جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


مدیریت دانش و تاثیر آن بر بهروری منابع انسانی

محمد مویدعابدی | پنجشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۴۳ ق.ظ

مدیریت دانش و تاثیر آن بر بهروری منابع انسانی

*یوسف محمد صفت رودسری*

1.      مقدمه

امروزه بهره وری و مدیریت دانش[2] از جذاب ترین واژه های مورد کاربرد در علوم مختلف به ویژه مدیریت می باشند. بهره وری مفهوم گسترده ای است که درسطوح مختلف و از دیدگاه های گوناگونی به آن توجه شده است. در این راستا بهره وری منابع انسانی و  نقش کلیدی ایفا می کند. دانش هم از مفاهیمی است که بسیاری از سازمان های پیشرو به اهمیت و نقش آن پی برده اند چرا که امروزه تمام دارایی ما از منابع طبیعی به فکر و دانش تغییر یافته است. بنابراین، مدیریت آن از دغدغه های مهم سازمان های موفق است. مدیریت دانش شامل فرایندهایی است که ایجادو بکار بردن دانش برای اهداف سازمانی را هدایت می کند در واقع این فرایند به افراد سازمان کمک میکند تا خلاقیت و تواناییشان را برای ایجاد ارزش افزوده به کار گیرند . امروزه بسیاری از مدیران نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال کردن اهداف استرتژیک سازمان درک کرده اند. امروزه دانش به عنوان سرمایه سازمانی تلقی می شود, هرچند در بیرون از سازمان ها ممکن است شرکت هایی وجود داشته باشد که اطلاعات و دانش مورد نیاز سازمان ها را در اختیار آن ها قرار دهد , اما براساس "نظریه دانش مدار شرکت وجود مجموعه های سازمانی برای تولید دانش خاص سازمانی که ذاتاً دانشی اجتماعی است ضرورت دارد.(حسن زاده،1388) در این مقاله سعی می شود ضمن بررسی مختصر مفاهیم بهره وری منابع انسانی و مدیریت دانش و ارائه مدل های متفاوت و دیدگاههای مختلف در باره بهره وری و مدیرت دانش  به رابطة بین آن دو پرداخته شود و در پایان مدل های  را که ارتباط بین مدیریت دانش و بهره وری را مورد بررسی قرار داده اند را ارائه می نماییم .

 

2.      مدیریت دانش

در حالی که مطالب زیادی در باره موضوع مدیریت دانش نوشته شده است و حتی تعداد زیادی از سازمانها ، ابتکارات مدیریت دانش [3]را اجرا کرده اند هنوز موضوعی است که نسیتا در مرحله جوانی از توسعه قرار دارد .(ردمن ؛2006؛ص213)رشد دانش در سال های اخیر بسیار وسیع و زیاد بوده است. امروزه دانش به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و دارایی اصلی مطرح است. بدون مدیریت و استفاده درست از آن سازمان ها از گردونه رقابت خارج می شوند.

صاحب نظران زیادی در ایجاد و توسعة آن نقش داشته اند( مانند سیوبی و کونراد  (ب