جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
@iraninsurance_gilan
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


بیمه الکترونیک

محمد مویدعابدی | پنجشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۳، ۰۸:۵۸ ب.ظ

یکى از کاربردهاى تجارت الکترونیک: « بیمه الکترونیک »

 

بیمه الکترونیک جایگزینى براى گردش فعالیت هاى دستى به منظور انجام کارهاى بیمه بر روى محیط

شبکه و یا با استفاده از سیستم کارت هاى هوشمند بوده و عامل مؤثرى در تسریع و سهولت فرآیندهاى

بیمه اى است . بیمه الکتر ونیک از جمله مواردى است که تاکنون در ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته ؛

در حالى که به علت گستر دگی حجم تبادل و ثبت اطلاعات در بیمه، نیازمند استفاده بیشتر از فناورى هاى

نوین در عرصه اطلاعات و اطلاع رسانى در بیمه هستیم . از نکات قابل توجه در بیمه الکترونیک ،

درصورت هماهنگى با سیستم هاى بانکى، بیمارستانى و ... آن است که منجر به ارتقاى آن

سیستم ها نیز مى شود . در این طرح از آنجا که تبادلات مالى فردى و تجارى تحت اینترنت توسط طرح

شتاب، یکپارچه سازى بانکدارى الکترونیکى و ارائه خدمات پول الکترونیکى در تمام بانک

هاى کش ور، قابل انجام است ، استفاده از ساختار منطقى به منظور استفاده از رکوردهاى الکترونیکى

هماهنگ، همانند ساختارهاى کاغذى براى مبادلات حساس مانند چک، مستندات حاوى اطلاعات مهم

و... ، ضرورى است .از فواید کلیدى استفاده از سرویس هاى اینترنتى، توانایى ارتباط بیشتر و قو یتر با

مشتریان است . در این راستا تمام روال هاى کارى به صورت سیستم هاى مکانیزه پیاده سازى مى شوند به

طور مثال فناورى وب به همه افراد تحت پوشش بیمه اجازه مى دهد که امکان مشاهده اطلاعات مورد

نیاز، انجام عملیات مربوطه و ارائه اطلاعات ویژه مورد نیاز را داشته باشند.

ارزش واقعى این فناورى زمانى مشخص خواهد شد که نه تنها به مصرف کننده، امکان خودسرویسى

(دریافت گزارش، ارسال درخواست، تسویه حساب، اطلاع از تغییرات، شرایط بیمه و سیاست هاى بیمه

و...)را مى دهد بلکه در کاهش هزینه هاى مربوط به بیمه گران نیز تأثیر گذارده است.

در بیمه الکترونیک مهمترین ابزار، اطلاعات و ارتباط است به عبارت بهتر بیمه الکترونیک بهره گیرى

از فناورى اطلاعاتى و ارتباطى براى ایجاد فرآیند جدیدى از بیمه است که با جامعه اطلاعاتى

و شبکه اى همخوانى دارد .از این رو بیمه الکترونیک شامل توسعه و به کارگیرى زی رساخت هاى

اطلاعاتى و همچنین تهیه و تدوین و اجراى سیاست ها، قوانین و مقررات لازم براى عملکرد جامعه

اطلاعاتى یا دیجیتالى در صنعت بیمه است.

از سویى کلید موفقیت راه اندازى یک سیستم بیمه اتوماتیک اهمیت دادن به جمع آورى اطلاعات معتبر،

مستند و ممیزى شده است. اهمیت دادن به این طبقه بندى ها، کارایى سیستم ارائه خدمات بیمه را تا حد

بسیار زیادى بالا برده و روند فراهم کردن تدارکات و خدمات مورد نیاز مشترى را با استفاده از مدیریت

موثر و اطلاعات منسجم شتاب بیشترى خواهد داد.

 

مزایا و منافع بیمه الکترونیک :

مزایا و منافع ا ستفاده از بیمه الکترونیک از سه منظر بیمه گر، مراکز طرف قرارداد و بیمه گذار قابل بررسى

هستند:

 

 

 مزایاى بیمه گر

• سرعت بیشتر در فرآیند صدور بیمه و دریافت خسارت

• افزایش دقت در فعالیت هاى بیمه

• به روزرسانى سیستم مکانیزه بیمه براساس آخرین امکانات سخت افزارى و نرم افزارى

• حذف مراحل زمان بر و هزینه بردارى همچون صدور معرفى نامه، استعلام از مراکز و...

• کاهش فضاى ادارى شرکت بیمه گر به واسطه ایجاد فضاى مجازى

• تشویق بیمه گذاران براى استفاده بیشتر از امور بیمه اى به واسطه اطلاع رسانى کامل

• جذب سازمان ها براى عقد قرارداد با بیمه

• حفظ بیمه گذاران و مراکز طرف قرارداد فعلى

• تسهیل در فعالیت هاى بیمه از جمله زدن سند، گزارش گیرى و...

• امکان اعمال کنترل و مدیریت بیشتر در فعالیت هاى بیمه

• امکان انجام فعالیت هاى بیمه از طریق مراکز بیشتر و دسترسى سهل تر

• امکان انجام هوشمند برخى از فرآیند هاى بیمه از جمله معرفى بیمه گذار به مراکز درمانى فقط با تلفن

و یا اینترنت و...

• جلوگیرى از تقلب و جعل

• آنالیز دقیق هزینه ها

• یکپارچگى سیستم مکانیزه بیمه در تمام شعب، سایت بیمه و ترمینال هاى خودپرداز بیمه

 

 

 مزایاى شرکت هاى طرف قرارداد

• امکان شناسایى سریع پوشش هاى بیمه اى

• کاهش زمان بازپرداخت به مرکز از سوى بیمه گر

• جلوگیرى از تخلف و تقلب

• امکان صدور بیمه نامه هاى خاص در محل مرکز و بدون مراجعه به بیمه گر

• شناسایى سریع بیمه گذاران

• افزایش مراجعین براى استفاده از امکانات ارائه شده

• شناسایى سریع معرفى نامه

• کاهش هزینه هاى ادارى مراکز مذکور جهت ارتباط با بیمه گر

• افزایش سرعت تعاملات در امور فى مابین مراکز و بیمه گر

 

 

مزایاى بیمه گذار

• افزایش سرعت در شناسایى بیمه گذار واقعى

• کاهش دفعات مراجعه حضورى به شعب بیمه

• عدم نیاز به تکمیل فرم هاى دستى

• امکان مشاهده مشخصات بیمه نامه هاى مربوط به بیمه گذار

• عدم نیاز به ارائه معرفى نامه

• سهولت در پرداخت و دریافت وجوه مرتبط

• کاهش زمان و هزینه استفاده از پوشش هاى بیمه اى و در نتیجه رضایتمندى

• افزایش آشنایى با امور بیمه اى توسط سایت بیمه گر

• امکان اخذ مشاوره رایگان بیمه اى به واسطه اطلاع رسانى دقیق سایت بیمه گر

• امکان برقرارى ارتباط مستقیم (به صورت مجازى) با مدیران و مسئولین در هر زمان و مکان

• دسترسى سریع به آمار و در نتیجه سرعت در تهیه گزارش ها

 

موانع و چالشهای پیش روی بیمه الکترونیک :

راه اندازى و گسترش بیمه الکترونیکى در کشور ، با موانع و چالش هاى عمده اى مانند نوپا بودن زمینه

هاى قانونی لازم براى استفاده از تجارت الکترونیکى از قبیل مقبولیت اسناد و امضاهاى الکترونیکى در

قوانین و مقررات جارى کشور، نوپا بودن سیستم انتقال الکترونیکى وجوه و کارت هاى اعتبارى،

محدودیت خطوط ارتباطى و سرعت پایین آنها در انتقال داده هاى الکترونیکى ، نبود شبکه اصلى

تجارت الکترونیکى در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، فراگیر نبودن فرهنگ استفا ده ازتجارت الکترونیکى و مزایاى آن، هزینه اولیه ایجاد مراکز تجارت الکترونیکى در شرکت ها، کمبود

دانش استفاده از تجارت الکترونیکى در برخى از سازمان هاى مرتبط با بیمه، تامین امنیت لازم براى انجام مبادلات الکترونیکى و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه و... روبه رو است

از سویى وجود مشکلاتى همچون کلاهبردار ى هاى اینترنتى در اکثر کشورهاى جهان موانعى را نیز برسر تجارت الکترونیک بیمه اى به وجود آورده است.

در بسیاری کشورها از جمله ایران ، هنوز امضاى الکترونیکى وجهه اى قانونى ندارد و ترس از فاش شدن اسرار محرمانه مشترى، که به هنگام معرفى و ارائه کار و مذاکره و معامله اینترنتى در وب سایت هاى بیمه اى ارائه مى شود، از دیگر موانعى است که مشتریان را در هنگام خرید بیمه نامه از طریق اینترنتى دچارتردید مى کند. از سویى ارائه فیزیکى و تحویل مدارک بیمه اى یکى از الزاماتى است که این صنعت رادچار وقفه مى کند.

 

راهکارها و پیشنهادات :

تولید و انتشار کارت هاى اعتبارى بیمه اى از جمله ابزار هاى نوین این صنعت است که پا به پاى دیگر

کارت هاى اعتبارى و نقدى ساختار فروش بیمه نامه و تعرفه هاى بیمه اى را دستخوش تغییرات اساسى

خواهد کرد.

امنیت و اعتماد و رعایت حریم شخصى افراد یکى از ضرورى ترین زیرساخت هاى مورد نیاز این صنعت

(بیمه الکترونیک)است . بعبارت دیگر بیمه الکترونیک بدون ایجاد امنیت و اعتماد براى مردم و

شرکت هاى بیمه نمى تواند به اهداف خود دست یابد. مردم باید به امنیت انتقال، پردازش و ذخیره س ازى

اطلاعات از طریق شبکه اعتماد داشته باشند.

بنابراین هر طرح بیمه الکترونیک نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقى در زمینه حفاظت از حریم

خصوصى افراد، تعقیب جرایم رایانه اى، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونى کردن

امضاهاى الکترونیکى است . در این میان زیرساخت هاى حقوقى فراوانى را نیز باید براى حمایت از

اجرایى شدن بیمه الکترونیک تدوین کرد. از آن جمله مى توان به تدوین قوانینى براى نظارت بر نحو ه

انجام رویه هاى ادارى، حفاظت از داده ها و اطلاعات، اجازه دسترسى آزاد به اطلاعات صنعت بیمه ،

شناسایى و قدرت تشخیص صحت و سقم امضاهاى الکترونیکى و قانون جر مهاى رایانه اى اشاره کرد

که در صورت درنظر گرفتن تمهیدات لازم ، استفاده از بیمه الکترونیک در کشور به صورت فراگیر قابل

انجام خواهد بود.

لذا تدوین و به کارگیرى قوانین اجرایى و نظارتى منطبق با فرهنگ هر کشور ، به نظر، یک ى از

مهمترین عوامل موثر در پیشرفت این صنعت مى باشد.

 

منابع : سایت اطلاعات و مدارک علمی ایران

مجله الکترونیک ریسک و بیمه

سایت سازمان خبری اقتصاد ایران

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی