیاز به منظور افزایش قدرت رقابتی یک شرکت

شکاف 4

 

انگزش به مشکلات یک شرکت

شناختIT

 

1-اجرای KMS

2-کنترل و نظارت KMS

 

شکل 2 . عوامل مهم KMS[1] کارشناس ارشد بیمه شرکت سهامی بیمه ایران

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی